ОБЛАСТ ВИДИН  Община Белоградчик  На 10.06.2019 г. /08:45 - 16:00

ОБЛАСТ ВИДИН  Община Белоградчик  На 10.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ...

ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Видин за периода 10 - 14 юни 2019 г..ОБЛАСТ ВИДИН  

Община Белоградчик  

На 10.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Белоградчик: 085024 и 085025, II 58107

На 10.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Вещица: Дванадесета 2, 12, 11, 1, Десета 2, Осма 1, Първа 53, 52, 98, 32, 122, 23, 14, 94, 108, 47, 16, 92, 65, 40, 45, 36 Къща, 57, 7, 49, 30, 88, 106, 63, 38, 90, 104, 27, 102, 46, 28, 44, 70, 100, 51, 15, 34, 96, 50, 110, 59, 17, 43, 55, 124, Седма 3, 1, 4, Трета 4, 2, 6, 8, Тринадесета 5, 3, 7, 4, Четвърта 2, Четиринадесета 16, 2, 18, Шеста 5, 4, 2, 7, 9, 10, 34, 1, 8, 6

На 10.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Върба, Общ. Белоградчик: Ix-87 Кв. 21, Десета 4, Първа 45, 23, 4, 32, 39, 6, Седма 3, 4, Тринадесета 6, Шеста 6, 3

На 10.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Ошане: Втора 4, 15, 12, 7, 5, 8, 9, 19, 17, 6, 11, Дванадесета 1, 2, 9, Девета 9, 13, 2, 15, Десета 7, 2, 12, 18, 9, Единадесета 1, 3, махала Горния Край 2, 1, Осма 4, 10, 8, 2, 7, 6, Пета 6, 4, 3, 9, 1, 8, 7, Петнадесета 3, 4, 1, Първа 28, 16, 67, 81, 6, 25, 20, 26, 23, 44, 37, 58, 74, 62, 31, 40, 73, 35, 3, 29, 48, 84, 24, 39, 63, 54, 5, 84а, 22, 38, 78, 46, 52, 79, 10, 2, 1, 12, 42, 57, 59, 75, 9, 45, 71, 47, 49, 14, 30, 33, 82, 11, 65, 32, 51, 8, 53, Седма 5, 9, 1, 10, 8, 11, 2, 7, Стопански Двор, Трета 1, 7, Тринадесета 10, 1, 16, 17, 20, 2, 3, Четвърта 5, 1, 2, 9, Четиринадесета 2, 1, 4, 10, Шеста 4, 2

На 10.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Рабиша: 2 - 58107, Вилна Зона, Втора Ресторант и Мотел, 10, 5, 12, 13, 11, 7, 6, Втора Вилна 10, 13, 17, 3, 19, 12, 14, 29, 6, 21, 23, 7, 15, 16, 20, 30, 18, 5, 2, Двадесет и Втора 40, 3, 4, 14, 7, 39, 13, 11, 10, 17, 15, 2, 9, 40, 20, 26, 21, 28, 27, 24, 23, 6, 8, Двадесет и Девета 8, Двадесет и Пета 25, 2, 1, Двадесет и Първа 4, 19, 7, 16, 19 А, 2, 13, 11, 20, 5, 18, 14, 8, 3, 1, 6, 10, 11, 35, Двадесет и Седма 1, 3, Двадесет и Трета 2 А, 4, 3, 1, 2, 2 А, Двадесет и Четвърта 1, 4, Двадесет и Шеста 2, 3, Двадесета 10, 11, 12, 19, 17, 12, 19, 10, 5, 6, 9, 3, 13, 15, Девета 1, 3, 4, 9, Деветнадесета 19, 18, 11, 28, 21, 15, 20, 17, 19 А, 15 А, 24, 23, 16, 14, 10, 12, 9, 19, 14, Десета 18, 16, 22, 10, Единадесета 17, 15, 11, 13, 7, Осемнадесета 4, 5, 2, 6, 6 А, 3, Осма 10а, 18 Б, 9, 16, 6, 7, 10, 18 А, 20, 22, 8, 12, 2, 3, 20 А, 14, 2, Пета 6, 4, 12, 27, 14, 21, 7, 10, 9, 2, 19, 8, 63, 63 А, 26, 36, 57, 49, 28, 47, 33, 20, 43, 30, 51, 24 А, 39, 37, 35 А, 32, 36 А, 430, 53, 38, 34, 35, 22, 55, 28 А, Петнадесета 1, 3, 5, Първа 48, 46, 50, 42, 44, 38, 6, 20, 28 А, 10, 23, 17, 25, 17 А, 21, 15, 25 А, 32, 26, 24, 19, 8, 28, 5, 30, 40, 36, 3, 14, Първа Вилна 10, 17, 9, 32, 24, 7, 28, 30, 20, 22, 13, 21, 18, 25, 15, 6, 11, Седемнадесета 14, 6, 10, 4, 8, 12, Седма 3, 31, 26, 25, 28, 33, 39, 27, 37 А, 22, 19, 30, 37, 21, 11, 18, 20, 29, 12, 10, 14, 17, Трета 28, 29, 20, 31, 21, 26, 34, 30, 12, Трета Вилна 6, 2, 5, 4, 7, 10, 3, 8, Тридесет и Втора 3, 8, 8, 7, 4, Тридесет и Първа 10, Тридесета 1, 3, УПИ 135010, Четвърта 19, 21, 22, 20, 24, 28, 23, 18, 26, 14, 25, 16, 17, 19, 26, Четвърта Вилна 6, 1, 7, 11, 9, Шеста 4, 16, 26, 12, 28, 30, 18, 20, 32, 24, 6, 14, 1, 2, 7, 31, 5, 46, 32, 54 А, 27, 50, 52, 48, 46 А, 50 А, 25, 15, 40, 23, 54, 21, 17, 19, Шестнадесета 3, 2, 10, 6, 8, 3, 3, 36, 0, УПИ Ххх260 Кв. 10

