Област Враца  Община Борован  На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00

Област Враца  Община Борован  На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 ...

ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Враца за периода 3 - 7 юни 2019 г. - 1 част.Област Враца  

Община Борован  

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Борован:   Ангел Йошков 1,26,33,23,31,29,37,27,36,1 Изход Оряхово,41,32,34,47,43,25,1,39,39а,30, Арда 4,6,1,7,12,5,9,7а,2,13,11, Бачо Киро 8,15,10,6,13,17,9,4,5,11, Васил Априлов 8,16,10,4,6, Ген. Ангел Андреев 33,32,30,31,29,35,36,27, Гоце Делчев 5,3, Д-Р Петър Берон 4,7,6,5,8,3,12, Деривол 3,1,4,5, Дреновица 10,2,17,15,18,1,4,14,16,3,13,5,11,12,9,7, Ивайло 12,13,9,16,15,14,11, Иван Вазов 38,46,34,55,40,36,51,44,47,45,1,32,21,31,30,35,1,29,43,28,39,23,24,41,27,37,25,33, Иван Нивянин 15,41, Ком Уо №20,1, Крум Беличовски 12,8,4,6,16,14, Лозарска 7,4,9,6,3,5,2,8,10,1, Марин Дринов 3, Марица 18,16,3,14,6,15,13,5,17,1,11,7,2,3, Местност Изварковец Стопански Двор, Местност Конови Язове Кантон, Опълченска 3,5,1, Панайот Волов 1,5, Росица 37,16,43,8,31,12,10,39,33,35,14, Сергей Румянцев 6,5,3,4,1, Странджа 2,1, Страхил Войвода 8,12,10, Струма 6, Филип Тотю 8,2,24,1,4,3,10, Хан Крум 29,25,31,27,Уо №4,25а,26,16,22,12,14,20,11,21,13,15,6,19,8,2, Хан Омуртаг 3,5,8,6, Хъшове 1,3,11,6,4,2,12, Цар Калоян 2,6,11,3,7,4,1, Чавдар Войвода 7,6,4,9,11,3,1,5,2, Шипка 24

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Буковец, Общ. Бяла Слатина:   Александър Стамболийски 1,6,2,1, Ален Мак 10,4,8, Антон Иванов 3,5,7,1,4,2, Бузлуджа 4,2,1, Васил Априлов 7,5а,1,2,4,3, Васил Воденичарски 8,4,6,12, Васил Коларов 7,1,8,17,3,9а,5,4,10,6,9,21,13, Васил Левски 9,1,4,13,9,3,2,8,12,11,5,6, Гаврил Генов 5,9,4,8,7,7, Георги Ангелов 1,6,4,2,5, Георги Бенковски 6,4, Георги Дамянов 13,7,2,11,17,7,15,13,9,5,1, Георги Димитров 15,9,12,7,17,10,24,11,19,2,21,42,53,34,30,29,25,63,24,61,67,31,51,40,37,55,47,35,36,44,20,33,57,46,38,32,59,28,26,45,16,65,43,27,49,19, Димо Дичев 7,4,8,3,10,6,9,2,5, Дунав 2, Здравец 5,3,2,5, Иван Вазов 10,9,2,22,6,14,7,8,5,12,16,3, Иван Нивянин 33,9,27,11,14,18,2,4,21,16,3,8,10,24,1,5,31,22,29,25,6,15,13, Ильо Войвода 1,4,5, Йордан Данов 2,3,4,7,9,1,6,5, Кирил И Методий 28,38,8,10,5,34,2,6,14,3,28,17,4,18,30,9, Маршал Толбухин 4,2,5,3,1,1, Местност Чешмата Пс, Митко Палаузов 4,3, Никола Иванов 5,8,4,9,7,6,2,10,3, Никола Миков 10,6,11,9,12,2,7,1,4, Отечествен Зов 14,29,32,20,15,12,11,8,9а,31,30,21,16,17,27,6,22,18,13,4,19,24,2,1,3,7,5, Партизанска 1,5,6,2,9,7, Петко Лалов 9,12,16,5,2,7,4,13,14,10,11, Плашивец 2, Райко Даскалов 3,10,1,4,2,6, Райна Княгиня 2, Семко Крачунов 7,5,4,6,9,1,2, Стопански Двор Стопански Двор, Христо Ботев 4,2, Христо Смирненски 6,2,10,16,1,12,4, Цар Асен 4,6,1,3, Цар Симеон I-Ви 6,2,5,1,3

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Комарево, Общ. Бяла Слатина:   Бачо Киро 2,21,1,2,19,18,4,3,8,13,15,6,26, Братя Миладинови 15,7,12,5,10,11,19,13,9,21, Васил Коларов 18,14,6,17,12,20,5,8,2,13,10,7, Васил Левски 2,10,1,8,6, Георги Бенковски 19,10,6,17,13,5,2,13, Георги Димитров 35,34,48,38,43,41,31,51,46,28.,47,29,30,31.,36,32,45,7,15,13,26,18,2,12,27,16,8,4,19,10,6,23.,7,11,21,9, Георги С. Раковски 9,18,8,11,13,24, Д-Р Петър Берон 1, Димитър Благоев 2,12,10,16,26,22,21,5,20,4,19,6,1,3,15,18,2, Дунав 3,0, Иван Вазов 4,2,6, Искър 1,9, Ленин 17,3,1,8,4, Марица 6,2, Никола Вапцаров 15,35,41,12,1,2,4,3,21,14,19,23,6,13,12,35, Паисий Хилендарски 3,5, Панайот Волов 1,7,35,40,5,6, Пирин 1,2, Рила 3,10,8,6, Розова Долина 14,2,4,9,8,1,5, Скът 4,6,3,5,10,9,4,14,11,13,7, Софроний Врачански 1,3,7,2,5,4, Стара Планина 5,2,24,4,5,1, Стефан Караджа 4,5,2,13,9, Стопански Двор 1-Ви Стоп. Двор, Христо Ботев 26,20,14,21,4,6,24,8,11,13,19,1,3,23,2,23, Цар Симеон I-Ви 11,3,8

