Община Берковица спечели проект за подпомагане на образователния процес на

Община Берковица спечели проект за подпомагане на образователния процес на ...

Купуват комютри и принтрер за ученици от Центъра за настаняване от семеен тип в Берковица.

Община Берковица спечели проект за подпомагане на образователния процес на учениците, настанени в Центове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в града, в условията на продължителна извънредна обстановка и неприсъствено обучение, съобщиха от местната управа. 
Ще бъдат закупени два настолни компютъра и лазерно мултифункционално устройство, които ще се използват от учащите, настанени в социалното заведение, с цел да се подпомогне работата им по време на редовния обучителен процес, както и в случай на извънредни ситуации и дистанционна форма на обучение.
По този начин те ще получат равни условия с връстниците си и ще имат възможност да усвоят в по-голяма степен учебния материал, да подобрят уменията си за работа в дигитална среда, което ще повиши шансовете им за успешно завършване на учебната година. Всичко това ще доведе до по-добро социално включване за децата и младежите от най-уязвимите обществени групи.
„Чрез предоставяне на компютърните конфигурации, децата ще могат да поддържат постоянно присъствие в онлайн обучението, а наличието на мултифункционалното устройство ще им позволява да ползват уроци и други учебни помагала на хартиен носител и да изпращат такива на своите учители. Заплащането на такси за доставка на интернет със средства по проекта за определения период ще подпомогне и финансово ЦНСТДБУ в качеството на предлаганата социална услуга. Закупуването на достатъчен брой технически средства с лицензиран софтуер в услугата ще облекчи и подобри онлайн обучението на децата за успешно завършване на учебната година. Новата техника ще може да се използва и за онлайн обучение при нововъзникнали ситуации, като грипна ваканция“, коментираха от градската администрация.
Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.

Източник: bulnews.bg