Пловдив. Народният представител от ГЕРБ Младен Шишков проведе приемна в

Пловдив. Народният представител от ГЕРБ Младен Шишков проведе приемна в ...

Пловдив: Народният представител от ГЕРБ Младен Шишков проведе приемна в Община Марица.

Пловдив. Народният представител от ГЕРБ Младен Шишков проведе приемна в Община Марица, съобщиха от пресцентъра на партията. На срещата с жители на общината присъстваха кметът на Община Марица Димитър Иванов и общинският ръководител на ГЕРБ - Марица и председател на Общинския съвет Гергана Трендафила. Кметът Иванов постави пред народния представител редица въпроси, за които търси съдействие. Той заяви, че от няколко години се бори с институциите във връзка с изграждането на кръгово движение в началото на с. Труд. По думите му в момента движението по първокласния път Пловдив-Карлово е изключително натоварено и всекидневно се създават предпоставки за възникване на тежки пътно-транспортни произшествия. Кметът обясни, че държавата, в лицето на Областно пътно управление, е изискала да бъде изготвена проектна документация. Тя вече е изготвена за сметка на общината, проведени са всички отчуждителни процедури, за които също са разходвани средства от общинският бюджет, но все още не са осигурени необходимите средства за изграждането на съоръжението. Друг проблем който бе поставен пред Младен Шишков също касаеше транспортната инфраструктура. Преди няколко години беше направена рехабилитация на част от второкласния републикански път II-56 – Пловдив-Павел баня. В момента обаче, въпреки поставените ограничителни знаци и маркировка, в рамките на с. Калековец тези ограничения не се спазват и много често недобросъвестни водачи на МПС преминават със скорост далеч над разрешената. Това създава изключителна опасност както за жителите на селото, така и за транзитно преминаващите граждани. Направено е предложение пешеходните пътеки да бъдат „повдигнати“ чрез изкуствени неравности, за да бъде ограничена физически скоростта на движението. Жителите на населеното място настояват и за това да бъдат поставени камери за наблюдение, както и камери за скорост. Шишков отбеляза, че същият проблем съществува и в другите населени места, които са в обхвата на този път, а именно село Стряма и кв.“Парчевич“ в Раковски и пое ангажимент да проведе разговори с представители на Агенция пътна инфраструктура. По време на срещата кметът на Община Марица изрази и своето разочарование от липсата на диалог с ВиК Пловдив във връзка с приемането за експлоатация и стопанисване на новоизградени пречиствателни станции в селата Бенковски и Трилистник. Иванов сподели, че от няколко години се водят преговори в тази насока и бюрократични пречки спират решаването и на този проблем. Като сериозен проблем за разрешаване бе изтъкнат и фактът, че дигата на река Стряма се руши. Оказва се, че преди няколко месеца дори е имало реална опасност от излизането на реката от коритото и заливането на с. Трилистник. „Почистването на речните корита трябва да бъде приоритет на общините, защото те носят отговорност за живота и здравето на населението и тази процедура трябва да се ускори“, уточни кметът Димитър Иванов.Същият проблем стои и пред кмета на с. Радиново – Трайчо Кардашев. Според него непочистеният поток на р. Марица, също създава реална опасност за наводнения в прилежащите населени места. Кардашев изрази и своите притеснения от трафика, който преминава през Радиново, за обслужване на индустриалната зона в региона. Според Карадашев в краткосрочен план са необходими спешни мерки по рехабилитацията на улицата, през която преминават тежките машини, а в дългосрочен – изграждането на околовръстен път, който да поеме тежкият трафик. Подобен проблем има и в с. Царацово, за което алармира кметът на селото Димитър Петров. По време на приемната пред народния представител беше поставен и въпросът за изграждането на околовръстния път на Пловдив, част от който е и Голямоконарско шосе. Младен Шишков пое ангажимент, да провери до къде е стигнала процедурата по рехабилитацията на този път. Тесните и разбити мостове в близост до селата Войводиново и Маноле също бяха поставени като въпрос за разрешаване. От своя страна председателят на Общинския съвет- община „Марица“ Гергана Трендафилова запозна народния представител с казуса, свързан с централата за производство ел. енергия от биомаса в близост до с. Труд. По думите й тази централа породи бурно обществено недоволство, което все още не е затихнало. За това Шишков пое ангажимент да запознае парламентарната комисия по околна среда и води с проблемът. Нещо повече – стана ясно, че ще бъде подготвено и питане към Министъра на околната среда и водите, за да бъде търсено разрешение, което да удовлетворява и двете страни.

Източник: focus-news.net