Подобряване на туристическата материално-техническа база е сред основните пера, заложени

Подобряване на туристическата материално-техническа база е сред основните пера, заложени ...

Близо 240 000 лв. от такси за беседи и входове при НПК Асенова крепост.

Подобряване на туристическата материално-техническа база е сред основните пера, заложени в Годишната програма за развитие на туризма в община Асеновград. Планирано е Почивна база "Пашалийца" да бъде утвърдена, като една от дестинациите и да бъде изведена на туристическия пазар. За целта ще бъдат изградени санитарни клетки в първи спален блок. Ще бъде създаден и поддържан интернет сайт конкретно за самия обект.
Базата ще бъде рекламирана, като дестинация за еднодневни и двудневни екскурзии, краткотраен и дълготраен отдих, летни ваканции за ученици и други. Други, обекти, на които ще се обърне особено внимание през 2019 г. с цел популяризирането им са База за отдих в село Малево и пещера "Добростански бисер". Обезопасен ще бъде теренът около надписа "Цар Иван Асен II" в НПК Асенова крепост. Планиран е и ремонт на пътната отсечка, намираща се в края на село Добростан, водеща до пещера "Добростански бисер".
Предвижда се и полагане на нова маркировка по множество планински маршрута. От ОП "Туризъм" към община Асеновград обмислят също до края на календарната година да бъдат проведени немалък брой походи и други туристически събития. Например, такива са обучителната инициатива "Училище сред природата", "Вечер на планинарското кино", както и партньорства с училища и културни институции и участие във фестивали и форуми за туризъм в цялата страна.
За 2018 г. отпуснатият на ОП "Туризъм" бюджет бе в рамките на 265 000 лева и допълнително прехвърлени средства от дейност "Резерв" - над 7 200 лева, или общо малко над 272 200 лева. Реализираният приход за 2018 г. възлиза на близо 320 000 лева. От продажба на стоки при НПК Асенова крепост - над 39 000 лева. От беседи и вход на същия обект - близо 240 000 лева и 300 лева от фотосесия. От стока на ПМ "Димитър Ковачев" - повече от 4 000 лева. От входна такса на пещера "Добростански бисер" - близо 8 000 лева и от стока на същия обект - около 1 800 лева.
От такса за нощувка на ПБ "Пашалийца" - 610 лева и от категоризация - приблизително 26 000 лева. Направените разходи са в размер на около 272 200 лева и 34 000 лева за закупуване на стока. Статистиката сочи, че през 2018 г. предприятието е реализирало близо 60 000 лева повече приходи в сравнение с 2017 г.

Източник: actualno.com