Община Асеновград даде от парите на гражданите за проект на

Община Асеновград даде от парите на гражданите за проект на ...

Община Асеновград даде от парите на гражданите за проект на местна телевизия.

Община Асеновград даде от парите на гражданите за проект на местна телевизия. Сумата от 2 000 лева бе отпусната на медията, за да реализира проект, с който да се популяризират делата на успели асеновградчани, живеещи извън страната. Предложението бе отправено от председателя на Постоянна комисия по образование и култура Петко Чирпанлиев и прието с 30 гласа "За" и 1 "Въздържал се". Средствата се отпуска от параграф "Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет" на неправителствена организация, регистрирана в Пловдив, а именно - "Национално сдружение за единство и партньорство", чийто председател е Ели Шопова - програмният директор на местната телевизия.
Целта на проекта "Асеновград зад граници" е да открие, заснеме и изготви филм за 10 жители на града, които са успели някъде по света. "Те ще споделят за усещанията си, когато са на родното си място, за срещите с близки, роднини и приятели от детството, юношеството и младостта. Ще разкажат подробно за сферата, в която са се развили и какво им е дало родното място за постигане на всичко това и как популяризират Асеновград", се обяснява в рецензията на проектното предложение. Участниците в проекта са служители от медията, поискала средствата, по която ще бъде излъчван и филмът.
Част от дейностите, които ще бъдат изпълнени за сумата от 2 000 лева, са подбор на 10 успели асеновградчани, осъществяване на контакт с участниците във филма и организиране по график заснемането и писане на сценарий. И още - заснемане на интервюта и кадри, писане на текстове, преводи, монтаж, който ще струва 1 200 лева, и други. Първоначалното искане на медията към общината бе за сумата от 4 000 лева. В последствие, по време на заседанието на Постоянната комисия по образование и култура сумата е била намалена наполовина. Искането и отпускането на средствата от парите на данъкоплатците в града е напълно законно.
Дали е морално, от страна на Общинския съвет, оставаме читателят сам да прецени. По темата помолихме за мнение Драгомир Георгиев - председател на местния парламент. Той посочи, че е бил възпрепятстван, когато се е провело обсъждането на точката в Постоянната комисия по образование и култура и е отсъства от дебата. Каза, обаче, че е имало коментар, от страна на общински съветници, без да конкретизира от кого и в каква насока.
Председателят на културната комисия, пък, Петко Чирпанлиев заяви, че проектът е бил подкрепен със седем гласа, т.е. - от всички членове. Той с обясни, че парсграфът, от който се отпускат средствата, е с наименование за обезщетения и помощи, но касае и всички културни проекти.
На въпроса дали, ако други медии поискат финансиране на частен проект под шапката на неправителствена организация, Драгомир Георгиев отговори, че той не може да забрани  да кандидатстват, но и не гарантира, че ще бъдат отпуснати средства.

Източник: actualno.com