Преди създаването на първото куклено представление, в България присъстват т.нар.

Преди създаването на първото куклено представление, в България присъстват т.нар. ...

В София е дадено първото куклено театрално представление.

Преди създаването на първото куклено представление, в България присъстват т.нар. "странстващи куклари" като например Нено Кукладжията от Ловеч - ковач, през 1893 започва да играе с кукли и да пътува из страната, използвайки акомпанимент на тамбура, пеене и фокуси - и бай Хасан Коцкара от Шумен. Странстващите куклари са продукт на турската популярна театрална традиция, наречена Ортаоюну. Тя представлявала груби и недодялани фарсове, резултат от смесването на Kol oyunu (игри в компания), Meydan oyunu (игри на мегдана) и Taklit oyunu (игри на имитации). Специфично при този театър е, че "Ортаоюну може да бъде наречен представящ или неилюзорен театър. Актьорът не губел своята идентичност като актьор, а показвал открито отношението си на аудиторията.(...) Епизодичната структура не изисквала напрегнатото внимание на публиката. Всеки епизод бил независим – преминавал от една случка в друга, епизодите можели да бъдат размествани, допълвани или съкращавани, в зависимост от реакциите на публиката или от решението на актьора или кукловода, без това да разстройва основната линия на действието.”

Източник: actualno.com