Обявяват за продажба сградата на бившето кметство в асеновградското село

Обявяват за продажба сградата на бившето кметство в асеновградското село ...

Предложиха бившето кметство в с. Косово да бъде продадено.

Обявяват за продажба сградата на бившето кметство в асеновградското село Косово. Постройката се води полумасивна и е на два етажа. Общата й площ е 92 квадратни метра, а застроената - 53 квадратни метра, като е с ниско застрояване (до 10 метра). Тя се води еднофамилна жилищна сграда, но през годините се е ползвала за кметство.
С докладна записка кметът не село Нареченски бани Васил Куртев е уведомил община Асеновград, че постройката се е срутила и за нея има изготвено конструктивно становище, че трябва да се разруши. После обаче следва или да се възстанови от общината, или теренът да бъде продаден. Тъй като сградата отдавна е загубила предназначението си да изпълнява функциите си на кметство, с решение на Общинския съвет в града тя бе обявена за частна общинска собственост, а в началото на тази година сградата е включена в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.
Така, съдбата на бившето кметство в село Косово е то да бъде обявено на търг и продадено. Решението дали това да се случи и на каква цена е в ръцете на Общински съвет-Асеновград и то ще бъде обсъдено и гласувано утре (09.10.19 г.). А предложението за продажба на имота е отправено до местния парламент от заместник-кметът на Асеновград инженер Петър Бояджиев - временно изпълняващ длъжността кмет на общината.
Във входираната от него докладна е описано, че за имота е изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 1 900 лева без ДДС (само за имота, без сградата), която не е по-ниска от данъчната оценка - в размер на близо 830 лева (около 126 лева земя и малко над 700 лева сграда). Ако предложението на Бояджиев бъде прието от общинските съветници, то началната тръжна цена ще е също в размер на 1 900 лева без ДДС. Депозитът за участие в търга ще е 1 000 лева, а стъпката за наддаване - 100 лева. Задължение на купувача е да поеме разходите по събаряне на сградата и изчистване на поземления имот от строителни отпадъци.
В писмо до община Асеновград Васил Куртев съобщава и за други обекти общинска собственост в района си, които са неизползваеми и опасни. Училището в село Нареченски бани, след закриването му, и физкултурния салон към него не се ползват, поради което постоянно се саморазрушават. Куртев предлага да бъде направена промяна в статута на постройките. Читалището в същото село е с частично разрушена покривна конструкция, която подлежи на ремонт. Когато бъде поправен покривът, Куртев предлага сградата да бъде отдадена под наем или продадена.
Покривната конструкция на читалището в село Косово също се нуждае от ремонт и по думите на кмета на Нареченски бани, следва да се съхрани като паметник на културата. "Имаме и воденица и ковачница. Първата би могла да се отдаде под наем или да се превърне в туристически обект. Сградата на ковачницата обаче е паднала и остава празен терен, който да се продаде", пише още Куртев.
Районът на село Косово, община Асеновград, е една от туристическите дестинации, която със своята магнетична природа привлича множество туристи ежегодно.

Източник: actualno.com