Поради сериозните отстъпки на много автомобилни пазари в целия свят

Поради сериозните отстъпки на много автомобилни пазари в целия свят ...

BMW предупреждава за срив на печалбата.


Поради сериозните отстъпки на много автомобилни пазари в целия свят BMW очаква през 2018 г. да отчете значително по-ниска печалба. Консолидираната печалба преди данъци (EBT) ще бъде "умерено под нивото на предишната година", вместо на същото ниво (10,7 милиарда евро), съобщи автомобилният производител от Мюнхен. С думата "умерен" BMW описва спад между пет и десет процента. Както съобщи компанията, в основния сегмент на автомобилите приходите за цялата година се очаква да намалеят вместо да отчетат леко повишение, предава DPA.

Освен това печалбата преди лихви и данъци (EBIT марж) в автомобилното подразделение трябва да бъде най-малко 7%. Досега BMW винаги очакваше стандартна стойност между 8 и 10%.

Както за текущото трето, така и за четвъртото тримесечие баварците обявиха значителен спад на печалбата на групата преди данъци и на EBIT маржа в автомобилния сегмент. BMW оправда това през лятото с високи разходи за нови модели и технологии, силното евро и по-високите цени на суровините. След обявяването на прогнозите акциите на листната на DАХ компания поевтиняха с повече от три процента.

Ранното преминаване към новия изпитвателен цикъл за изгорелите газове WLTP ще се изплати само в ограничена степен за BMW. За мюнхенци времето за доставка е по-кратко от това за конкуренцията, но тъй като много производители трябва да се справят с турбуленцията около WLTP, BMW е насред изненадващо сериозно ценово съревнование. Ето защо планирането на обема се коригира, за да не продължи да се потиска още повече печалбата.

Продължаващите международни търговски конфликти също предизвикаха ново влошаване на ситуацията на пазара и несигурност. „Тези обстоятелства водят повече от очакваното до нарушаване на търсенето и ценови натиск на няколко автомобилни пазара", пояснява компанията.

Само преди няколко месеца конкурентът на BMW Daimler не оправда собствената си прогноза. Митата в рамките на търговския спор между САЩ и Китай, влиянието на преминаването  към  протокола за проверка на вредните емисии и разхода на WLTP и отстъплението от дизеловите коли натоварват резултатите на Mercedes-Benz, така че и компанията от Щутгарт очаква спад на оперативната печалба. 

Източник: investor.bg