Парламентът на Норвегия гласува за намаляване на инвестициите на Държавния

Парламентът на Норвегия гласува за намаляване на инвестициите на Държавния ...

Държавният фонд на Норвегия намалява инвестициите в книжа на компании за петрол, газ и въглища.Парламентът на Норвегия гласува за намаляване на инвестициите на Държавния пенсионен фонд на страната (Нефтеният фонд) в книжа на компании, добиващи петрол, газ и въглища и увеличаване на вложенията в проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, пише The Wall Street Journal.

Предложението предвижда изваждане на над 13 млрд. долара от акции на фирми, добиващи традиционни горива и инвестиране до 20 млрд. долара в книжа на екологични компании. Отбелязва се, че фондът няма да намалява инвестициите в големите енергийни компании в света, но може да извади средствата си от такива фирми като Anadarko Petroleum или Occidental Petroleum.

Петролният фонд притежава различни дялове в почти 9,2 хил. компании, включително 341 нефтогазови. Около 6 % от неговите активи, които се оценяват на над 1 трлн. долара са в книжа на енергийни компании, включително 2,45 % -ен дял в  Royal Dutch Shell и 0,94%-ен дял пакет от акции в  ExxonMobil.

Фондът притежава почти 1,4 % от всички акции в света. За управлението на Петролния (Нефтен ) фонд отговаря отдел на Норвежката централна банка  Norges Bank Investment Management (NBIM). Държавният Петролен фонд работи на световните пазари чрез структурата Government Pension Fund Global.

Източник: 3e-news.net