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - НИВЯНИН:   IX-247 Кв.54, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 1,26,6,15,22,7,8,11,13,5,9,14,2,23,27,21,24,3, ВАСИЛ АПРИЛОВ 3, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6,13,17,23,21,11,15, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 2,1,3, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 18,8,22,5,10,23,9,2,21,7,16,4,20,6, ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 9,6,3,10,5,16,4,14,7,8,11, ГОРГОЗ 6,4,9,2,11,7,13,10, ДИМИТЪР ИЛИЕВ 51,53,26,47,20,49,16,22,УО,14,24,55,43,21,37,39,45,29,10,25,31,33,35,17,27,23,41,8,19,1,СЛАДКАРНИЦА,13,3,5,6,4,7, ДИМИТЪР СТЕФАНОВ 23,3,4,14,6,18,27,19,23, ДЪЛБОК ДОЛ 2,1, ИВАН ВАЗОВ 1,2, ИВАН НАЧЕВ-БАЛКАН 19,11,25,1,13,5,26,21,23,18,7,16,17,10,3,28,9,2, ИВАН НИВЯНИН 32,22,30,42,34,49,56,52,48,36,59,62,55,38,50,58,26,51,28,70,64,35,60,УО,57,17,27,66,46,41,68,45,Н36,15,19,47,23,42,35,36,7,6,12,1,4,54,53,2,16,22,18,26,10,3,20,5, ИЛИЯ ЙОРДАНОВ 4, ЙОРДАН ВОДЕНИЧАРСКИ 6,4,5,8,7,1,17,3,15,9,2, ЙОЦО ГОРАНОВ 44,36,14,20,18,22,19,24,9,5,8,12,28,16,26,11,7,15,32,30,3,31,25,29,4,6, КИТКАТА 4, КОРИТАРСКА 3,4,5,6,40,15,2,7, КРАЙРЕЧНА 1, ЛАЗАР ПЕТРОВ 36,27,23,25,26,24,5,32,19,21,4,16,7,2,11,15,13,30,22,18,8,6,3,12,28,1, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 11,6,5,3,4,17,12,19,10,2, М-СТ КОПАНА МОГИЛА , МАКСИМ ГОРКИ 38,13,25,29,19,24,28,26,27,32,30,17,14,31,37,22,8,16,28,3,10,25,31,6, МЕЛНИЦАТА 7,8,3,6,5, ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 30,9,25,7,5,6,24,28,4,29,8,6,5,2,11,3,23, ПЕНЬО ПЕНЕВ 1,7,4,5,14,3, ПОП БОГОМИЛ 8,1,4,7, ПОП ХАРИТОН 2, РАДА НАЧЕВА 2,4, СКЪТ 5,10,6,12,20,2,8,14,4,26, СТЕФАН КАРАДЖА 1,5,3,8,6,2, ТОПОЛЯКА 8,5,6,4, УЧИЛИЩНА 2, ХАДЖИ ДИМИТЪР 6,2,4,11,35,10,6,28,8,22,16,2,14,3,18,5,8,10,12,7, ХАН КУБРАТ 9,10,1,6,4,9,7,3,2, ХРИСТО БОТЕВ 7,10,17,4,2,14,10,8,3,6,21,29,27,26, ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 45,44,35,31,48,54,37,46,33,20,32,39,41,24,16,12,26,18,30,50,23,43,56,27,22,9,9,3,5,1,7,4,11, ЦАР САМУИЛ 2,3,4, ЦАР СИМЕОН I-ВИ 6,7,9,4,2,5,10,111

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Тлачене:   1-Ви Май 3, Александър Стамболийски 16,6,3,8,10,14,1,4,2,12,13,24,9,22,13,26,11,16,20,32,18,21,30,28, Борова 2, Васил Коларов 5,28,19,18,42,24,5,12,30,11,40,10,2,20,38,3,23,36,13,14,34,17,1,15,41, Васил Левски 29,18,31,22а,24,27,17,21,38,40,19,34,20,23,28,36,30,2,11,14,10,3,7,6,5,16,12,8, Вит 3,4, Гаврил Генов 2,3,1,7, Георги Бенковски 18,26,24,28,20,16,14,7,4,12,6,9,2, Георги Димитров 4,24,34,6,8,7,1,2,3,11,26,17,16,9,19,24,12,7,15,22,35,21,19,31,33,23,49,39,32,28,30,25,47,45,27, Димитър Благоев 3,7,1,23,8,12,3,11,4,27,17,5,2,14,21,25,19, Дунав 4,1,12,8,10,2,6, Елин Пелин 6,3,5,1,2, Здравец 8,13,10,2,11,5,6,15, Иван Вазов 7,2,9,13,5,2, Йордан Нинов 2,3,4,8, Кирил И Методий 2,26, Ком 2,2, Лозарска 26,1, Лом 1, Любен Каравелов 2,12,9,5,15,11, Местност Жоикин Вир Пс, Никола Вапцаров 6,3,2,5,1,7,4, Никола Уменков 3,11,9,8,5,10, Никола Фарков 9,11,13,2,3,4,1,5,11,8,6, Паисий Хилендарски 6,3,2,8,4, Панайот Волов 4,2, Пейо Яворов 3,1, Петко Нинов 18,16,1,20,12, Петко Цветанов 1,11,4,5,3,9,6,12,2, Поляната 1,3,7,5, Райко Даскалов 8,2,6,3,4, Рома 5,3,6, Руен 3, Тимок 11,4,6,3,9,17,21,12,5,15,2,1,12, Христо Ботев 5,17,3,2,4,6,8,9,12,14,7,16, Шипка 1,8,2,4,2, Юрий Гагарин 31,10,6,26,17,7,24,4,30,2,3,14,13,32,18,9,34,21,19,5,27

