Окръжен съд- Варна поднови приема на стажант –юристи след края

Окръжен съд- Варна поднови приема на стажант –юристи след края ...

Окръжният съд във Варна поднови приема на стажант - юристи.

Окръжен съд- Варна поднови приема на стажант –юристи след края на извънредното положение. Задължителния си стаж в съдебната институция избраха да започнат четирима възпитаници на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и един юрист завършил Русенския университет "Ангел Кънчев", съобщиха от пресслужбата на съда.

На официална церемония, спазвайки правилата за безопасност те подписаха актове си по встъпване, като председателят на съда, съдия Марин Маринов лично им връчи стажантските книжки.

Тази група съдебни кандидати са вторите, чийто стаж ще премине по променените правила с Наредба 1 от 2019г. за придобиване на юридическа правоспособност, влязла в сила от януари тази година. С тях на стажантите се дава възможност сами да изберат наставниците си, но в случай че се затрудняват се запазва възможността, това отново да бъде направено от председателя на окръжния съд.

"Натрупаният опит с първата група за работа по новите правила ще бъде използван, но ще бъде видоизменен въз основа въведените правила от Съдебния съвет за работа в условията на противоепидемиологична обстановка“, обясни съдия Маринов.

Трима от новопостъпилите стажанти споделиха, че са се насочили към гражданското и търговско право, докато двама заявиха предпочитание към наказателното право.

В продължение на половин година съдебните-кандитати ще имат възможност да натрупат преки впечатления и практически опит за основните функции, задълженията и организацията на дейността на органите на съдебната власт, адвокатите и нотариусите. Стажът на съдебните-кандитати преминава на 2 етапа – 2 месеца - общ и 4 месеца -специализиран стаж.

От началото на годината до момента в Окръжен съд – Варна са встъпили общо 24 стажант-юристи.

Източник: varna24.bg