На 10.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Раяновци, Общ. Белоградчик: Втора 8, 6, 2, 10, 7, Двадесет и Втора 4, 16, 4, 2, 1, Двадесет и Осма 32, 12, 11, 27, 4, 14, Двадесет и Седма 70, Двадесет и Четвърта 4, 2, Двадесет и Шеста 4, 3, Дванадесета 6, 8, Девета 1, 3, Деветнадесета 11, Десета 1, 7, 14 А, 1, 4, 2, 10, 8, Единадесета 13, 15, 1, 9, 6, 23, 5, махала Барата 7, 8, 10, 4, 1, 6, 9, 4, махала Долна Дъбрава 7, 15, 6, 4, 8, махала Средна Дъбрава 13, 19, 17, 2, 15, 12, 7, 4, 18, 7, махала Стублица 10, 6, 3, 4, 12, 2, 5, 11, 14, 7, 1, 9, 13, махала Щукарски 3, 1, 3, Осма 4, 1, 5, 7, 10, Пета 37, 44, 17, 55, 59, 3, 75, 55 А, 19, 27, 23, 32, 30, 63, 34, 13, 44, 25, 27 А, 11, 41, 42, 47, 77, 8, 2, 26, 37, 29, 9, 67, 18, 21, 28, 4, 73, 16, 33, 69, 31, 17 А, 10, 17, 39, 22, 7, 35, 71, 56, Първа 3, 37, 25, 23, 1, 27, 9, 5, 39, 15, Седемнадесета 4, Седма 8, 11, 1, 2, 4, Трета 16, 20, 8 А, 12, 6, 14, 8, 10, 1, 4, 9, 5, 3, Тридесет и Първа 6, Тридесета 12, 7, Ул. Десета№14а УПИ VI-47 Кв. 20, Четвърта 7, 5, Четиринадесета 11, Шеста 10, 23, 14, 12, Шестнадесета 11, 9, 17, 1

На 10.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Сливовник: махала Атанасова Падина 48, 11, махала Мунча 57, 6, 2, 4, 7, ПИ 82, Първа 17, 29, 19, 59, 18, 53

На 10.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Струиндол: Първа 25, 44, 65, 56, 7, 80, 15, 50, 54, 42, 43, 30, 81, 85, 74, 18, 38, 24, 64, 32, 8, 40, 27, 58, 68, 23, 5, 84, 14, 67, 49, 70, 19, 45, 37, 3, 66, 47, 28, 2, 78, 51, 69, 20, 55, 4, 22, 26, 79, 6, 59, 36, 62, 16, 73, 77, 17, 61, 10, 13, 31, 52, 82, 29

На 10.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Белоградчик: ТП Филмотека

На 10.06.2019 г. /10:15 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Белоградчик: Втора 17, Цоло Тодоров 39 Извън Регулция

На 10.06.2019 г. /10:15 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Чифлик, Общ. Белоградчик: Втора 17, Тридесет и Четвърта 44

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Белоградчик: Втора 17, 23, 5, 21, 1, 4, 11, 19, 9, 2, Георги С. Раковски 11, 17, 29, 8, 12, 15, 22, 27, 2, 19, 25, 10, 9, 21, 31, 29, 24, 20, 4, 26, 10, 18, 14, 28, 6, 13, Здравец 6, 6, 8, 3, 16, 2, 13, 5, 1, 20, 10, 2, 9, 11, 14, 3, Карловица 2, 47, 46, 6, 25, 14, 21, 16, 16, 30, 24, 53, 5, 9, 19, 29, 12, 22, 34, 10, 28, 1, 7, 4, 34, 8, 20, 36, 13, 11, 15, 17, 1, 39, 18, 13, Княз Борис I, Парцел 6 Кв 3, Съединение 20, 24, 5, 18, Трета 7, Трети Март 87, 54, 90 В, 72, 59, 86, 54, 60, 64, 63, 86, 62, 79, 84, 70, 67, 68, 78, 65, 70, 53, 71, 81, 55, 66, 58, 55, 56, 50, 48, 52, 61, 82, 69, 82, 8, 69, Цоло Тодоров 41, 43, 39 Извън Регулция

