Под нейно управление вече са над 450 000 превозни средстваFleet

Под нейно управление вече са над 450 000 превозни средстваFleet ...

Fleet Services придоби турския оператор Mobiliz.


Под нейно управление вече са над 450 000 превозни средства

Fleet Services придобива водещ телематичен оператор в Турция
(снимка CC0 Public Domain)

Българската група Fleet Services, която понастоящем оперира чрез компаниите GPS Bulgaria и GPS Systems Macedonia, завърши успешно придобиването на 100% от акциите на Mobiliz- водещ телематичен оператор в Турция.

Fleet Services придоби компанията от Mediterra Capital – частен инвестиционен фонд с фокус върху инвестиции в малки и средни предприятия в Турция. Стойността на сделката не се съобщава.

Решението за придобиване на Mobiliz се обуславя от силната позиция на компанията на турския пазар, стабилните й показатели и благоприятната среда, която този пазар осигурява, насърчаваща иновациите и технологичното развитие.

„Благодарение на огромния ИТ и инженерен талант в Турция, придобиването на Mobiliz ще ни позволи да ускорим внедряването на нови приложения и тяхното предлагане на пазара и да разширим своето присъствие в съседни страни, Европа, Азия и Африка”, заяви Николай Кичев, председател на борда на директорите на GPS Bulgaria и Mobiliz.

Компанията е амбицирана да играе ключова роля в иновациите за автомобилната индустрия, базирани на анализ на големи данни и разработване на Индустия 4.0 и 5G приложения.

„С придобиването на Mobiliz, под наше управление вече са над 450 000 превозни средства в три държави, в които оперираме – Турция, България и Северна Македония, и в още 12 държави, в които имаме партньорства – Египет, Азербайджан, Германия, Австрия, Бахрейн, Кувейт, Ирак, Саудитска Арабия, ОАЕ, Нигерия, Оман и Катар”, допълни Кичев.

Източник: technews.bg