Община Велико Търново изгражда комплекс за социални грижи за хора

Община Велико Търново изгражда комплекс за социални грижи за хора ...

Край Велико Търново изграждат комплекс за социални грижи за хора с увреждания.


Община Велико Търново изгражда комплекс за социални грижи за хора с увреждания. По програмата „Региони в растеж” са осигурени близо 2,8 милиона лева. 

Проектът е за 4 центъра за хора с умствена изостаналост и 1 за възрастни, които не могат да се обслужват сами, съобщава БНР. Във великотърновското село Церова кория ще се оформи голям комплекс от социални услуги в местността Иванова чешма, в която вече са изградени две защитени жилища за хора с увреждания. До тях ще бъдат сградите, в които ще се преместят хората от социалния дом в село Пчелище, където сградата е собственост на Съюза на слепите и е в много лошо състояние. Бившата детска ясла на ул. „Симеон Велики“ във Велико Търново се преустройва за центърът за възрастни, които не могат да се обслужват сами. 

Източник: novini.bg