Парламентът отхвърли предложението на кабинета армията да може да се

Парламентът отхвърли предложението на кабинета армията да може да се ...

Армията няма да участва в операции на МВР.


Парламентът отхвърли предложението на кабинета армията да може да се включва в полицейски операции при заплахи с висока обществена опасност. Депутатите отхвърлиха промените в Закона за отбраната с обяснението, че не са добре формулирани и създават двусмислие.
Шефът на военнаата сомисия Константин Попов коментира, че текстовете не са били приети и от комисията. В същото време армията запазва всички свои ангажименти по закона за борба с тероризма,
Народните представители сформираха Съвместно командване на специалните операции (СКСО). Сформирането на такова командване се обуславя от поетите ангажименти към НАТО и от необходимостта от използването на силите за специални операции за мирновременните задачи, изпълнявани в отговор на съвременните рискове и заплахи пред националната сигурност на страната.

Източник: duma.bg