Община Враца  

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ - Враца:   28-Ми Октомври 15 Гараж 5,15 Гараж 6,16 16,15 Гараж 4,15 Гараж 7,15 Амбулатория,13,16,15 Гараж 8,11,15,15 Гараж 1,15 Общо Осветление,15 Гараж 3

На 07.06.2019 Г. /12:00 - 16:30 Ч./ - Враца:   Антим I-Ви 8,6, Одрин 5,8,2,3,4,6,7,10,1, Петропавловска 48,56,54,50,43,35,Бизнес Инкубатор,58 Общо Осв,58 Ателие №7,46,62,58 Ателие 4,58 Ателие№1,41,58, Река Лева 34,36,40,32,46,42,38, Христо Ботев 29

На 06.06.2019 Г. /12:30 - 15:00 Ч./ - Враца:   Атанас Йованович 23б,23,21,25,13,9,19,27,17,22, Васил Кънчов 120, Младост 3,6,7,6

На 04.06.2019 Г. /12:30 - 15:00 Ч./ - Враца:   Атанас Йованович 36,40,32,34,42,38, Бързия 3,9,10,12,4,3а,11,2,7,15,17,8,13,6, Васил Атанасов 9,11,13,3,5, Вежен 38,40,27,30,35,42,39,37,36,44,48,31,34,29,32,46,52,25,39 А,50,33, Втори Юни 115,96,90,94,88,92, Медковец , Тодорини Кукли 2

На 05.06.2019 Г. /13:00 - 13:30 Ч.; 16:30 - 17:00 Ч./ - Враца:   Беласица 1, Втори Юни 66

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч./ - Враца:   Братя Миладинови 7,2 Гараж №4,6,10,Гараж 13,2,8,8,Гараж 5,10, Васил Кънчов 76,42, Дико Илиев 4,2, Димчо Дебелянов 29, Иван Ангелов 1, Кирил Буюклийски 2, Поп Тодор Врачански 3, Сестри Хаджикръстеви 7, Христо Ботев 22,124

На 05.06.2019 Г. /12:30 - 15:00 Ч./ - Враца:   Васил Кънчов 27,29, Младост 11,10

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч./ - Враца:   Вежен 6,7 Чавдар 7,7,До Бл.Вежен 7, Втори Юни 76,72,70,74,76,72а,72 А, Скакля 4,4 Чавдар 5

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 11:30 Ч./ - Враца:   Втори Юни 177, Мито Орозов 33, Младост 1,С/У Бл 3,1 И 2,3,1-2 М/У Бл1 И Бл2,2,1 И2 Гараж,До Бл 2,2,1и2 Гараж 20,До Бл 1,1и2 Гараж,1,Пазара,1и2,1-И2 Гараж8

На 05.06.2019 Г. /13:30 - 16:30 Ч./ - Враца:   Втори Юни 66

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 11:30 Ч./ - Враца:   Георги Апостолов 42а, Младост 8,9,6

Община Мездра  

На 07.06.2019 Г. /10:00 - 12:30 Ч.; 10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ - Боденец:   Александър Стамболийски 4,5,10,16,18,3,8,24,1,22,2, Антон Иванов 4,14,26,28,2,21,24,12,1,5,2а,3,20,18,8,6,10, Арда .1, Боденски Дол 1, Веслец 1,2,3, Вит 1.,2,9,3, Витоша .8,6,4,5,3, Волга 1,2,3, Георги Димитров 52,36,9,10,.39,42,1,21,22,54,.37,13,50,30,26,29,23,58,11,25,38,68,14,24,15,16,28,44,18,37,27,46,12,4,33,19,17,20,8,34,2,32,40,6,31,48, Дунав 5,4,12,18,14,8,1,2,6,3,24.,16,10, Дъб 1, Здравец 3,6,1,5, Иван Вазов 13,8,17,14,7,15,1,18,19,5,16,10,20,6,2, Никола Вапцаров 19,12,11,6,4,3,15,7,16,5,13,14,9,3 А,2,10,1,8, Оборище 14,12,9,6,4,11,10, Пирин 1,7,4.,12,3,5,8,6, Плиска 8,1,5,6, Рила .1,9, Родопи 2,3, Христо Ботев 18,10,34,6,22,26,9,7,20,4,5,3,15,17,16,19,11,12,24,14,2,1,8, Шипка .1,.3, Янтра 2,1