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Крачимир: 41, Кв. 14, Втора 2, 5, 4, 3, Немия, Пета 1, Първа 6, 36, 11, 22, 34, 26, 17, 30, 93, 2, 19, 10, 20, 27, 13, 24, 8, 29, 38, 44, 71, 62, 88, 65, 90, 52, 96, 53, 84, 64, 106, 39, 35, 94, 41, 86, 100, 112, 60, 54, 42, 46, 66, 68, 48, 55, 37, 98, 69, 70, 102, 92, 20, 58, 56, Седма 1

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Праужда: Втора 16, 5, 20, 6, 23, 3, 9, 13, 10, 24, 2, 1, 25, 28, Девета 1, Деветнадесета 7, 8, 5, Единадесета 3, 29, 19, 10, 9, 24, 13, 21, 27, 26, 23, 25, 5, 3, Осемнадесета 9, 1, 11, 7, Осма 1, 3, Пета 9, 5, 3, Първа 2, 1, 18, 13, 28, 8, 15, 9, 30, 17, 32, 15, 38, 21, 56, 35, 29, 19, 36, 23, 37, 39, 33, 31, 52, Седемнадесета 21, 15, 30, 6, 28, 24, 16, 17, 9, Седма 3, 2, 4, 16, 8, 14, Трета, Четвърта 2, Четиринадесета 3, 5, Шеста 2, 6, Шестнадесета 6, 2, 16

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Пролазница: Втора 6, 10, 8, махала Среден Рът, махала Чуката, Осма 9, 11, 5, Пета 42, Първа 21, 8, 5, 6, 17, 29, 18, 27, 25, 23, 45, 31, 39, 16, 10, 7, 37, Седма 8, 10, 14, 12, 3, Трета 1

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Стакевци: 000502, 2-117006 Кв 117, Втора 4, 2, 3, 1, 10, Двадесет и Девета 6, 47, 45, 48, 18, Двадесет и Осма 1, Двадесет и Пета 9, 5, 6, 3, 9, 8, Двадесет и Първа 1, 3, 2, 5, 4, Двадесет и Трета 2, 1, Двадесет и Четвърта 3, 5, Двадесет и Шеста 3, 4, 5, Двадесета 1, Дванадесета 8, Девета 7, 3, 4, 7, 2, Деветнадесета 1, 3, 4, 2, 5, Единадесета 2, 5, 6, 4, Осемнадесета 1, 3, 2, Осма 1, Пета 11, Петнадесета 3, Първа 113, 18, 1, 100, 118, 23, 82, 102, 97, 10, 77, 84, 73 Б, 108, 104, 67, 127, 112, 25, 66, 115, 98, 126, 147, 92, 105, 75, 80, 21, 111, 86, 93, 79, 129, 87 А, 117, 85, 110, 103, 89, 7, 88, 120, 123, 121, 137, 149, 182, 133, 150, 178, 183, 173, 181, 144, 167, 170, 148, 152, 153, 180, 134, 136, 171, 168, 164, 125, 143, 159, 139, 160, 103, 142, 146, 135, 179, 185, 198, 184, 166, 157, 161, 177, 47, 136, 71, 68, 48, 44, 38, 64, 61, 51, 73 А, 55, 52, 58, 56, 23, 63, 57, 73, 22, 67, 49, 66, 43, 36, 62, 40, 54, 46, 59, 60, 183, 72, 45, 69, Седемнадесета 5, 4, 6, 2, 1, Трета 9, 11, 5, 2, 1, 8, 4, Тридесет и Осма 22, 20, 18, 14, 6, 2, 4, 12, Тридесет и Пета 3, 7, Тридесет и Първа 13, 4, 14, 9, 12, 3, 1, 25, 10, 11, 24, 5, 26, Тридесет и Седма 4, 2, 5, 1, 8, 3, 7, 7, Тридесет и Трета 3, 4, Тридесет и Четвърта 15, 9, 3, 5, 1, 11, Тридесета 6, 3, 4, 2, 1, 5, Тринадесета 1, 3, 1, Четиринадесета 19, 12, 15, 3, 11, 17, 13, 10, 16, 14, 90, Шеста 11, 6, 1, 10, 3, 9, 7, 5, 8, Шестнадесета 4, 1, 3, 6, 8, 5, 7

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Чифлик, Общ. Белоградчик: XII-130, Кв. 3, Втора 36, 38, 22, 18, 10, 12, 26, 17, 17, Къща, Двадесет и Първа 12, 16, 14, 32, Двадесет и Седма 41, 17, 43, 19, 1, 69, 15, 18, 23, 21, 14, 5, 6, 16 Имот 053005, 13, 8, 7, 3, 2, 10, Двадесет и Трета 1, Двадесет и Четвърта 2, 7, Двадесет и Шеста 32, 34, 87, 43, 52, 39, 40, 32, 33, 22, 86, 31, 41, 21, 30, 54, 60, 38, 46, 85, 49, 73, 67, 81, 84, 68, 42, 45, 48, 63, 83, Двадесета 12, 6, 5, 18, 2, 8, 3, Дванадесета 14, Девета 1, 2, Деветнадесета 13, 9, 6, 19, 10, 21, 29, 8, 31, 5, 12, 30, 27, 32, 25, 7, 13, 9, 10, 11 Извос Вилна Зона Мъркашница, Десета 4, Единадесета 3, 7, 17, Извос, М-Ст Извос УПИ Vі-76 Кв. 17, Осма 3, 2, 8, Пета 8, Първа 54, 42, 46, 59, 64, 39, 62, 82, 26, 52, 58, 25, 29, 68, 66, 60, 41, 3, 38, 61, 44, 36, 49, 5, Седемнадесета 2, 4, 8, Тридесет и Първа 4, 6, 2, Тридесет и Четвърта 39, 13, 44, 17, 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 13, 1, 7, 3, 11, 12, 15, 2, 20, 25, Тридесета 2, 11, 9, 13, Тринадесета 5, 1, 6, 3, 7, 10, 7, 10, УПИ VIII-88 Кв. 10, Упи-XV-150, ХIII-150 24, Шестнадесета 6, 4

