През деловата седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През деловата седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

Търговията на България и потребителските цени ще са във фокуса на седмицата.


През деловата седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – информация за търговията на България, цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство

В понеделник (10 юни) Националният статистически институт ще обяви места за настаняване през април 2019 г.

Във вторник (11 юни) ще излязат предварителни данни за вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообменът на България през март.

Националната статистика ще информира каква е търговията със стоки с трети страни - Екстрастат през април 2019 г.

В сряда (12 юни) НСИ ще публикува цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство за миналата година.

В четвъртък (13 юни) няма обявени събития.

В петък (14 юни) от НСИ ще разберем какви са индексите на потребителските цени през май 2019 г.

Източник: investor.bg