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ - Габаре:   Петко Лалов 6

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ - Горна Бешовица:   9-Ти Септември 3,13.,6.,8.,14.,9.,1.,12.,11.,10.,5.,7., Ален Мак 3,1,5, Гаврил Генов 11,7.,5.,16,10.,16.,12.,20.,11.,18.,9,9.,11 А.,6.,4 А.,8.,4.,1.,8.,3., Ген. Владимир Заимов 5,3,4,2а,6а,2,1, Ген. Скобелев 3 А,5,3,1,6,6а,3а,4, Ген. Столетов 2,1,3,6,1а,13,3а, Гео Милев 3.,2.,1.,9.,9, Георги Димитров 26,25,26а,23,24а,30,15,32,19,28,21,22,16.,5.,2.,3.,7.,8.,1а,10,3,1., Иван Вазов 2.,4., Иван Павлов Девети 1,8.,3,5,.7,2,5а,3а,12,6, Иван Фунев 9.,6 Б.,6 А.,1.,5.,7.,5,6.,3., Илия Темелски 3,4,1,2,5, Ленинград 6.,2 А,8,1 А,2 А.,1 А.,3,4.,1.,5.,7, Малчика 3,3.,4,1.,1,2,2., Маршал Толбухин 8,2,10,6.,12.,14 А.,4.,8 А.,10.,9.,15,14.,8,3.,11,1,5.,13.,17, Никола Марков-Колката 2, Октомври 9,5,1а,7, Опълченска 1,3, Петропавловска 5,1,2,6,4, Радецки 1.,2., Средна Гора 8,5б,4,3,5а,5,6, Станке Димитров 1.,3.,5., Странджа 8,1а,2,1,4, Тотка Илиева 5а,2,6,4,1,4а,3,5, Тракия 4.,2.,8, Христо Ботев 4,29,1,22,6,16,20,26,8,3,12,22а,14,2,7,5,10, Христо Михайлов 10.,6.,6,4,2 А,8,8., Христо Смирненски 21.,13,11,25.,17.,27.,7.,18.,8.,23.,22,24.,19.,22.,26.,15.,12,9.,16,20.,6.,25 А., Чапаев 4,5.,5, Шипка 1.,5.

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ - Горна Кремена:   Александър Стамболийски 4,7.,14.,9,3.,8,12,5,3,2,6, Батак 9,1,8.,10,14,2.,3, Безименна Мраморна Кариера, Бяло Море 10,6,7,5,2,4.,3,7.,12,10, Гаврил Генов 10, Георги Димитров 36,50.,51.,55,37,56,43.,Къща,48,45,9,51,53.,60,.12,2, Дойчин 5,10.,10,11,3,2.,8., Иван Нинов .1,6.,2,4., Иглика 26,10.,24,12,16,22.,22., Косматица 16,8,10,1,20,7,2.,9, Ладога 34.,12, Местност Езерото Пс, Никола Вапцаров 16,6,7,12,2,16.,15,1.,21,19,13,11,3.,11.,8,25, Партизанска 8., Райко Даскалов .21,12,21.,8,10,4.,2.,7,4,13,3,2,15,12.,13., Роза 8, Христо Гарвански 4,15,8.,6,9.,7,12,.2, Цона Маринова 4.,11.,9.,7,11,9, Юрий Гагарин 10.,2.,9.,26.,9,5,4,3,14,1,8.,16.,2,6,.10,11

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ - Долна Бешовица:   Акация 2,1, Александър Стамболийски 10,9,1,2,12,8,3,9, Ален Мак 5, Барища 10,8,4,4, Боровец 2,1, Бузлуджа 2,4, Васил Левски 21,80,70 А,3,15а,16,12 А,28,27,62,20, Джуровица 19,2,1,13,21,21 А,15,11а,11,17,5,3,10,9,7,4, Димитър Благоев 1,8,4,6,10,2, Димитър Петров Николов 6 А,10,4,2,1,8,6а, Димо Хитов 2,5а,3,7а,1,4,5, Дружба 5,2,4, Държанов Дол 13,15,6,4,3,7,10,5,1,12, Еделвайс 1, Каменополска 30 А,32а,30,32,1,28,23,26,27,21а,36,25,34,21,11б,4,12,9,8,22,6,20,3,2,24,1,19,20а,11а,17,13,11,10,14, Кирил И Методий 6,4,10, Кирко Николов 2,3,1, Ком 2,3,1, Кръста 2,2 А, Кръстьо Пишурка 3,1, Кръстю Василев Даков 6,Къща,1,12,10, Манастирска 1,7,9, Местност Пишур Пс, Мир 5,2,3, Митко Пешев 54,18,70,86,72,33,80,11,74,37а,82,40,10,78,68,29,52,17,35,76,16,12,31,58, Моновец 3,1,1а,5,14,8,13,10,2,16,6,16а,24,18,13а,21,7,19,12,4,9, Надежда 7,1, Никола Митов Павлов 4,7,4а,6,2,2а, Подсеч 1,4,2,14а,19,20,16,18а,18,14 А,21,10,14, Спортна 3,1,2, Старата Чешма 17,15,4,13,9,19,12,5,17а,3,7,6,1,2, Теменуга 2, Тодор Найденов Пеновски 1,4,8, Тодор Петров 10,8,4,6,17,4а,21,12, Томо Петков 1,4,8, Тотка Илиева 2,5а,9,5,1,3,3а, Христо Ботев 23,26 А,5 Б,27,26а,2,28,41,1,7,9,44,3,35,22,18б,15,43,13а,13,5,10,30,10-А,28а,41а,19,21,24,17,24 А,29,8,4,26,37,12,18,6,20,25,31,44,44а,51,55 А,40а,49,34,57,59,40 Б,61,42 А,32,55,40,55а,63,36,.63а,42,75,58,66,89,92,77,68,80,90а,52а,74,81.,54а,70,56,72,60,54,62,88,52,92а,79а,50 А,64,81б,94,60а,90,73,50,84,82,48, Ценко Петков 1,2, Шабанец 3,   Местност Кръстилица

