Предварителните данни на Националния статически институт за юли показват, че

Предварителните данни на Националния статически институт за юли показват, че ...

Строителството и търговията продължават да растат, а промишленото производство бележи втори пореден месец на спад.


Предварителните данни на Националния статически институт за юли показват, че строителството в страната бележи осми пореден месец на покачване, като на годишна основа ръстът е от 4,3%, а на месечна - от 1,7%. Спрямо юли 2018 г. сградното строителство е нараснало с 8,3%, а темпът на растеж на инженерното строителство е по-умерен - 0,8%. Все пак инженерното строителство обръща тенденцията, след като в рамките на второто тримесечие на годината бяха регистрирани спадове на годишна основа, най-значимият от които беше през юни, когато то се сви с 4,1%. В резултат на данните за юли, индексът на сградното строителство достигна до най-високата си стойност за последните четири месеца (103,3 пункта), а индексът на инженерното строителство - за последните пет месеца (80,9 пункта).
Старо vs. ново строителство - как да калкулираме по-лесно крайните цени на офертите?
Старо vs. ново строителство - как да калкулираме по-лесно крайните цени на офертите?

Една лесна формула, изпробвана в хиляди обяви

Търговията на дребно също отчита покачване както на месечна, така и на годишна основа със съответно 1 и 3,7%. Най-голям ръст на годишна основа се наблюдава при дистанционните поръчки по канали като интернет, пощата и телефона се изстрелват с 27,9%, като по този начин продължават трайната си тенденция на възход, която се наблюдава през цялата 2019 г. Освен тях расте още търговията с горива (6,9%), нехранителни (4,6%) и хранителни стоки (1,3%), а понижение на годишна основа е отчетено при оборотите в сектора на фармацевтичните стоки (-6,7%).

За разлика от положителната тенденция при строителството и търговията на дребно, през юли промишленото производство бележи лек спад от 0,9% на годишна основа, като така продължава тенденцията, започнала през юни, когато индексът се сви с 3,4%. След като през юни добивната промишленост регистрира сериозен спад от 20% в сравнение с юни 2018 г., през юли именно добивът е сегментът от промишлеността, който отчита ръст от 4,4%, докато производството и преносът на електроенергия и преработващата промишленост се свиват със съответно 2,4 и 1,1%.
Как физическите магазини могат да оцелеят в ерата на електронната търговия?
Как физическите магазини могат да оцелеят в ерата на електронната търговия?

Един успешен предприемач дава три съвета

В производството най-силно е понижението на производството на метални изделия (-19,2%), което, с изключение на лекото си покачване от 2,3% през април бележи трайна тенденция на спад на годишна основа от месец март насам. На второ място по спад е производството на облекло (-6,9%), при което тенденцията на понижаване се запазва без промяна от началото на годината. Противоположна е тенденцията при производството на превозни средства без автомобили, което за юли регистрира растеж от 25,8%, като от февруари насам секторът е нараснал с над 160% спрямо предходната година.

Източник: money.bg