Правителството прие доклад за състоянието на администрацията през 2018 г.

Правителството прие доклад за състоянието на администрацията през 2018 г. ...

Правителството прие годишния доклад за състоянието на администрацията.


Правителството прие доклад за състоянието на администрацията през 2018 г. Ежегодно, в изпълнение на Закона за администрацията, по предложение на министър-председателя, Министерският съвет приема Доклад за състоянието на администрацията.

Докладът за 2018 г. отразява състоянието на администрациите по отношение на: развитието на административните структури; човешките ресурси; условията за осъществяване дейността на администрацията и достъпа до обществена информация.

Източник: econ.bg