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ - Долна Кремена:   1-Ви Май 13,4.,8,11,7,9,14,5,12,10,1,3, 9-Ти Септември 7,1,4,3,9,5,2, Ix-839 Кв 91 , Александър Стамболийски 2,22,34,21,38,4,1,6,14,19,24,18,26,30,20,28,27,3,12,32,10,15, Бузлуджа .9,10,8,12, Васил Левски 5,36,6,26,25,9,7,8,3,12,29,4,41, Възрожденска 1,5, Гаврил Генов 13,19,11,14,7,23,25,10,12,9,2,16,3,1,6,5,17,35,41,32,39,31,28,29,33,43,43.,30,27,24,34,22, Гео Милев 1, Георги Димитров 7,21,5,19,6,8,17.,10,3,24.,9,34,39,22,27.,27, Георги С. Раковски 6,4,17,12,2,18,3,21,13,10,5,1,2,38,20,21,33,19,35,16,25,32,17,24, Димитър Благоев 27,.30,13,8,5,26,3,22,15,24,4,11,21,10,19,7,.18, Димитър Тодоров 2,4,12,3,6,.3,10,5,13,7,22,15,11, Иван Вазов 16,.2,5,3.,1,10,20,12,9,11, Иван Вълчев 16,4,3,2,10,14,20,24,18,5, Йото Цеков 7,1,5, Кирил И Методий 11,10,18,24,12,16,4.,22., Ленин 8,20,3а,14,18,3,11,1,4,11,33,7,31,31а,15,1,36,50,19,22,30,48,5,29,13,25,58,26,42,28,27,54,34,21,17, Любен Каравелов 1,12,2,6,5,7,3,9, Мато Нинов 8,6,21,15,2,3,20,10,14,13,23,16,12,17, Никола Вапцаров 1,2,10.,6, Никола Цветков 7,10,2,1,8,12,14,6, Околовръстна 44,52,46,48,22,24,8,20,26,1,13,10,36,12,16,58, Пейо Яворов 16,2,12,12,19,5,39,23,31,27,33,21,13, Петко Досев 4,8,2,3,6, Петко Маринов 8,2,12,4,3,14,1,6.,20, Роза 2.,2, Софроний Врачански 4,12,8,6,1,10,2.,6, Стефан Караджа 3,9,6, Упи Ix-501, Кв.59 17, Христо Ботев 6,2,8,1,4,24,23,26,30.,20,14,30,15,27,28,16а,22,29.,13,7,32.,21,9,25,11,18,17, Христо Петрински 40,34,26,38,22,33,32,.4,15,21,20,9,10,14,24,8,17 Упи I-457, Кв.94,36, Христо Смирненски 3,5,2,25,21,23,15,6,4,13, Цанко Церковски 3,5,3,1, Цеко Тодоров 2,7,5, Шипка 11,5,12,9,10, Яташка 3.,2,1

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 09:30 - 15:00 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ - Драшан:   1-176, Кв.25 , Александър Пушкин 6.,2.,7.,4.,1., Александър Стамболийски 11,10.,9,4.,3.,7.,5.,6.,1., Антон Иванов 5.,11.,9.,12.,14.,6.,7.,8.,3.,2., Баба Илиица 2, Бачо Киро 4.,2., Васил Априлов 7.,2.,5.,3.,1., Васил Коларов 3.,2.,4.,1., Васил Левски 4.,2.,2, Вела Пеева 7.,3.,5., Вилхем Пик 1, Волгоград 3,2.,4.,6.,8.,13.,9, Георги Димитров 16,16.,14.,23.,27.,17.,19.,5.,1.,6.,4.,9.,10.,2.,3.,13.,12,11.,7.,12.,15., Георги Кирков 4.,6.,2., Димитър Благоев 6,5.,1.,7.,3., Димитър Грънчаров 6.,1.,4.,3., Дружба 6.,4.,8.,5.,1.,10.,12.,3., Дядо Вълко 6,7.,1,6.,2.,4., Иван Нивянин 2.,3., Крали Марко 2.,4., Ленин 22.,30.,41.,34.,37.,33.,31,38,47.,24.,51.,32.,36.,45.,49.,39.,22,35.,4,11.,9,10.,19.,25,15.,7,27,29.,17.,23.,25.,5.,3.,12.,7.,21.,8.,1., Лиляна Димитрова 2.,3,6.,4., Милко Вълчев 3.,2.,12,6.,4., Петко Р. Славейков 1.,2.,3., Райко Даскалов 5.,8,4.,1.,8.,3.,2., Сава Вътов 2,5.,4., Сергей Румянцев 3.,1.,5., Странджата 2.,1.,3.,3, Тотка Илиева 6.,2.,1.,4.,12.,10., Филип Тотю 6.,1.,3.,4,1,8.,5., Хан Аспарух 4.,2., Христо Ботев 8.,9.,1.,3.,5.,11.,6.,4., Цар Симеон I-Ви 4.,2,8.

