По предварителни данни през юли 2019 г. индексът на продукцията

По предварителни данни през юли 2019 г. индексът на продукцията ...

НСИ: През юли индексът на продукцията в сектор Строителство“ се повишава.


По предварителни данни през юли 2019 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.7% над равнището от предходния месец, сочат данни на Националния статистически институт. Календарно изгладените данни показват нарастване от 4.3% на строителната продукция през юли 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 година.


През юли 2019 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2.6%, а от сградното строителство - с 1.0%.

На годишна база нарастването на строителната продукция през юли 2019 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 8.3%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 0.8%.

Източник: bnt.bg