През 2018 г. са се увеличили честотата, обхвата и разнообразието

През 2018 г. са се увеличили честотата, обхвата и разнообразието ...

Шпиони и терор – заплахи за България за 2018 година.


През 2018 г. са се увеличили честотата, обхвата и разнообразието на киберпрестъпленията в България. Това се посочва в доклада за състоянието на националната сигурност за миналата година, който влезе във вниманието на депутатите.

Актуални остават деянията, свързани с нерегламентиран достъп и хакерски атаки към интернет сайтове на лица, държавни и частни организации, потребителски профили в различни социални мрежи и нерегламентиран достъп до пощенски кутии, се посочва в доклада. Като основни заплахи се сочат вирусите и шпионските програми и зловредни кодове. Запазена е тенденцията към нарастване на киберизмамите, в това число посегателствата от типа "социално инженерство" и phishing, чрез които се цели придобиване на неоторизиран достъп до системи или информация, чрез които се предоставя възможност за опериране с чужди банкови сметки, кредитни карти и др.

Сривът на Търговския регистър и регистъра на юридическите лицата с нестопанска цел през 2018 г. е пример за реализиран риск в информационната сфера. В резултат на неправомерния достъп бяха блокирани важни за обществото системи. Друг вид заплахи за сигурността са свързани с миграционния натиск към България. През 2018 г. тенденцията за неговото намаляване се запазва. Заявените трансфери са 424, а реално осъществените са 85 (за сравнение през 2017 са осъществени 418 трансфера от заявени 1111).

Източник: fakti.bg