Половината от държавните болници имат просрочени задължения в размер на

Половината от държавните болници имат просрочени задължения в размер на ...

Половината държавни болници продължават да тънат в дългове.


Половината от държавните болници имат просрочени задължения в размер на 155 млн. лв. и тенденцията е да продължават да се увеличават. Това заяви зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева пред депутатите от комисията по здравеопазване в парламента, предаде БТА.

По думите й другата половина от лечебните заведения нямат висящи дългове. Начева представи единния стандарт за финансово управление на държавни болници. В него е заложено да не се допуска увеличаването на просрочените задължения, общи правила за счетоводната политика, за управление на ресурсите, единни принципи на вътрешните правила при формиране на заплатите, съгласуване на обществените поръчки с принципала и др.

Представители на Сдружението на областните болници възразиха срещу текста, оказващ, че болниците нямат право да трупат нови просрочия, тъй като те не са само заради вътрешното финансово управление на лечебното заведение.

От Сдружението на университетските болници възразиха срещу текста в стандарта, според който трябва да се извършва планиране на разходите за следващата година през настоящата година.

Момчил Мавров от организацията посочи, че все още не се отчита тежестта на заболяването, обемът на оказаната помощ, квалификацията на лекарите, а финансирането на болниците по този начин ограничава конкуренцията между тях. По думите му финансовото състояние на университетските болници не е добро, тъй като в тях се лекуват най-тежките случаи.

Източник: novini.bg