Партия ”Да, България” внесе срещу депутата Делян Пеевски сигнал до

Партия ”Да, България” внесе срещу депутата Делян Пеевски сигнал до ...

”Да, България”: Делян Пеевски не е декларирал конфликт на интереси.

Партия ”Да, България” внесе срещу депутата Делян Пеевски сигнал до парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, се вижда от сайта на партията.
"Въпреки че Делян Пеевски е крупен собственик на медии, а според някои източници и със сериозни интереси в разпространителския пазар, същият участва в изготвянето и депозирането на законопроект за регламентация на медийната и разпространителска дейност. Не са налице публични данни, че Пеевски е декларирал частния си интерес, с което евентуално е нарушил чл. 147 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По този начин народният представител препятства възможността да бъде отведен от участие в обсъждането и гласуването на законопроекта.", пишат от "Да,България".
Въпросният член от правилника гласи, че "при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване... народен представител с частен интерес от обсъждания проблем... е длъжен да го декларира".
"Безспорно е, че народният представител има частен интерес от приемането на горепосочения законопроект... Участието в изготвянето и депозирането на горепосочения законопроект е в нарушение на чл. 58 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.", посочват от извънпарламентарната партия.
Според тях след извършването на проверка, трябва да бъдат изпратени резултатите в новата Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество след нейнотото конституиране.   

Източник: bulnews.bg