Община Видин  

На 10.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Гомотарци: В Близост До Автобусната Спирка, Втора 24, 47, 46, 62, 59, 54, 26, 32, 57, 30, 36, 49, 19, 34, 50, 52, Двадесет и Девета 10, 2, 4, 3, 1, Двадесет и Осма 3, 1, 6, Двадесет и Пета 8, 10, Двадесет и Шеста 12, Девета 4, Имот №005015, Кръст. М/У Осма и Тридесет и Шеста Кръст. М/У Осма и Тридесет и Шеста, Осма 15, 22, 24, 19, 20, 23, 21, 17, 25, Пета 8, 34, 9, Първа 25, 5, 29, 94, 20, 26, 31, 22, Тп-1 Гомотарци, 33, 42, 34, 30, 32, 27, Седма 28, 22, 20, 31, 26, 24, 36, 39, Трета 1, 31, 32, 27, 29, 24, Тридесет и Втора 11, 5, 12, 9, 3, Тридесет и Девета 1, Тридесет и Първа 6, 7, 5, 8, 2, 3, 4, Тридесет и Четвърта 4, Тридесет и Шеста 9, Тридесета 2, 4, Тринадесета 1, 3, 16, 4, 22, 7, 24, 23, Четиринадесета 4, 10, 5, ПИ 018118

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Буковец, Общ. Видин: 119002, Втора 7, Втора 41, 47, 114, 108, 104, 132, 45, Втора 24, 32а, 34, 2, 36, Двадесет и Девета 13, Двадесет и Осма 7, Двадесет и Първа 2, Двадесет и Седма 2, Двадесет и Трета 4, 1, 2, Двадесет и Четвърта 7а, 19, 13, 25, 23, 27, 9, 17, 35, 4, 2, Двадесет и Четвърта 4, Двадесет и Шеста 1, Двадесета 5, 4, 17, 6, 3, 2, Двадесета 6, Дванадесета 23, 22, 24, 18, 10, 13, 17, 14, 20, 2, 7, Девета 12, 8, 6, 2, 10, Деветнадесета 6, 8, 1, 4, Десета 10, 7, 11, 16, 21, 9, Единадесета 14, 24, 20, 18, Осма 1, Осма 3, 23, 20, 28, 25, 16, 24, Пета 4, 2, Петнадесета 8, 10, 6, ПИ 262, Първа 101, 115, 5, 123, 87, 91, 103, 92, 96, 34, 82, 116, 113, 119, 107, 98, 114, 74, 84, 78, 110, 106, 97, 75, 100, 79, 77, 125, 71, 80, 83, 76, 108, 86, 93, 109, 72, 89, 85, 90, 117, 73, 102, 99, 81, 118, 104, 111, Тп-1 Буковец, Първа 75, Тп-3 Буковец, Първа 65, 61, 2, 44, 48, 41, 67, 22, 30, 28, 49, 59, 34, 36, 37, 33, 46, 24, 32, 68, 57, 18, 70, 58, 69, 31, 62, 51, 1, 55, Тп-2 Буковец, 56, 8а, 35, 5, 63, 14, 10, 1а, 42, 54, 47, 29, 20, 52, 26, 6, 3, 66, 40, 60, 45, 27, 43, 39, 50, 8, 16, Седма 31, 4, 6, 3, 38, 23, 11, 2, 25, 47, Седма 1, Стопански Двор 1, Трета 12а, 24, 14, Трета 22, 40, 34а, 36, 42, 5, 26, 28, 32, 30, 38, 52, 2, Тринадесета 2, 7, 5, 3, 4, 1, Тринадесета 8, Тринадесета 8, Четвърта 4, 37, 25, 7, 29, 8, 31, 21, 2, 27, 19, 35, 39, 33, 9, 14, 3, 11, 5, 10, 15, 23, Четвърта 10, Четвърта 41, 1, Четиринадесета 6, 1, 4, 3, 2, 5, Четиринадесета 7, 13, 9, Шеста 1, 4, извън регулация, Имот №024046 Екатте 06954