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ - Кален:   9-Ти Септември 6.,31.,39.,13.,19,27,18.,14.,41.,10.,9.,16.,8.,11.,37.,29,20.,15.,35.,1.,2.,7., Баба Тонка 1,6.,12.,10.,2., Ботева Поляна 9.,2., Велико Търново 1.,2., Веслец 1,26.,5.,6.,20,14.,3,22,17.,12,4.,16,2,22.,24,15,13.,13,3.,5,1, Витиня 3,5,3.,4.,5., Кирил И Методий 9,1,2,5,3, Комсомолска 3.,10,4.,4,9.,1.,1,7., Косматица 24.,30.,26.,11.,.13,20,5.,1.,12,6,18.,10.,7.,16.,6.,4,8.,3.,1,12.,22.,20.,9, Местност Цанконска Пещера Пс, Мургаш 3.,2,5.,4.,1.,6, Роза 1.,9.,7.,5,5.,3.,4,6,3,2., Скът 3.,1.,1, Хан Аспарух 4.,2.,8.,   Местнос Под Село

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 15:00 Ч./ - Камено Поле:   Алеко Константинов 2., Александър Малинов 9,9., Александър Стамболийски 12.,29., Бачо Киро 6.,5.,7.,4.,1,12.,11.,19.,13.,1, Васил Донов 8, Георги Бенковски 7,16.,16,10.,15.,18.,5, Георги Димитров 7, Георги Сава Раковски 3., Гоце Делчев 7.,5.,18,14,9,14.,10.,20.,16.,13,100а,7,6.,9.,66,67.,31.,53,37.,80.,76.,38,63.,73.,.98,6.,35.,64.,84.,100.,46.,49,41.,92.,69,44.,62.,66,75,33.,94.,86.,70,95,88.,54,52.,78,89.,24,78.,61.,28,51,36.,37,33,27.,55.,65.,100 А,34,54.,73,81.,29, Димитър Благоев 5.,7,13., Димчо Дебелянов 4., Елин Пелин 14.,16.,7.,3.,6.,8,4., Иглика 7.,1.,3.,16.,9,2., Йорданка Чанкова 5, Камарата 4.,.2,5,3., Любен Каравелов 4, Местност Ръчене Пс, Митко Палаузов 11, Никола Вапцаров 2., Оборище 4.,8.,9., Опълченска 11.,7.,5,19.,2,1,5.,13., Паисий Хилендарски 43,37.,45.,20,39,8., Панайот Хитов 2.,11., Пейо Яворов 9.,10.,18.,6,7.,12, Петко Каравелов 5.,4.,1., Петко Р. Славейков 8.,10.,17.,5.,24.,16,18., Райна Княгиня 1.,3.,2., Христо Ботев 64., Цар Калоян 4,1.,8.,13,5,2., Яне Сандански 8.,4.

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ - Камено Поле:   Алеко Константинов 3.,2., Александър Малинов 18.,9,9., Александър Стамболийски 12.,29.,12.,22.,4.,2.,20,15.,6.,5.,20., Ангел Кънчев 15.,3,7,7.,8.,11., Бачо Киро 7.,1,6.,5.,7.,4.,1,12.,11.,19.,13., Бузлуджа 7.,9,6,14.,12.,10., Васил Донов 8, Васил Коларов , Васил Левски 4,1.,2., Васил Петлешков 3.,5.,4., Водотечна 3.,5, Гео Милев 4, Георги Бенковски 7,16.,16,10.,15.,18.,5, Георги Димитров 7, Георги Сава Раковски 3,18.,29.,23,3,24.,20,26.,25.,17.,20.,22.,21,5,22,11.,3., Гоце Делчев 25.,20.,15,14.,73.,19,66,62,6.,1,1.,67.,31.,53,37.,80.,76.,38,63.,73.,.98,6.,35.,64.,84.,100.,46.,49,41.,92.,69,44.,62.,66,75,33.,94.,86.,70,95,88.,54,52.,78,89.,24,78.,61.,28,51,36.,37,33,27.,55.,65.,100 А,34,54.,73,81.,29,7.,5.,18,14,9,14.,10.,20.,16.,13,100а,7,6.,9., Димитър Благоев 5.,7,13., Димчо Дебелянов 3.,7,6,5.,4,2.,4.,19.,10.,12,14.,21,9,4.,10., Елин Пелин 14.,16.,7.,3.,6.,8,4., Здравец 11.,4.,2.,10., Иван Вазов 13,19,11.,24.,15.,6,17.,27.,3.,23.,7,14,15,12,21,35.,19.,33.,9,32,26.,2.,16.,13.,22.,29., Иглика 7.,1.,3.,16.,9,2., Илия Тошков 8., Йорданка Чанкова 5, Камарата 2.,4.,.2,5,3., Любен Каравелов 14.,13.,27.,8.,9.,43.,12,4.,1.,4, Малчика 1,3, Местност Ръчене Пс, Митко Палаузов 11, Никола Вапцаров 10,17.,11,13.,10.,15.,4,8,5.,7,2., Оборище 4.,8.,9., Опълченска 11.,7.,5,19.,2,1,5.,13., Паисий Хилендарски 6.,25,2.,17,23.,25.,11.,29,13.,5.,7.,10.,15,2,1.,12.,3.,21.,43,37.,45.,20,39,8., Панайот Хитов 42.,40.,42.,40.,16.,9.,3.,17,13.,2,20.,11.,1.,14.,11.,2., Пейо Яворов 18.,10.,9.,10.,18.,6,7.,12, Петко Каравелов 3.,3.,1.,5.,4.,1.,3.,1., Петко Р. Славейков 8.,7.,5.,8.,5,3.,9.,10.,17.,5.,24.,16,18., Райна Княгиня 1.,3.,2., Софроний Врачански 6,4,1.,14., Стефан Стамболов 5.,13.,9.,6.,11.,15.,2.,1,4.,18.,10,18., Странджа 1.,4,3.,2., Христо Ботев 17.,17,23.,25.,20,16.,8,15,29.,27.,18.,28.,34.,43,37.,36,26.,41.,56,22.,29.,33.,32.,48.,21.,38,64.,69.,73.,65.,59.,55.,70.,74.,62,67,80,53,58.,82.,72., Цар Калоян 4,1.,8.,13,5,2., Цар Шишман 6.,4., Шипка 6.,4.,1.,2., Яне Сандански 8.,4.,8,   Местност Под Село,Помпа,Къща

