От една година в Агенцията по вписванията са били напълно

От една година в Агенцията по вписванията са били напълно ...

От месеци в Търговския регистър знаят за възможен срив.

От една година в Агенцията по вписванията са били напълно наясно, че е възможен срив в системата, така важна за функционирането на държавата и икономиката.

Това става ясно от решение с номер 04-11 от ноември месец 2017 година, с което се открива процедура по обществена поръчка "Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията".

Мотив за откриването на поръчката е, че добавените през годините разширители са с достигнат капацитет и не е възможно следващо разширяване. Последната доставка на дисков масив е била през 2012 година.

Неизпълнението на обществената поръчка би могла да доведе до загубване на информация за до две седмици, в зависимост кога е настъпило събитието.

"Това изправя Агенцията по вписванията пред вероятен срив на поддържаните от нея системи и невъзможност да изпълнява вменените й нормативни задължения."

Имайки предвид важността на Търговския регистър това ще доведе до пълен хаос в стопанския живот на страната, несигурност в гражданско правния оборот, неяснота при установяване правото на собственост върху недвижими имоти и многократно нараснали възможности при злоупотреби при сделките с тях, загуба на доверие към държавните институции, което би могло да доведе до тежка икономическа криза на страната. Всичкото това също е вписано в мотивите.

Освен това в мотивите се предупреждава, че и вменените нови задължения на Агенцията по вписванията от последната година не могат да бъдат изпълнявани при наличните ресурси, като са изброени: измененията в законодателството в Търговския закон с новата Част пета Производство по стабилизация на търговец (нова - в сила от 01.07.2017 г.), поетите ангажименти на страната към Европейския съюз за свързване на търговския регистър със на централните, търговските и дружествените регистри по чл. 3, ал. 4 от Закона за търговския регистър (BRIS), преминаването на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ), преминаването на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията.

"Всичко това изправя пред невъзможност новите информационни системи и приложения да се внедрят и да функционират пълноценно с наличното технологично оборудване (сървъри, дискови масиви, операционни системи) към този момент и се налага спешното възлагане на обществена поръчка за закупуване на това оборудване.

Единствената възможност е възлагането и изпълнението на обществената поръчка в най-кратки срокове, за подмяна на оборудването с изтекъл жизнен цикъл и получаване на оборудване, отговарящо на съвременните технически и технологични изисквания, е записано в мотивите от ноември 2017 година. Обществената поръчка е закрита днес.

Освен това на въпрос на news.bg от Сметната палата отговориха, че въпреки наличния срив в системата вече пети ден, одит за това как се разходват средствата по най-важната за икономиката на страната е-система няма да бъде направен, тъй като предварително не е включен като планове дейност. Това би могло да стане едва през следващата година - 2019 г., когато Сметната палата ще разполага вече с друг план.

Припомняме, Търговският регистър се срина на 10 август, като и до този момент функционирането му остава блокирано. Версията, с която излязоха властите е, че са дефектирали четири дискови устройства. Днес обаче бе първото официално изявление на директора на Агенцията по вписвания Зорница Даскалова и на фирмата Лирекс - дни след като стана ясно, че за ситуацията са уведомени службите - ДАНС, ГДБОП и прокуратура. /news.bg

Източник: dnesplus.bg