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сланотрън: Втора 45, 9, 43, 20, 40, 22, 41, 50, 26, 25, 44, 55, 57, 38, 47, 34, 30, 32, 16, 10, 24, 8, 48, 28, 36, 18, 21, 3, 37, 53, 46, 7, 2, 14, 49, 42, Втора 5, Двадесет и Втора 3, 15, 4, 12, 6, 9, 11, 1, 17, Двадесет и Девета 6, 2, 5, Двадесет и Пета 5, Двадесет и Пета 2, Двадесет и Първа 6, 20, 4, Двадесет и Седма 2, 87, Двадесет и Трета 6, 7, Двадесет и Шеста 6, 2, Двадесета 1, 13, 9, 2, 4, Дванадесета 1, 2, 10, 5, 6, 3, 12, 8, Дванадесета 10, 2, Деветнадесета 5, 4, 14, 12, 8, 20, 2, 1, Десета 5, 6, 3, 1, Осемнадесета 5, 1, 6, 3, 2, 13, 11, 4, Пета 56, 1, 3, Първа 26, 19, 2, 30, 3, 15, 6, 59, 22, 17, 55, 18, 28, 9, 31, 41, 4, Тп-2 Сланотрън, 11, 10, 13, 38, 29, 46, 36, 27, 24, 32, 35, 34, 37, 8, 20, 33, 1, 25, 21, Първа Тп-3 Сланотрън, 70, 77, 72, 83, 89, 68, 80, 74, 88, 75, 87, 93, 76, 79, 66, 95, 82, 78, 81, 91, С. Сланотрън, Седемнадесета 4, Седма 1, 10, 8, 4, 12, 2, 6, Седма 43, 45, 53, 55, Трета 5, 34, 11, Трета 5, 55, 57, Тринадесета 12, 15, 7, 13, Четвърта 2, Четвърта 41, 37, Четиринадесета 5, 2, 6, Шеста 6, 2, 4, Шеста 9, 7, 36, 15, 11, 3, 13, Шестнадесета 4

На 10.06.2019 г. /10:45 - 13:45 ч./ - Видин: Акад. Стефан Младенов, Безименна ТП Селището, Заводско Селище ТП Селището, 15, 5, 7, 11, 21, 9, 20, 16, 24, 12, Видин-4 Т-4, Видин-4, 3, 1, 13, 2, ТП Селището, 1, 2, 1, 4, 10, 14, 6, 44, Градина, 8, Имот 10971. 157. 14 М. Шуговец, Парцел 10971. 502. 972, Цар Иван Асен II 148, Южна Пром. Зона, Южна Промишлена Зона, Южна Промишлена Зона, Осветление на Пътен Възел Вход Видин

На 10.06.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Гомотарци: Втора 14, 41, 19, 43, 18, 16, 2, 35, 45, 37, 27, 21, 20, 23, 39, 12, Двадесет и Девета 10, Двадесет и Четвърта 10, Двадесета 8, Осма 6, 5, 11, 8, 1, 12, 13, 9, 3, 7, 14, 16, 10, Пета 14, 10, 6, 12, 3, 4, 1, 9, Петнадесета 21, Първа 1, Тп-2 Гомотарци, Седма 5, 27, 9, 23, 14, 24, 8, 15, 7, Трета 5, 2a, 14, 4, 19, 21, 8, 7, 23, Тридесет и Пета 2, Тридесет и Четвърта 4, 12, 2, Тридесет и Шеста 19, 9, 3, 7, 1, 5, 2, УПИ 99 Кв. 3, Четвърта 22, 15, Четиридесет и Пета 1, Шеста 12

На 11.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Капитановци: Втора 5, 2, 18, 4, 5 Тп-1 Капитановци, 14, 3, Двадесет и Първа 21, Дванадесета 3, 1, 6, 4, 7, 2, Девета 29, Десета 2, 3, 4, Единадесета 2, 4, Кв. 49 Парцел 704, Осма 2, Пета 33, 25, 27, 16, 26, 31, 18, 20, 14, 29, 19, 24, Първа 10, 5, 2а, 4, 12, 3, 9, 11, 7, 1, 2, 1а, 2 Тп-1 Капитановци, 8, 15, Седма 8, 3, 1, 5, 12, 4, 10, 7б, 2, Трета 19, 33 извън регулация, 18, 28, 30, 20, 17, 7, 33, 26, 24, 32а, 22, 32, 14, 16, 15, 27, 23, 12, Тридесет и Първа 3, 2, 1, Тридесета 7, Тринадесета 6, 1, 12, 7, Четвърта 13, 5, 17, 10, 11, 15

