Общинските съвети получиха правото да създават звена от служители, които

Общинските съвети получиха правото да създават звена от служители, които ...

И общински служители ще могат да задържат граждани за нарушения.


Общинските съвети получиха правото да създават звена от служители, които ще могат да проверяват и дори да задържат граждани, ако нарушават обществения ред или увреждат общинско имущество. Това стана възможно с промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, предложени от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, които парламентът одобри на първо четене в сряда.

Вносителите се мотивират, че издръжката на общински полицаи се е оказала твърде скъпа и досега едва 9 общини с добри финансови възможности разполагали с такива звена. Частните охранителни фирми не били алтернатива, тъй като цената на услугите им била висока, а качеството им - ниско. Затова се предлага на общините да се позволи да наемат служители, на които да се предоставят правомощия, близки до полицейските. Те ще могат да проверяват документите за самоличност на граждани, за които решат, че нарушават актове на кмета или на общинския съвет. Ако сметнат, че за дадени лица „има данни или основателни предположения, че ще извършат нарушение на обществения ред, на актовете на общинския съвет и на кмета“, могат да им съставят предупредителен протокол. Позволено им е да привикват писмено граждани да се явят в служебните им помещения, „когато това е необходимо за изпълнение на определените им правомощия“. Ще им бъде разрешено дори да задържат граждани при редица хипотетични обстоятелства: ако ги хванат да извършват нарушение или да увреждат общинско имущество; ако с поведението си нарушават обществения ред или излагат своя живот или живота на другите на явна опасност. Задържането може да продължи до пристигането на полицията.

Новите служители ще носят униформи с отличителните знаци на своите общини. За обучението им се предвижда създаването на специална програма от МВР.  Звената, в които ще работят, ще бъдат на пряко подчинение на кметовете в координация с местните структури на вътрешното министерство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От БСП предупредиха, че идеята на управляващите създава предпоставки за възникване на силови структури под личното разпореждане на кметовете, които те могат да използват за репресии. "Представяте ли си един кмет като Ценко Чоков как би привел в изпълнение този закон", риторично попита соцдепутатът Красимир Янков. И посочи, че се създава възможност кметовете да се поставят над закона, защото техни служители не биха посмели да ги санкционират за нарушения, като например неправилно паркиране.

Източник: segabg.com