На 07.06.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ - МЕЗДРА:   1-ВИ МАЙ 1, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 1 2, ВИТОША 4, ГЕОРГИ КИРКОВ 20, ЖП РАЙОН БРУСЕНСКО ШОСЕ,1 БРУСНЕНСКО ШОСЕ 3,&Quot;.,3,СКЛАД, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 38, МЕСТНОСТ БОДЕНЕЦ ПС, МЕСТНОСТ МИШКОВОТО , МЕСТНОСТ САДИНАТА 323, РОЗА 12,1,10,4,16,2,6,14,18,8, СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 31, СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 69,72,75,52,64,83,68,66,70,63,65,67,71,81,62,79,77,.81,58,59,54,60,73, СЪРНИН ДОЛ 3,5,7,1, ТЕРАСА 13,9,3,11,5,1,2,7, ХРИСТО БОТЕВ 1,1, ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 15,66,2, ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 13

На 06.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 14:30 Ч.; 14:00 - 14:30 Ч./ - Мездра:   Баданец 4,2,4.,.4, Каменица 1,2, Христо Ботев 91,85,101 А,93,.93,90 3,103,115,90 А,.90,101а,89,81 2,90,113,81,101,.101,99,109,107,97,90 8,111,   Местност Моста

На 07.06.2019 Г. /10:00 - 15:30 Ч./ - Мездра:   Витоша 9,13,12,4,11,7,1,2, Ген. Столетов 2,4,3, Георги Кирков 41,31,43,18,16,36,37,35,14,49,4,51,61,57,45,63,47,8,33,55,10,31,20,53,6,22,27,59,30,39,29,12, Дунав 6,1,8, Стефан Стамболов 5,&Quot; &Quot;, Странджа 33,26,42,27,40,30,35а,31,48,52,56,37,25,50,34,29,38,28,32,44,54,35,23,36,21,46, Цанко Церковски 56

На 07.06.2019 Г. /10:00 - 12:30 Ч./ - Мездра:   Жп Район

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ - Мездра:   Жп Район , Марин Дринов .3, Роза 15, Св.Св. Кирил И Методий 57

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 15:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ - Моравица, Общ. Мездра:   Аламан 7,6,11,1,6а,3,4,2,8.,8,2.,9,5, Александър Стамболийски 7,2,1,3,15,9,21,19,13,17,11,5,21а,.7,4а, Бачо Киро 2а.,2,4,1.,.6,.2 Б, Беласица 2, Божур , Божур 5,5а,18,1,15,16,8,3,7,11,21,2,12,23,19,10,17,4,9, Васил Коларов 1,2, Васил Коларов 5,4,3,6, Васил Левски 14,15,1,.1а,6,8,15.,10,3,5,9,7,4,2,4а,10а,13, Витоша 2,1,4,6,3,1.,8, Гаврил Генов 1,2,4, Гаврил Генов 1.,14,1,3,14а,3.,5,18,7,19,17, Георги Димитров 26,2,4,32,19,12,27.,27,9,21,6,20а,25,17,1,14,23.,5,8,20,23,3а.,7,10,3,.26,34,13,22,16,24, Емил Марков 13,5., Емил Марков 12а,12.,7,3,14а,2,9,5,14а.,20,22,24.,19,24а,1,8.,24,16,18,6,5.,17, Зелена Поляна 4а,1,3,4,5,2, Иван Нивянин 5а,1,4,2,6,3а,3,5,8, Иван Нивянин 7,12,16,14, Иглика , Иглика 4,4.,2, Искър 4,2,6, Кирил И Методий 3,7.,1, Кирил И Методий 4, Кокиче 4,6., Леденика 1,2, Минзухар 2,4, Никола Вапцаров 2,6,8, Околчица 8,9.,9, Околчица 36,39,38,34,40,37,41,40.,35а,42,35, Околчица 24,10,28,13а.,95,16,10.,23,9а,21,15,7,3а,18,22,12,26,33,32,4,19,16а,12а,13а,10а.,20,22.,1,4а,6,17,10а,25,27,8,14,29,5,13,30,31,18а,2, Средна Поляна 4,10,12.,4.,2,1,3,8,5,7,3.,8., Старата Воденица .12а,9,1,13,11,5,10,10а.,6,10а,9.,.10,3.,6а.,.12,14,7,4.,1.,8,3, Страхил Войвода 2,6,2а, Теменуга 3,.1,1,15.,13, Тотка Илиева 2,3,4,5,8,1.,6,1, Хаджи Димитър 2,3,1,8,6,6а, Христо Ботев 6,10,7,5,.8,2б,1.,2,4,12,5а,12а,1,9,8а,10а, Христо Ботев 15,29,25,26,22,17,33,35,36,35а,34,28,30,13,20,31,19а,23а,14,24,16,50,32,23,9а,18,13а, Христо Смирненски 2,5,6,14.,7,3,4,1,10,8, Хъшове 1,3, Хъшове 1., Шипка 5, Шипка 2,3, Юшан 1,3,8,7,4,6,3.,10,5

