Парите в обращение в България са нараснали с 1,6 млрд.

Парите в обращение в България са нараснали с 1,6 млрд. ...

Парите в обращение на път да надхвърлят 20 млрд.лв..


Парите в обращение в България са нараснали с 1,6 млрд. лв., което представлява ръст от 8,6% за последните 12 месеца . Така те вече достигат 19,8 млрд. лв., показват данните на БНБ. Техният обем се увеличава постоянно от деноминацията през 1997 г. Традиционно най-голямото търсене на кеш е около края на годината, по време на големите коледни пазарувания. Ето защо с убеденост може да се твърди, че до края на 2020 г. парите в обращение за първи път ще надхвърлят общата сума от 20 млрд. лв. За сравнение те преминаха за първи път границата от 10 млрд. лв. през зимата на 2014 г.

В момента най-популярната банкнота е тази от 50 лв.,  показват данните. От нея има в обращение над 160 млн. броя. Това е най-често използваната банкнота у нас от март 2019 г., когато тя изпревари 20-левката, която дълги години беше най-многобройната. Сега в обращение има 140 млн. броя 20-левки, около 90 млн. броя 10-левки, над 70 млн. броя 100-левки и около 30 млн. броя 5-левки. Според данните най-малко в обращение има от банкнотите от 2 лв., от които са останали 18  млн. броя извън касите на БНБ. За сравнение в обращение са 68 млн. броя монети от 2 лева.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие на 2020 г. е 37.68 лв., което представлява увеличение с 0.07 лв. спрямо края на юни 2020 г. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 0.88 лв., или с 2.40%, вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.

Броят на монетите в обращение също се увеличава, той расте с 37,5 млн. броя до общо 2,68 млрд. броя монети. Най-много са монетите от 1 стотинка, които са общо близо 800 млн. броя.  

Източник: manager.bg