От КФН потвърдиха на колегите си от Люксембург, че са

От КФН потвърдиха на колегите си от Люксембург, че са ...

AIG Europe ще работи у нас при условията на установяване.


От КФН потвърдиха на колегите си от Люксембург, че са получили съответната нотификация

Комисията за финансов надзор изпрати писмо до надзорния орган на Люксембург, с което го уведоми, че българският регулатор е получил изпратената от него нотификация на AIG Europe S.A. да извършва застрахователна дейност на територията на Република България при условията на установяване.

Източник: insmarket.bg