Петър Ганев е старши изследовател в Института за пазарна икономика.

Петър Ганев е старши изследовател в Института за пазарна икономика. ...

Време е общинският бюджет да се върже със състоянието на местната икономика.


Петър Ганев е старши изследовател в Института за пазарна икономика. Неправителствената организация, работеща в обществена полза, днес организира събитие на тема "Отвъд изборите: Следващите четири години за общините?" и представи предстоящата си кампания за фискална децентрализация.

В навечерието на местните избори Институтът за пазарна икономика отправи поглед към потенциала за бъдещето развитие на общините в България. Водещ мотив на събитието беше променящата се индустрия у нас през последните 10 години и възможността на общините да провеждат адекватни политики в бързо променящата се среда.

Българската икономика се трансформира в годините след икономическата криза и все повече се ориентира към сектори с по-висока добавена стойност. За последните 10 години най-голям ръст на наетите лица се наблюдава в ИКТ сектора (информацонни и компютърни технологии). Това е и секторът с най-високи заплати в страната – средната заплата в него е над максималния осигурителен праг. Тази динамика обаче се концентрира предимно в София (ръст от над 30 хил.) и в известна степен в Пловдив и Варна. Макар през последната една-две години да се чуват добри новини от различни места, другите икономически центрове все още не успяват да привлекат достатъчно на брой компании в сектора на информационните технологии, които да натежат на местния пазар на труда.

Промишлеността също се променя – традиционни сектори, като облеклата и мебелите, губят наети лица, докато производството на компютърна техника, машини и оборудване, електрически съоръжения и превозни средства увеличават броя на работещите в тях. Тези две групи производства на практика са вече с изравнен брой на наетите лица, докато преди 10 години разликата беше два пъти в полза на мебелите и облеклата. Добавената стойност на един нает във въпросните по-динамични сектори е и поне два пъти над тази в традиционните мебели и облекла. Добрата новина е, че за разлика от ИКТ сектора, новата промишленост с по-висока добавена стойност е видима в почти всички области на страната, а не е фокусирана единствено в най-големите две-три общини.

Тези процеси показват, че въпросът вече не е просто да се откриват работни места (заетостта е рекордна), а да се търсят такива производства, който са с по-висока добавена стойност, дават по-високи заплати и могат да променят средата. Общините трябва да са особено активни в този процес, тъй като от тях зависят условията на място за потенциалните инвеститори. Именно това, наред с качеството на живот по места, трябва да бъде в центъра на дебатите по време на местните избори.

Въпреки подобреното състояние на общинските бюджети през последните години, оценките на ИПИ показват, че общините остават в капаната за зависимостта от трансфери и субсидии.

Източник: econ.bg