„Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ) намалява печалбата си към края

„Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ) намалява печалбата си към края ...

ПИБ свива нетната консолидирана печалба със 7% през 2017 г..


„Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ) намалява печалбата си към края на миналата година.

Нетната печалба на банката се свива със 7% през 2017 г., като към 31 декември е в размер на 92,2 млн. лв., показва консолидираният отчет на банката за четвъртото тримесечие, разпространен чрез БФБ – София.

ТБ Първа Инвестиционна Банка Последна цена: 5.32 лв. 5F4/FIB Актуално към 13:44/02.03.2018 г.Профил на компаниятаКоментари във форумаСледвай компанията Известяване при събитиеДобави в собствен обзорДобави в портфейлОбщите приходи от банкови операции за 2017 възлизат на 406,6 млн. лв., като намаляват с 14% на годишна база.
Нетният лихвен доход е в размер на 260,9 млн. лв., като отчита понижение от 18% за миналата година. Банката отчита нетен доход от такси и комисиони в размер на 102,2 млн. лв., което е ръст на годишна база с 11%.

Балансовото число на банката към 31 декември достига 8,921 млн. лв. и по този начин „Първа инвестиционна банка“ АД запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система. Депозитите от други клиенти са в размер на 7,6 млн. лв. Счетоводният собствен капитал за 2017 г. нараства с 90 млн. лв., главно поради генерираната печалба за периода в същия размер. Вземанията от клиенти по балансова стойност са в размер на 5,2 млн. лв.

Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ към 31 декември 2017 г. достига 15,89 %, увеличение с 0,76 процентни пункта спрямо година по-рани, главно поради отчетеното през първо полугодие на 2017 г. капитализиране на печалбата за 2016 г. Адекватността на капитала от първи ред е 15,87%, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 12,87%. През периода банката спазва и съществено превишава регулаторните капиталови изисквания, се посочва в доклада за дейността.

От началото на годината акциите на ПИБ поевтиняват с 5,94%, а през последната една година отчитат ръст в цената от 36,41% при пазарна капитализация от 585,2 млн. лв.

Източник: investor.bg