Правната комисия на Европейския парламент прие с голямо мнозинство становището

Правната комисия на Европейския парламент прие с голямо мнозинство становището ...

Емил Радев: Искаме регламентирана прозрачност относно научните изследвания, свързани с хранителната верига.


Правната комисия на Европейския парламент прие с голямо мнозинство становището по предложението за Регламент относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига.

Докладчик от страна на ЕНП е българският евродепутат Емил Радев. Предложението цели по-голяма и по-строго регламентирана прозрачност на научните изследвания, свързани с хранителната верига, като същевременно гарантира обективността и независимостта на същите и подпомага научното сътрудничество на държавите-членки за по-добра обмяна на информация относно риска.

По думите на Радев, един от основните проблеми е свързан именно с несигурността и ненадеждността на изследванията, свързани с оценката на риска за здравето на хората, животните и околната среда вследствие на наличието на даден продукт в хранителната верига. Като пример в това отношение може да се използва веществото глифосат, за което месеци наред не беше ясно дали е безопасно, а в Европейския парламент се обсъждаше удължаването на неговото разрешително за използване.

Според докладчика на ЕНП, проблемът в подобни случаи е, че липсва достатъчно надеждна информация за всички рискове, които използването на дадени вещества или продукти може да крие за здравето на хората и за околната среда.

„Когато проблемите, свързани с безопасността на храните и продуктите, са в пряка връзка с хранителната верига, то те имат огромно въздействие върху доверието на потребителите, стабилността на пазара, условията за иновации, инвестиции и пр. Именно поради това регулаторният режим в областта на безопасността на храните трябва да бъде достатъчно строг, за да гарантира надеждност и ефективност, като същевременно насърчава прозрачността, информираността и обмяната на данни и информация, свързани с оценката на риска между отделните заинтересовани страни“, коментира Емил Радев.

Според него общественият интерес трябва да бъде поставен над частния, но с това не бива да се нарушават защитата на интелектуалните права или да се накърнява европейската конкурентоспособност.

За тази цел трябва да има строги правила, които да защитават както здравето на хората, от една страна, така и да внимават правата относно поверителността на дадена категория данни на дружествата, когато такава е поискана и гарантирана по надлежния ред, да бъдат запазени.

Източник: novini.bg