Под координацията на Съвместния изследователски център лабораториите в редица държави

Под координацията на Съвместния изследователски център лабораториите в редица държави ...

ЕК представя обща методика за тестване на качеството на храните в ЕС.

Под координацията на Съвместния изследователски център лабораториите в редица държави — членки на ЕС, ще приложат сега тази методика в рамките на паневропейска кампания за тестване с цел събиране на данни относно обхвата на проблема с разликите в качеството, като първите резултати следва да са налице до края на 2018 г.

Източник: actualno.com