Основните положения, за които хората с увреждания се борят, бяха

Основните положения, за които хората с увреждания се борят, бяха ...

Мая Манолова: Всички организации подкрепиха законопроекта за хората с увреждания.


Основните положения, за които хората с увреждания се борят, бяха включени в окончателния вариант на Закона за хората с увреждания, като всички организации го подкрепиха. Това заяви омбудсманът Мая Манолова. Тя изрази надежда, че законът ще бъде обнародван до края на ноември, предаде БНТ.

Основните положения, за които хората с увреждания се борят, бяха включени в окончателния вариант на Закона за хората с увреждания, заяви омбусманът Мая Манолова. Многократно текстовете по него бяха променяни, като ключовите положения в тях Манолова очерта като:

индивидуалната оценка за всеки човек с увреждане;
подкрепа за трудова заетост;
центрове за защитена заетост;
национална програма за лична мобилност и достъпна среда.
Мая Манолова, омбудсман: Предвидени са средства за адаптиране и устройство на работното място за човек с увреждане. Ще има национално финансиране от фондове и програми, с които оперира Агенцията за хората с увреждания, за да се предоставят средства на работодателите за адаптиране на работното място.

За работодателите се включват задължителни квоти да приемат хора с увреждания, но се правят нужните уговорки, че те са съобразени с квалификацията и доколко естеството на труда е подходящо за тях.

Мая Манолова, омбудсман: Това е един от спорните проблеми в законопроекта. По настояване на работодателсдките организации и социалния министър бяха включени алтернативни възможности - ако един работодател няма възможност да организира работно място поради някакви специфични условия или няма подходящ човек с увреждане, да компенсира с други мерки, като например да купува продукция, произведена от специализирани предприятия, в които работят хора с увреждания.
Омбудсманът изрази увереността си, че бизнесът в България е „социално ангажиран“.

Източник: novinite.bg