Правителството удължи срока на прилагане на Единната национална стратегия за

Правителството удължи срока на прилагане на Единната национална стратегия за ...

Кабинетът прие план за повишено събиране на приходите през 2018 г..Правителството удължи срока на прилагане на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството. Тя бе за периода 2015-2017 г. Сега кабинетът е одобрил план за действие към нея за 2018 г.

Стратегията е разработена през 2015 г. във връзка с три поредни специфични препоръки за страната в областта на данъчното облагане, които се отнасят до две основни предизвикателства – високи разходи, свързани с изпълнението на данъчните задължения, и липса на цялостна, широкообхватна стратегия за спазване на данъчното законодателство. Стратегията съдържа мерки и дейности, които да доведат до увеличаване на приходите от данъци, осигурителни вноски и такси чрез по-висока ефективност при тяхното администриране и предотвратяване на възможностите за укриването им, както и чрез стимулиране на доброволното изпълнение.

Със специфична препоръка на Съвета на ЕС от юли 2017 г. се препоръчва България да продължи да подобрява събирането на данъците и спазването на данъчното законодателство, включително чрез цялостен пакет от мерки за периода след 2017 г. Така действието на стратегията се удължава с 1 година.

Източник: dnevnik.bg