Опростяват сложните процедуриПодобряват управлението на държавните предприятияБюрократичните процедури за малките

Опростяват сложните процедуриПодобряват управлението на държавните предприятияБюрократичните процедури за малките ...

Намаляват бумагите за малки фирми.


Опростяват сложните процедури


Подобряват управлението на държавните предприятия


Бюрократичните процедури за малките фирми ще бъдат опростени. Това е една от целите, които се е поставило правителството, става ясно от доклад за изпълнението на мерките в Националната програма за реформи. За целта ще бъдат определени 70 от най-често срещаните и 30 от най-сложните регулационни режима, с които се сблъскват малките и средни предприятия в страната. До края на годината тези режими трябва да бъдат променени за да се намали административната тежест. Това ще подобри условията за правене на бизнес в страната и ще помогне за изваждане на сивата икономика на светло.

Друга промяна, която планира правителството, е подобряване на управлението на държавните предприятия. Целта е намаляване на дружествата с над 50% държавно и общинско участие, които работят на загуба. Както и повишаване прозрачността при управлението им.

За целта до края на месеца е планирано в страната да пристигнат експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), с които ще бъде обсъдено състоянието на държавните предприятия. Като целта е с тяхна помощ да бъдат подготвени законодателни промени за подобряване на управлението на предприятията с държавно участие. Планирано е това да стане до месец май, а до средата на годината законът да бъде гласуван в парламента.

Източник: trud.bg