По-висока екогрупа за автомобилите с газови уредби предвиждат промени в

По-висока екогрупа за автомобилите с газови уредби предвиждат промени в ...

Експертът Владимир Дочев: Колите ще минават технически преглед и на газ.


По-висока екогрупа за автомобилите с газови уредби предвиждат промени в Наредбата за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Според проекта измерванията за определяне на екокатегорията ще се правят, когато двигателят работи с газовата уредба.

"Дори да не попаднат в най-екологичната пета група, при режим на работа с газова уредба, автомобилите ще попаднат в по-висока категория", обясни пред Dir.bg председателят на Асоциацията на българските автогазсервизи и на Националната камара на автосервизите Владимир Дочев.

На автомобилите ще се поставя маркировъчен стикер за екологичната група. С него говорим и как ще се регламентира дейността на автосервизите.

- Г-н Дочев, на какъв етап за промените в Закона, които ще регламентират сервизната дейност?
- В момента липсва законодателно изискване, че изобщо промените по автомобилите - било то ремонти или оборудването им с нови системи, трябва да се извършва в сервиз. Реално липсва възпираща норма това да се извършва от всяко едно лице, на всяко едно място. Всеки сам може да ремонтира автомобила си в собствения си гараж. Може да добавя към него различни системи, които да променят вида на горивото, с което да работи. Това най-често е пробан-бутан или метан. Този пропуск в законодателството се използва, за съжаление, от сервизи, чиято дейност е основно в сивия сектор на икономиката. Те не отговарят на изискванията, на които трябва да отговаря един нормален автосервиз. Не издават платежни документи, не се знае дали служителите са наети на трудов договор и т.н. В новия Закон, който Министерството на транспорта предложи за пътните превозни средства, има глава, която касае ремонта и техническото обслужване на автомобилите. В него се казва, че ремонт, в което общо понятие се включва и монтажът, обслужването и ремонта на газовите уредби, трябва да се извършва само от лица, които са регистрирани по Закона. Не говорим за лицензи и такива неща. Просто регистрация. Това е най-леката форма на един вид декларация, която съществува.

- Да разбираме, че сервизът просто обявява, че се намира на даден адрес и в него работят определен брой служители?
- Да. Говорим за базови неща - адрес, брой служители, квалификацията на работниците. Квалификацията може да както от форма на обучение, така и от производител на оборудване, което се ползва в сервиза. Така ще е ясно какви хора извършват ремонти на колата ви. И в това няма нищо лошо.

- А как стои въпросът с гаранцията на извършваните в сервиза услуги?
- Всяка една услуга, която се извършва срещу заплащане, трябва да има и своята гаранция. Ако говорим за монтажа на газови уредби, там имаме гаранция от производителя, която обикновено е 2 години.

- Когато говорим за механични ремонти...
- Тук нещата са по-сложни. Просто има части с определен живот. Има компоненти, които слагаме в автомобилите си, които са сметнати за определен пробег. Има предложение, че тази гаранция трябва да е минимум 6 месеца, но и това е много относително. Просто за тази половин година колата може да е навъртяла такъв пробег, че животът на частите да е изтекъл. Давам пример с едно такси, което може да навърти за половин година 40-50 000 километра.

Източник: dir.bg