Почти всеки пети жител в трудоспособна възраст в общините Ивайловград

Почти всеки пети жител в трудоспособна възраст в общините Ивайловград ...

Почти всеки пети в общините Ивайловград и Маджарово е безработен.


Почти всеки пети жител в трудоспособна възраст в общините Ивайловград и Маджарово е без работа към 30 септември т. г. В Ивайловград процентът е 18,5, а в Маджарово - 18,7, оповестиха от Дирекция "Регионална служба по заетостта" в Хасково.

За деветмесечието на тази година в цялата Хасковска област ръстът на безработицата спрямо същия период през 2019 година е 2 процента - от 6,1 на сто до 8,1 на сто, сочат данните.

Броят на безработните лица се е увеличил абсолютно с 2137 души.

На другия полюс в статистиката за септември т. г. с най-ниско равнище на безработица са общините Хасково - 5,9 процента и Димитровград - 6,3 процента.

През месеца в областта новорегистрираните лица са били 889 и са от различни икономически дейности. Най-много са били регистрираните от сектор "Услуги" - 36,7 на сто, 25,1 на сто са били регистрираните от сектор "Индустрия", а от аграрния сектор са били 3,1 на сто.

Източник: novini.bg