Около 500 хил. лв. са предвидени за археологическо проучване на

Около 500 хил. лв. са предвидени за археологическо проучване на ...

Дават около 500 хил. лв. за проучване на антично селище в района на село Градище.


Около 500 хил. лв. са предвидени за археологическо проучване на антично селище по трасето на АМ "Хемус" в района на село Градище, област Шумен. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

АПИ стартира обществена поръчка за пълно археологическо проучване на открития обект.

При първоначалното обследване на трасето е разкрит многослоен археологически обект. По време на предварителното му проучване се откриват селища от бронзовата, римската епоха и Средновековието. Най-многобройни са материалите от втората половина на IV в. и началото на V в. Сред находките присъстват керамика, монети, накити, инструменти, прешлени за вретено, тежести за стан и др. Разкрити са също ями вероятно от къснобронзовата епоха (II хил. пр. Хр.) и ранносредновековна землянка.

Пълното спасителното археологическо проучване на обекта трябва да продължи не повече от 65 календарни дни. Прогнозната стойност на поръчката е 500 хил. лв.

От АПИ уточняват, че по трасето на АМ "Хемус" в 16-километровата отсечка - от п. в. Белокопитово до п. в. Буховци, за проучване и наблюдение по време на строителството са регистрирани 5 археологически обекта.

Общата стойност за предварителното и пълното им археологическо проучване е около 1,2 млн. лв.

Източник: news.bg