Правителството прие Доклад за напредъка на администрациите при публикуването на

Правителството прие Доклад за напредъка на администрациите при публикуването на ...

Правителството отчете напредъка на Портала за отворени данни.

Правителството прие Доклад за напредъка на администрациите при публикуването на данни в отворен формат. Целта е да има по-голяма прозрачност на процесите, които са свързани с достъп до обществена информация и проследяване на изпълнението на задълженията на административните структури.

От 15 февруари администрациите публикуват наборите от данни на новоизградения Портал за отворени данни на Република България. На него са прехвърлени профилите на администраторите модератори на регистрираните организации, както и публикуваните в отворен формат данни. В новия портал са прехвърлени единствено данните, публикувани в отворен формат.

От създаването на Портала за отворени данни през ноември 2014 г. до неговото прехвърляне през февруари 2019 г. на http://old.opendala.government.bg са създадени 501 профила и са публикувани общо 8 927 набора от данни от 444 организации от обществения сектор.

Всяка година Министерският съвет приема Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни.

Източник: dnesplus.bg