Общинският съвет прие проекта за бюджет на Община Разград за

Общинският съвет прие проекта за бюджет на Община Разград за ...

Разград с бюджет от 55 милиона лева.


Общинският съвет прие проекта за бюджет на Община Разград за 2020 г. Той беше утвърден в предложения размер от 55 383 000 лева, от които 32 247 000 лв. за общински дейности и 23 136 000 лева за общински дейност и дофинансиране на държавни дейности.

Разград, Вълчедръм
© БНТ-Русе
19 от общинските съветници подкрепиха проекта за бюджет, против бяха 7. В документа са представени 11 основни приоритета през мандат 2019-2023г., работата по които започва с вече приетия бюджет.

Общинските съветници приеха и новата структура на Общинска администрация-Разград, която включва: кмет на община, 13 кметове на кметства, 4 зам.-кмета, 8 кметски наместника, 2 дирекции, 14 отдела и 4 специализирани звена. Според решението длъжностното разписание трябва да бъде утвърдено, считано от 1 март 2020 г.

Източник: bnt.bg