На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сланотрън: Втора 5, Втора 45, 9, 43, 20, 40, 22, 41, 50, 26, 25, 44, 55, 57, 38, 47, 34, 30, 32, 16, 10, 24, 8, 48, 28, 36, 18, 21, 3, 37, 53, 46, 7, 2, 14, 49, 42, Двадесет и Втора 3, 15, 4, 12, 6, 9, 11, 1, 17, Двадесет и Девета 6, 2, 5, Двадесет и Пета 2, Двадесет и Пета 5, Двадесет и Първа 6, 20, 4, Двадесет и Седма 2, 87, Двадесет и Трета 6, 7, Двадесет и Шеста 6, 2, Двадесета 1, 13, 9, 2, 4, Дванадесета 10, 2, Дванадесета 1, 2, 10, 5, 6, 3, 12, 8, Деветнадесета 5, 4, 14, 12, 8, 20, 2, 1, Десета 5, 6, 3, 1, Осемнадесета 5, 1, 6, 3, 2, 13, 11, 4, Пета 56, 1, 3, Първа Тп-3 Сланотрън, 70, 77, 72, 83, 89, 68, 80, 74, 88, 75, 87, 93, 76, 79, 66, 95, 82, 78, 81, 91, Първа 26, 19, 2, 30, 3, 15, 6, 59, 22, 17, 55, 18, 28, 9, 31, 41, 4, Тп-2 Сланотрън, 11, 10, 13, 38, 29, 46, 36, 27, 24, 32, 35, 34, 37, 8, 20, 33, 1, 25, 21, С. Сланотрън, Седемнадесета 4, Седма 43, 45, 53, 55, Седма 1, 10, 8, 4, 12, 2, 6, Трета 5, 55, 57, Трета 5, 34, 11, Тринадесета 12, 15, 7, 13, Четвърта 41, 37, Четвърта 2, Четиринадесета 5, 2, 6, Шеста 9, 7, 36, 15, 11, 3, 13, Шеста 6, 2, 4, Шестнадесета 4

На 11.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Капитановци: 019071, Втора 3, 27, Двадесет и Пета 5, 9, 7, 3, 2, Двадесет и Първа 2, 1, 6, Двадесет и Четвърта 4, 1, 3, 2, Двадесет и Шеста 21, 19, 11, 23, 15, 17, 13, 7, 6, Двадесета 2, 4, 1, Девета 25, 54, 50, 38, 48, 46, 21, 40, 52, 42, 23, 44, Осемнадесета 13, 9, Осма 23, 46, 56, 25, 12 Тп-2 Капитановци, 50а, 52, 50, 48, 54, 21, Пета 12, Първа 9, Седемнадесета 23, 21, 5, Седма 35, 11, Тринадесета 4, 25, 1 ПИ 19070

На 12.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Капитановци: Двадесет и Втора 8, 6, Двадесет и Девета 1, 5, Двадесет и Пета 1, 7, Двадесет и Седма 4, Двадесет и Трета 6, 2, 4, 9, 3, 5, 7, 8, 11, Двадесет и Шеста 7, 1, 5, 4, 3, 2, Дванадесета 13, 10, 9, 11, 8, Деветнадесета 5, 2, 3, 1, 7, 4, Пета 51, 30, 42, 45, 37, 40, 71, 40 Тп-3 Капитановци, 28, 60, 49, 35, 9, 44, 61, 65, 52, 54, 32, 69, 34, 53, 67, 46, 43, 41, 48, 58, 36, 59, 33, 57, 63, 50, 39, 56, 38, Първа 24, Седемнадесета 2, 1 А, 1, Седма 23, 29, 40, 31, 42, 38, 36, 21, Трета 30, 27, Тринадесета 10, 39, 37, 24, 22, 9, 1, 15, 31, 16, 29, 46, 14, 7, 6, 32, 40, 5, 30, 38, 8, 27, 1 Тп-3 Капитановци, 12, 11, 21, 61, 23, 26, 25, 17, 42, 34, 3, Четвърта 3, 4, 12, 15, 7, 1, 9, 55, 19, 2, 5

На 12.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Капитановци: Втора 2, 1, 8, 10, 13, 9, 6, 11, 7, 12, Двадесет и Втора 2, 13, Двадесет и Девета 12, Двадесет и Седма 9, Двадесет и Трета 6, Девета 6, 11, 10, 34, 14, 15, 18, 30, 3, 22, 20, 19, 5, 28, 26, 32, 27, 17, 16, 24, 9, 4, 12, 7, 13, 8, 36, Деветнадесета 6, 21, 17, 9, 15, 7, 19, 10, 8, Осемнадесета 3, 9, 2, 7, 11, 4, 1, Осма 36, 40, 18, 20, 9, 17, 26, 32, 28, 38, 8, 30, 12, 34, 24, 44, 11, 15, 42, 13, 22, 6, 10, 4, 2, 14, Пета 32, 34, Петнадесета 1, 3, 5, ПИ 4/412/8100604, Седемнадесета 5, 12, 4, 17, 13, 3, 4а, 19, 10, Седма 11, 12, 22, 15, 26, 3, 16, 4, 18, 19, 17, 7, 5, 20, 13, 24, 30, 9, 21, Трета 29, 14, 23, 25, 32, 31, Тридесета 4, Тринадесета 2, 26, 4, Четиринадесета 2, 1, 4, Шестнадесета 10, 1, 8, 3 Тп-4 Капитановци, 5, 12, 6, 3 Тп-4

На 13.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Капитановци: Дванадесета 11, Десета 5, 2, 3, 1, 6, Единадесета 4 Тп-5 Капитановци, Осма 7, Пета 5, 10, 8, 3, 4, 9, 6, 1, 17, 15, ПИ 857 Кв. 50, Първа УПИ 2-849 Кв. 51, извън регулация, Трета 13, 2, 10, 7, 5, 1, 9, 8, 4, 11, 3, 6, Упи-IV-765 Кв. 51, Четвърта 26, 21, 43, 4, 30, 12, 23, Четиринадесета 11, Шеста 6, 2, 11, 1, 5, 4

