Правителството одобри плана за изпълнение на Националната стратегия за учене

Правителството одобри плана за изпълнение на Националната стратегия за учене ...

В стратегията за учене през целия живот правителството наблегна на материалната база.


Правителството одобри плана за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година, одобрена през януари 2014 година, съобщи правителственият пресцентър.Още по тематаКариерен Кошер привлича обратно българите с опит и образование от чужбинаБългари се класираха на международно състезание за автомеханициЛ. Шулева: Необходим е нов механизъм за финансиране на училища с малко ученици

Акцент в предучилищната възраст

Ще се разширяви обхватът на децата в предучилищното образование. За модернизацията и изграждането на материалната база на детски градини, както и подобряването на достъпа до качествени предучилищни образователни дейности за децата в неравностойно положение, са осигурени над 11,7 млн. лева по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и над 1, 7 млн. лева – национално съфинансиране.

Задържането в системата на децата ще става чрез три финансови инструмента: проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", Националната програма „Заедно за всяко дете“ и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Повече образователни постижения

В училищното образование ще се прилага комплексен подход за повишаване на образователните постижения и намаляване дела на преждевременно напусналите училище с дейности, насочени към преодоляване на затрудненията в обучението и пропуски в учебното съдържание, и с използване на музеите и галериите като образователна среда.

Обучение във фирмите

В областта на професионалното образование и обучение основен фокус ще бъде обучението в реална работна среда. Чрез 80 паралелки за дуално обучение на ученици ще се търси повишаване на привлекателността му и засилване ролята на бизнеса в тази форма на обучение. Безработни лица ще бъдат привлечени за чиракуване или стажуване в предприятия или включени в курсове за придобиване на ключови компетентности.

Заеми за образованието на висшистите

Достъпът до висше образование ще бъде гарантиран с осигуряване на две хиляди нови кредита по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 135 млн. лева и предоставяне на допълнителни стипендии на около 1500 студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации.

Образователни проекти

Неформалното и самостоятелното учене ще бъде насърчавано чрез дейности за развитие на доброволчеството. В планираните кампании за информиране и мотивиране на възрастни учещи ще обхванат 2500 лица, вкл. земеделски стопани. Финансово ще бъдат подкрепени 600 културни и образователни проекта на читалища, музеи и на библиотеки, посочиха от .

Чрез плана за действие в изпълнение на Стратегията се създават съвременни условия и подходяща среда за учене през целия живот в образователните и обучителните институции, на работното място, вкъщи и през свободното време.

Налага се модернизация на училищната среда, но много по-важно е да се осигурят компютри на всички, посочи доц. Тодор Ялъмов от Форум “Образование: За бъдеще” в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

Отделни кабинети по химия, биология, физика, наличие на единични чинове, г-образни стаи, мека мебел в класните стаи. Който е изработил проекта с тези предложения в наредбата за физическа среда на информационно и библиотечно осигуряване на детски градини, училища и центрове за личностна подкрепа, трябва да бъде поздравен. Но приложимостта на практика изглежда много нереалистична. Необходимо е значително финансиране, което ме съмнява, че можем да отделим. Като стандарт за нови училище е нещо, което трябва да бъде адмирирано. Това коментира преподавателят по е-бизнес и заместник-декан на Стопански факултет при СУ "Св. Климент Охридски".

„Може да се преконфигурират класните стаи дори със съществуващите двойни чинове, предложи той. – В момента много директори се страхуват, че разместването на чиновете ще им донесе някаква санкция. Но те и в момента могат да се реорганизират. Г-образните класни стаи не са чак толкова задължителни – това е свързано със средства и архитектурни планове. Много по-важно е да се осигурят компютри на всички.“

Тодор Ялъмов обясни, че идеята за единния чин е как по-лесно чиновете да се разместват в стаята, а не толкова, че трябва да има самостоятелно място.

"Кабинети на психолози, логопеди са необходимост. Има нужда от разнообразен софтуер и системи за безопасен интернет. Демографията на учителите е проблем в дългосрочен поради липсата на достатъчно млади хора, или пък ги плаши закостенялата среда, която някои от тях отказват или не могат да променят", посочи представителят на Форум “Образование: За бъдеще”.

Повече от разговора в студиото вижте във видео материала.гледано: 24   Още видеоРейтинг 1Рейтинг 2Рейтинг 3Рейтинг 4Рейтинг 50 гласа
 

Източник: investor.bg