Правителството подкрепи проекта за изменение на Закон за защита на

Правителството подкрепи проекта за изменение на Закон за защита на ...

Кабинетът одобри измененията в Закона за защита на личните данни.Правителството подкрепи проекта за изменение на Закон за защита на личните данни, свързан с влезлия на 25 май общоевропейски регламент - GDPR.

Със законопроекта в българското законодателство едновременно се въвеждат необходимите национални мерки за изпълнение на регламента и се транспонира евродиректива на същата тема. Двата европейски акта заедно съставляват новата правна рамка на ЕС в областта на защитата на личните данни. На практика тази правна рамка установява:

- общ режим за защитата на гражданите във връзка с обработването на личните им данни и за свободното движение на личната информация;
- специален режим за защитата на гражданите по отношение на обработването на лични данни от правоприлагащите и правораздавателните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване.

Законопроектът цели да осигури защита на гражданите във връзка с обработването на личните им данни в съответствие с общия регламент, се казва в съобщението на правителствената пресслужба.

За разлика от досегашната уредба, със законопроекта се уеднаквяват разпоредбите за защита на личните данни на национално ниво и при международния обмен в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. "По този начин се осигурява хомогенно и високо ниво на защита на личните данни, и улесняване на обмена на информация с компетентните органи на другите държави-членки на ЕС, което има решаващо значение за ефективното осъществяване на това сътрудничество", се казва още в правителственото съобщение.

В законопроекта са дадени подробни дефиниции на ключовите понятия в областта на личните данни, принципите, свързани с обработването им, правомощията на администратора и обработващия данните, условията за обработване на специални категории лични данни, условията за трансграничен обмен, както на ниво ЕС, така и с трети страни или международни организации, правата на субекта на данни и средствата за правна защита на засегнато лице, мерките за сигурност на личните данни и др.

Измененията трябваше да бъдат приети до 25 май. Макар да имаше двугодишен срок за това, законопроектът бе публикуван за обсъждане в края на април. Заради остри критики срокът за обществени консултации бе удължен до 31 май. Председателят на Комисията за защита на личните данни - Венцислав Караджов, призова измененията да станат факт до края на юли, когато парламентът излиза във ваканция.

Всичко, което трябва да знаете за:Защитата на личните данни (39)

Източник: dnevnik.bg