На 13.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Слана Бара: Втора 7, 1, 20, 5, Двадесет и Пета 4, 2, Двадесет и Първа 2, Двадесет и Трета 5, Двадесет и Четвърта 4, 6, Двадесет и Шеста 6, 9, 3, Двадесета 1, 15, 8, 3, 2, 7, 5, Дванадесета 2, 5, 7, 4, 3, Деветнадесета 19, 2, Десета 17, 2, 15, 9, 1, 11, 3, 2 Сграда В Стопански Двор, 13, 7, 5, Единадесета 5, 6, 3, 2, извън регулация № на Имото 020054, Осма 1, 3, Пета 12, Петнадесета 4, 7, 13, 9, 2, 11а, 15, 6, 11, 12, 3, Първа 4, 7, 3, 8, 10, 1 Тп-1 Слана Бара, 24, 5, 21, 46, 1, 2б, 9, 6, 15, 2а, Трета 6, 2, 8, 17, 3, 4, 13 Тп-1 Слана Бара, 1, 5, 14, Тринадесета 8, 22, 3, 4, 5, 20, 1, 15, 9, 13, 12, 2, 11, 10, 7, УПИ 21 - 248 - Кв 35, Четиринадесета 14, 7, 1, 6, 3, 4, 8, 9, Шестнадесета 5а, 1, 5, 7, 4, 6, 2, 20

На 14.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Слана Бара: Втора 7, 8, 3, 5, Двадесет и Втора 45, 3, Двадесет и Първа 9, 4, 3, 2, 1, 7, Двадесет и Седма 5, 4, 18, 6, 16, 14, 8, 2, 12, 10, 11, Двадесет и Трета 2, 3, 1, Двадесет и Четвърта 6, 3, 4, 1, 14, 2, Двадесета 11, 15, 12, 6, 11а, 17, 2, 9, 8, Дванадесета 1, Девета 1, Деветнадесета 21, 9, 18, 13, 10, 8, 17, 6, 14, 15, 137, 4, 7, 3, 11, 19, Осемнадесета 8, 6, 5, 10, Осма 1, 2, 17, 10, 21, 15, 9, 7, 8, 11, 25а, 13, 3, 23, 19, 6, 27, 25, Парцел 2 Кв 4, Парцел 6 Кв 6, Пета 8, 7, 9, 3, 14, 10, 9а, 6, 12, 4, 24, Петнадесета 18, 14, Първа 29, 56, 38, 24, 22, 21, 37, 12, 46, 32, 48, 35, 13, 58, 15, 44, 41, 19, 39, 28, 18а Тп-2 Слана Бара, 11, 23, 34, 16, 50, 30, 25, 54, 18, 40, 42, 17, 33, 27, 36, 60, 26, 6, 20, 9, 52, 31, Седемнадесета 6, 8, 3, 7, 5, 1, Седма 4, 1, 2, Трета 55, 22, 14, 29, 27, 49, 5, 3, 16, 19, 25, 11, 23, 1а Тп-2 Слана Бара, 17, 12, 20, 18, 21, 24, 15, 9, 33, 26, 7, 31, Тринадесета 17, 11, Четвърта 16, 12, 10, 1, 5, 14, 9, 11, 7, 6, Четиринадесета 3, 16, 2, 4, Шеста 10, 7, 8, 9, 5, 4, 1, 2, 11, 13, 3, Шестнадесета 12, 10, 7, 22, 5, 19, 11, 26, 18, 24, 9, 14, 8

