Община Кубрат извърши окончателно плащане по споразумителен протокол с „Енерго

Община Кубрат извърши окончателно плащане по споразумителен протокол с „Енерго ...

Община Кубрат погаси накуп 2.217 милиона лв. дълг към ЕРП.Община Кубрат извърши окончателно плащане по споразумителен протокол с „Енерго Про Продажби” АД и ВиК "Меден Кладенец". Това се случи днес в присъствието на кмета на Община Кубрат Алкин Неби, управителя на ВиК- Кубрат Метин Мехмедов и упълномощени представители на електроразпределителното дружество.

На 12 декември 2018 г. „Енерго Про Продажби” АД и Община Кубрат се споразумяха за дълга на ВиК "Меден кладенец" за консумирана електроенергия. Задължението бе в размер от 3.176 милиона лева. С подписания споразумителен протокол Община Кубрат стана гарант по дълга и се ангажира той да бъде погасен до края на 2019 г.

Днес остатъкът от дължимата сума в размер на 2.217 милиона лв. бе изцяло изплатена. С този акт Община Кубрат окончателно погаси задълженията на водното дружество в Кубрат. Електроразпределителното дружество опрости дължимата лихва по главница в размер на 453 038.41 лв.

Източник: banker.bg