Преди около 2 месеца в Parvomai.NET беше получен сигнал за

Преди около 2 месеца в Parvomai.NET беше получен сигнал за ...

В Първомай безконтролно се продава бира.


Преди около 2 месеца в Parvomai.NET беше получен сигнал за абсурден апарат за продажба на бира. На метри от детската площадка и в улицата на полицията е монтиран автомат за закуски, кафе и ... бира. Очаквахме, че органите на реда и представителите на правосъдната система ще се самосезират за това толкова явно и драстично нарушение на обществения ред. Групата автомати продължава да си стои на мястото и се „развива" с поставените наблизо маси. Чиновникът от общината, отговарящ за поставянето на този вид автомати е в отпуск и не можахме да получим отговор дадено ли е разрешение и за поставянето на този апарат или не е. Можем само да гадаем дали разрешение е получено за всички видове стоки. От разговор с няколко човека, стоящи до автоматите, се остава с впечатлението, че собствениците не са запознати с реда за поставянето на такива обекти. Не им е дошло на ум, че не може да се продава бира на непълнолетни и са убедени, че след като са в нарушение, в скоро време бирата ще бъде само безалкохолна. Това с още по-голяма сила поставя въпроса: как на място, близо до съда под носа на органите на реда, и най-вероятно улица, по която се движат общински служители на никого не му направи впечатление, че има нарушение? В Наредбата за чистотата и обществения ред на Община Първомай е казано ясно: Чл.8, (1)Забранява се продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. Любопитно ни е да разберем по какъв начин автоматът отказва да даде алкохол на младежите, които имат навика вечер да се събират в парка. Според наредбата (2) ...Виновните лица се наказват с глоба или неимуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежат на по-тежко имуществено наказания по специален закон или деянието не представлява престъпление... Забраната да се продава алкохол близо до детски площадки също е нарушена. В същата наредба е записано още: За недопускане на действия, противни на добрите нрави и обществения ред се забранява: „употребата на алкохолни напитки, разиграването на хазартни игри по улицата..." и т.н. Очакваме отговор от властите, които могат да прекратят този абсурд.

Автор: Теодора Кирякова, Parvomai.net

Източник: cross.bg