Общият паричен ресурс, наличен към края на юли в Държавния

Общият паричен ресурс, наличен към края на юли в Държавния ...

3,1 млрд. лв. са се натрупали в Сребърния фонд до края на юли.


Общият паричен ресурс, наличен към края на юли в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, по известен като Сребърния фонд, е в размер на  а 3,106 млрд. лв. От тях 3,067 млрд. лв. са оформени в годишни депозити в Българска народна банка (БНБ) с решения на Управителния съвет на фонда. Това става ясно от данни на Министерството на финансите (МФ), публикувани на сайта на ведомството.

Трансферираните през юли средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 24,72 млн. лв. За първото тримесечие на годината сумата е 17,67 млн. лв., а за второто – 141,45 млн. лв. Общо за 2018 г. са трансферирани 136,54 млн. лв.

Според приетата дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на фонда за 2019-2021 г., натрупаните средства остават на депозит в БНБ поне до 2021 г., а най-вероятно и до 2040 г. Резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система, ще се управляват все така консервативно, както и към момента. Както и предшествениците си, финансовият министър Владислав Горанов прецени в началото на октомври миналата година (когато документът бе приет), че това е най-безопасната стратегия.

Все пак има вратичка и стратегията може да се променя и ежегодно, ако се наложи.

Освен това настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея.

Бизнесът от години настоява постъпленията в Сребърния фонд да „се подкрепят“ с допълнителни източници, но към момента няма движение в тази посока.

Според Лидия Шулева, бивш вицепремиер и бивш социален министър, основател на консултантска къща „Бизнес интелект", Сребърният фонд не би имал особено значима роля в бъдещето на пенсионната система у нас. „При създаването си Сребърният фонд даваше основания да се смята, че може да запълни дефицити в пенсионната система на фона на демографската криза. Към момента липсите на Националния осигурителния институт вече възлизат на около 4 млрд. лв.“, коментира Шулева в ефира на Bloomberg TV Bulgaria преди месец. Единствената функция на Сребърния фонд засега е да подкрепя фискалния резерв, посочи още тя.

„Опцията демографския срив да се компенсира и да се подкрепи пенсионната система остава единствено чрез бюджета през данъците“, допълни бившият вицепремиер.

Според нея решението Сребърният фонд да се прехвърли във фискалния резерв е конюнктурно.Източник: investor.bg