Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар)

Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) ...

Производствените цени намаляват.


Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) през юни 2019 г. намалява с 1,1% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 1,4% и в добивната промишленост - с 0,3%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ не е отчетена промяна, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямо намаление на цените в преработващата промишленост е отчетено при производството на основни метали - с 3% и при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1,4%. По-значително увеличение е регистрирано при: производството на хранителни продукти - с 0,4%, производството на напитки и производството на изделия от каучук и пластмаси - по 0,3%.

Производствените цени нараства с 0,9% в сравнение със същия месец на 2018 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7,6%, а спад се наблюдава в добивната промишленост - с 6,3% и в преработващата промишленост - с 0,7%.

В преработващата промишленост намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - със 7,2%. По-съществено покачване на цените се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3,4%, при производството на облекло - с 3,1% и при производството на хранителни продукти - с 3%.

Източник: manager.bg