Общинският съвет в Пловдив излезе с остра декларация срещу дейността

Общинският съвет в Пловдив излезе с остра декларация срещу дейността ...

Общинският съвет в Пловдив с остра декларация срещу добива на инертни материали.


Общинският съвет в Пловдив излезе с остра декларация срещу дейността на кариерите за строителни материали на юг от града в Родопската яка. Според данни от годишно проучване дейността им влияе негативно на качеството на въздуха в региона. С единодушно гласувана декларация съветниците възразиха срещу намерението за създаване на нова кариера край село Първенец и удължаване на концесията на кариерата до село Белащица.

Пловдив

Жители на Първенец виждат потенциална опасност да потънат в прах и боклук, ако се даде зелена светлина на проекта. Инвестиционното намерение е на терена да бъде изградена кариера с площ от 210 дка и от 15 метра дълбочина да се вадят чакъл и пясък.

Хората от месеци се оплакват, че нямат достъп до земеделските земи в непосредствена близост до терена. Според протестиращите в инвестиционното намерение има сериозни пропуски, защото исканата концесия е за добив на чакъл и пясък за период от 35 години.
Ренета Плевнелиева - кмет на с. Първенец: Откъде ще дойде притока на свеж пясък или свежа пръст за да се възстанови състоянието на земята и да бъдат насадени трайни насаждения?Димитър Воденичаров: А ние в Първенец второ сметище не искаме и то 210 декарово сметище - да прибираме боклука на половин Европа.
Инициативен комитет против кариерите в село Белащица е направил изследване, което показва, че 70% от завишенията на фини прахови частици в пловдивския район "Тракия" идват от добиването на инертни материали. Общинските съветници единодушно гласуваха декларация против работата на кариерите.
Константин Георгиев - общински съветник: Затова искаме на първо място да не бъде допускано разкриване на новата кариера в Първенец, разкриване на новото находище в Белащица, което ще направи така, че един връх, връх Калоян ще изчезне.
С документите от общинската сесия на Пловдив ще бъдат запознати министрите на икономиката, на здравеопазването, на околната среда и водите и на енергетиката.
Жители на с. Първенец протестират срещу нова кариера за чакъл и пясъкЖители на с. Първенец протестират срещу нова кариера за чакъл и пясък
Чистотата на въздуха, земята и водата е актуална тема днес и за жителите на пловдивското село Първенец. Хората се опасяват, че инвестиционно намерени...

Източник: bnt.bg