Общото събрание на Синдикат на служителите в затворите в България

Общото събрание на Синдикат на служителите в затворите в България ...

Започват протести пред съдебните сгради в 27 града.


Общото събрание на Синдикат на служителите в затворите в България взе единодушно решение за протестни действия. Демонстрациите започват пред съдебните сгради в 27 български града.

Отчитайки сериозното напрежение в системата на затворите и сред заетите с охраната на съдебните сгради и магистрати, Синдикатът на служителите в затворите настоява за изравняване на социалния статут и възнагражденията на служителите в Сектор „Сигурност“ и преустановяване на дискриминационното третиране на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“.

Протести пред всички затвори, арести и съдебни сгради в цялата страна ще се проведат на 23 февруари. На следващия ден - 24 февруари, протест ще има пред сградата на Министерството на правосъдието. На 10 март заетите в системата ще излязат на национален протестен митинг, като шествието ще потегли от Министерството на правосъдието и ще се предвижи до входа на Министерството на финансите и Министерски съвет. На 26 март ще се проведе национален протест.

Междувременно между отделните протести в София ще се провеждат протести пред затворите и съдебните сгради: на 28 февруари в Бобов дол, на 2 март в Ловеч, на 5 март в Стара Загора, на 7 март във Варна и на 9 март в Пазарджик.

Синдикатът на служителите в затворите ще изготви и писмо до министрите на правосъдието на държавите членки на ЕС, които ще вземат участи във втората среща от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 - „Правосъдие и вътрешни работи“ на 26 и 27 март т.г. с искане за съдействие и подкрепа.

От синдиката съобщават още, че към месец декември 2017 г. неизползвания от служителите на ГД „ИН“ отпуск, натрупан през годините е 192 550 дни.

Служителите на териториалните подразделения на дирекцията са положили извънреден труд за 2015 година - 351 977 часа, за 2016 година - 703 955 часа, за 2017 годидна - 415 847 часа.

Общият брой на депозираните изпълнителни листа по силата на съдебни решения срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ от служители на Министерството на правосъдието и общия размер на изплатените суми за извънреден труд по тях в т.ч. главници, лихви, осигурителни вноски, адвокатски хонорари, съдебни експертизи и разноски за периода от 2010 година до момента е:

Общ размер на депозирани изпълнителни листа по силата на осъдителни решения – 863 бр.

Общ размер на изплатените суми от страна на ГДИН към служителите (в т.ч. адвокатски хонорари, съдебни разноски и др.) – 2 911 070 лв. /БГНЕС

Източник: bgnes.com
placeholder