Окръжна прокуратура – Ямбол предаде на съд Пламен Ш. Това

Окръжна прокуратура – Ямбол предаде на съд Пламен Ш. Това ...

Съдят мъж, обвинен в избягване на установяване и плащане на данъчни задължения за над 117 000 лева.


Окръжна прокуратура – Ямбол предаде на съд Пламен Ш. Това съобщиха от Апелативна прокуратура – Бургас.

Той е обвинен за това, че в условията на посредствено извършителство чрез счетоводител, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения (данък добавена стойност) в особено големи размери – 117 047 лева.

На 14.11.2011 г. подал в ТД на НАП – Бургас, офис Ямбол, справка декларация, която се изисква по закон, за данъчния период от 01.06.2011 г.- 30.06.2011 г. на търговско дружество, в която затаил истината, като невключил в нея стойностите на начисления и дължим от внасяне от дружеството за данъчния период от ДДС по доставки да дружеството, предмет на 7 фактури, и като използвал документ с невярно съдържание - дневник на продажбите, при представяне пред органите по приходите за същия данъчен период и за същото дружество, в който регистър не отразил извършените през отчетния период продажби, като справката – декларация и отчетния регистър са подадени не от Петър П. – управител на дружеството към момента, а от счетоводителя, който е бил титуляр на универсален електронен подпис и упълномощен от ( Пламен Ш., който е бил управител на дружеството до преди 5 дни от датата на подаването на документите), без счетоводителя да знае, че отразените в документите данни не съответстват на истината – като общо дължимия ДДС за внасяне през посочения период е в размер на 117 047 лева - престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр. 2-ро и т.6, пр. 2-ро от НК.
Окръжен съд – Ямбол е насрочил заседанието си за 09.05.2019 г.

Източник: novini.bg