Правителството прие становище, според което актовете на кабинета и отделните

Правителството прие становище, според което актовете на кабинета и отделните ...

Кабинетът не подкрепи идеята да има нов административен съд за актовете му.


Правителството прие становище, според което актовете на кабинета и отделните министри трябва да се следят за законност от Върховния административен съд (ВАС) и на първа, и на втора инстанция. Преди време ГЕРБ и "Патриотите" внесоха законопроект, който предвижда създаването на Централизиран административен съд, който да гледа актовете на изпълнителната власт като първа инстанция.

Днешната позицията на Министерския съвет е по образувано в Конституционния съд дело по искане на пленума на ВАС. Конституционните съдии трябва да разтълкуват чл. 125, ал. 2 от основния закон, т.е. дали разпоредбата задължава ВАС да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция.

В становището на кабинета се излагат мотиви, според които по силата на прякото действие на конституционната разпоредба единствено компетентният да решава по същество спорове за законност на актовете му и на тези на министрите е ВАС. Това го задължава да се произнася и като първа инстанция по тези дела в рамките на предвидената от законодателството двуинстанционност на административното правосъдие.

Изразеното становище на правителството е обратно на позицията на върховните съдии във ВАС. Според тях не трябва съдът да е и първа, и втора инстанция по актовете на изпълнителната власт и затова сезираха Конституционния съд.

Текстът в основния закон гласи: "Върховният административен съд (ВАС) ce произнася по споровете за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закон."

Становището на кабинета е в противовес на внесения от ГЕРБ и "Патриотите" законопроект, който предвижда създаването на нов - Централен административен съд, който да гледа дела като първа инстанция вместо ВАС.

Подобна идея се обсъжда от няколко години. През 2013 година дори бившият заместник-председател на ВАС Боян Магдалинчев, който вече е член на съдебния съвет, обяви, че проектът за подобна промяна е готов, но до внасяне в парламента не се стигна. Поддръжниците на идеята казват, че по този начин натовареността на ВАС ще спадне с до 30%.

Мнението на Васил Петров, доктор по административно право и съдия в Софийския районен съд, по предложения от управляващите законопроект четете тук - Централен административен съд - противоконституционно решение на проблем с неясни размери.

Източник: econ.bg