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ - Моравица, Общ. Мездра:   Аламан 7,6,11,1,6а,3,4,2,8.,8,2.,9,5, Александър Стамболийски 7,2,1,3,15,9,21,19,13,17,11,5,21а,.7,4а, Бачо Киро 2а.,2,4,1.,.6,.2 Б, Беласица 2, Божур , Божур 5,5а,18,1,15,16,8,3,7,11,21,2,12,23,19,10,17,4,9, Васил Коларов 5,4,3,6, Васил Коларов 1,2, Васил Левски 14,15,1,.1а,6,8,15.,10,3,5,9,7,4,2,4а,10а,13, Витоша 2,1,4,6,3,1.,8, Гаврил Генов 1,2,4, Гаврил Генов 1.,14,1,3,14а,3.,5,18,7,19,17, Георги Димитров 26,2,4,32,19,12,27.,27,9,21,6,20а,25,17,1,14,23.,5,8,20,23,3а.,7,10,3,.26,34,13,22,16,24, Емил Марков 12а,12.,7,3,14а,2,9,5,14а.,20,22,24.,19,24а,1,8.,24,16,18,6,5.,17, Емил Марков 13,5., Зелена Поляна 4а,1,3,4,5,2, Иван Нивянин 5а,1,4,2,6,3а,3,5,8, Иван Нивянин 7,12,16,14, Иглика 4,4.,2, Иглика , Искър 4,2,6, Кирил И Методий 4, Кирил И Методий 3,7.,1, Кокиче 4,6., Леденика 1,2, Минзухар 2,4, Никола Вапцаров 2,6,8, Околчица 24,10,28,13а.,95,16,10.,23,9а,21,15,7,3а,18,22,12,26,33,32,4,19,16а,12а,13а,10а.,20,22.,1,4а,6,17,10а,25,27,8,14,29,5,13,30,31,18а,2, Околчица 36,39,38,34,40,37,41,40.,35а,42,35, Околчица 8,9.,9, Средна Поляна 4,10,12.,4.,2,1,3,8,5,7,3.,8., Старата Воденица .12а,9,1,13,11,5,10,10а.,6,10а,9.,.10,3.,6а.,.12,14,7,4.,1.,8,3, Страхил Войвода 2,6,2а, Теменуга 3,.1,1,15.,13, Тотка Илиева 2,3,4,5,8,1.,6,1, Хаджи Димитър 2,3,1,8,6,6а, Христо Ботев 6,10,7,5,.8,2б,1.,2,4,12,5а,12а,1,9,8а,10а, Христо Ботев 15,29,25,26,22,17,33,35,36,35а,34,28,30,13,20,31,19а,23а,14,24,16,50,32,23,9а,18,13а, Христо Смирненски 2,5,6,14.,7,3,4,1,10,8, Хъшове 1,3, Хъшове 1., Шипка 5, Шипка 2,3, Юшан 1,3,8,7,4,6,3.,10,5

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ - Моравица, Общ. Мездра:   Аламан 7,6,11,1,6а,3,4,2,8.,8,2.,9,5, Александър Стамболийски 7,2,1,3,15,9,21,19,13,17,11,5,21а,.7,4а, Бачо Киро 2а.,2,4,1.,.6,.2 Б, Беласица 2, Божур 5,5а,18,1,15,16,8,3,7,11,21,2,12,23,19,10,17,4,9, Божур , Васил Коларов 1,2, Васил Коларов 5,4,3,6, Васил Левски 14,15,1,.1а,6,8,15.,10,3,5,9,7,4,2,4а,10а,13, Витоша 2,1,4,6,3,1.,8, Гаврил Генов 1.,14,1,3,14а,3.,5,18,7,19,17, Гаврил Генов 1,2,4, Георги Димитров 26,2,4,32,19,12,27.,27,9,21,6,20а,25,17,1,14,23.,5,8,20,23,3а.,7,10,3,.26,34,13,22,16,24, Емил Марков 13,5., Емил Марков 12а,12.,7,3,14а,2,9,5,14а.,20,22,24.,19,24а,1,8.,24,16,18,6,5.,17, Зелена Поляна 4а,1,3,4,5,2, Иван Нивянин 7,12,16,14, Иван Нивянин 5а,1,4,2,6,3а,3,5,8, Иглика , Иглика 4,4.,2, Искър 4,2,6, Кирил И Методий 3,7.,1, Кирил И Методий 4, Кокиче 4,6., Леденика 1,2, Минзухар 2,4, Никола Вапцаров 2,6,8, Околчица 8,9.,9, Околчица 24,10,28,13а.,95,16,10.,23,9а,21,15,7,3а,18,22,12,26,33,32,4,19,16а,12а,13а,10а.,20,22.,1,4а,6,17,10а,25,27,8,14,29,5,13,30,31,18а,2, Околчица 36,39,38,34,40,37,41,40.,35а,42,35, Средна Поляна 4,10,12.,4.,2,1,3,8,5,7,3.,8., Старата Воденица .12а,9,1,13,11,5,10,10а.,6,10а,9.,.10,3.,6а.,.12,14,7,4.,1.,8,3, Страхил Войвода 2,6,2а, Теменуга 3,.1,1,15.,13, Тотка Илиева 2,3,4,5,8,1.,6,1, Хаджи Димитър 2,3,1,8,6,6а, Христо Ботев 15,29,25,26,22,17,33,35,36,35а,34,28,30,13,20,31,19а,23а,14,24,16,50,32,23,9а,18,13а, Христо Ботев 6,10,7,5,.8,2б,1.,2,4,12,5а,12а,1,9,8а,10а, Христо Смирненски 2,5,6,14.,7,3,4,1,10,8, Хъшове 1., Хъшове 1,3, Шипка 2,3, Шипка 5, Юшан 1,3,8,7,4,6,3.,10,5

/Следва/

 

Източник: 3e-news.net