През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя ...

Къде е най-скъпата земеделска земя в България?.


През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 941 лв., което е със 7,9 на сто повече в сравнение с 2017 г., съобщи Националният статистически институт. Спрямо предходната година увеличение е отчетено в цената на нивите - с 12,6 на сто. Цената на постоянно затревените площи намалява с 16,8 на сто.

През 2018 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1345 лв. на декар. Увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в Северния централен район - с 39,5 на сто, и в Южния централен район - с 22,7 на сто. Цената на земята в Югоизточния район остава почти на същото равнище спрямо 2017 г. - отбелязано е слабо повишение с 0,8 на сто. През 2018 г. се наблюдава намаление в цената на един декар земеделска земя в Югозападния район - с 53,4 на сто, в Северозападния - с 4,5 на сто, и в Североизточния район - с 4 на сто.
10.jpg

Източник: manager.bg