Община Димово  

На 10.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Арчар: 000021, 242 Кв. 29, Археологическа 3, 1, Арчарица 34, 33 УПИ V-403 Кв. 26, 27, 48, 41, 33, 2, 31, 44, 25, 12, 36, 32, 23, 73, 22, 6, 10, 17, 21, 9, 11, 16, 1, 24, 5, 8, 26, 13, 3, 20, 2, 28, 7, 58, 95, 63, 61, 55, 73, 51, 65, 59, 57, 53, 2, 91, Бабуя Имот 054008, Бдин 5, Бързарци 76, 8, 10, 6, 4, 2, Бързица 7, 4, 3, Валентина Терешкова 43, 53а, 13, 29, 20, 4, 55, 6, 28, 18, 25, 30, 1, 31, 7, Васил Левски 8, 7, 2, 5, 6, 71, 110, 73, 138, 112, 91, 63, 124, 130, 126, 102, 61, 10, 122, 148, 27, 37, 11, 47, 49, 28, 20, 32, 40, 43, Вида 2, 1, Вилна Зона Рациария 12, 30, 21, 5, 6, 13, 4, 3, 7, 10, 2, 16а, 18, 8, 9, 1, 17, 15, 19, Вит 2, 8, 10, 14, 2, Витоша 8, 10, 3, 2, 1, 9, 6, 7, Волга 3, 4, 1, 2, 5, 9, 7, Георги Бенковски 13, 9, 10, 5, 5, Добрич 9, 5, 15, Дузлука 65, 33, 45, 29, 12, 2, 24, 5, 17, 8, 30, 57, 16, 67, 1, Дунав 40, 4, 40, 56, 3, 61, 37, 55, 2, 53, 8, 51, 65, 26, 12, 16, 23, 4, 46, 18, 69, 32, 4, 54, 44, Дъб 9, 13, 8, Елада 8, 11, 6, 4, 5, 19, 2, 1, Захари Стоянов 3, 7, 4, 1, 2, 6, Иван Вазов 26, 10, 31, 16, 30, 12, 18, 1, 11, 14, 17, 7, 33, 37, 4, 36, 8, 34, 5, 28, 21, 35, 3, Искър 5, 7, 11, 5, Калето 8, 10, 15, 37, 27, 1, 25, 19, 28, 18, 7, 24, 4, 12, 20, 26, 22, 9, 2, 11, 21, 13, Кирил и Методий 3, 10, 14, 7, 8, 5, 6, 2, 30, 39, 40, 8, 34, 7, 21, 16, 48, 58, 1, 99, 7, 63, 22, 80, 61, 98, Кокиче 18, 12, 11, 8, Крайбрежна 3, 1, Марица 9, 14, 4, 3, 13, Осъм 1, 8а, 18, 10, Отец Паисий 26, 35, 9, 10, Панайот Волов 4, 20, 24, 35, 9, 19, 38, 18, 21, 32, 13, 15, 23, 5, 25, Петър Берон 16, 13, 14, Пирин 33, 2, 10, 31, 20, 11, 33, 14, 1, 16, 35, 3, 37, 25, Разлог 17, Райна Княгиня 7, 13, 9, 1, 3, 81, 50, 75, 54, 61, 71, 77, 25, 27, 40, 23, 11, 8, 29, 24, Рациария 27, 4, 15, 29, 6, 36, 49, 51, 43, 28, 31, 22, 30, 52, 68, 33, 24, 61, 20, 55, 39, 41, 2, 16, 37, 13, 9, 42, 56, 86, 32, 78, 14, 8, 72, 10, 46, 50, 26, 38, 1, 18, 5, 13, 21, 19, 18-6, 10, 3, Рациария Блок 8 Кв. 13 Парцел. 5, Рибарска 8, 9, 1, 11, 23, 12, 3, 6, 4, 7, Рила 6, 13, 9, 15, 7, 11, 3, 5, Спортист 3, 11, 17, 13, Тинтява 32, 18, 9, 2, 26, 3, 8, 32, Тодор Каблешков 9, 2, 12, 9, 20, Търлите 21, 19, 1, 5, 7, 15, 13, УПИ 7-631 Кв 51, УпиIII Кв. 100, Хемус 19, 6, 12, 3, 4, 13, 28, 14, Христо Ботев 12, 5, 6, 4, 8, 2, 1, Христо Смирненски 2, 15, 6, Цар Калоян 3, Цар Шишман 1, 29, 27, 14, 7, 25, Черковна 5, 24, 3, 20, 14, 7, 4, 2, 5, 16, 28а

На 10.06.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Средогрив: Безименна 1 Стоп. Двор, Втора 27, 1, 10, 2, 14, 23, 3, 12, 16, 18, 5, 20, 7, 25, 17, Дванадесета 4, 2, 8, 24, 10, 1, 3, 5, 36, 7, 38, 11, 48, 34, 12, 44, 42, 30, Девета 8, 7, 12, 6, 3, 5, 10, 11, 13, Десета 2, 7, 4, 3, 5, 9, 10, Единадесета 2, 8, 22, 1, 25, 16, 6, 23, 9, 29, 4, 24, 14, 3, 21, 5, 27, 12, 18, 20, 15, 21, Осма 2, 3, 1, 6, 8, 12, Пета 1, 2, 5, 3, Първа 51, 61, 31, 57, 32, 5, 19, 18, 11, 37, 33, 17, 65, 6, 71, 4, 16, 69, 12, 53, 55, 43, 8, 10, 45, 2, 63, 59, 20, 25, 21, 27, 14, 47, 49, 30, 24, 28, 13, 41, 39, 26, 67, 9, 83, 85, 93, 79, 58, 97, 42, 95, 36, 73, 40, 103, 87, 99, 77, 46, 54, 91, 81, 48, 60, 38, 75, 34, 50, 89, 39, 56, 52, 101, Седма 13, 17, 14, 5, 16, 25, 31, 32, 26, 1, 29, 11, 4, 6, 19, 3, 15, 7, Трета 1, Тринадесета 6, 1, 9, 4, Четвърта 5, 3, 7, Четиринадесета 8, 4, 3, 10, Шеста 1, 3, 4, 5

На 10.06.2019 г. /10:30 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Арчар: Георги Бенковски 13

На 10.06.2019 г. /10:30 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Ботево, Общ. Видин: VIII-74 . Кв. 8, В Сервитута на Дунавска Дига, Втора 35, 11, 28, 25, 8, 17, 4, 21, 37, 5, 24, 17a, 30, 9, 14, 20, 29, 26, 19, 27, 22, 7, 3, 33, 39, 1, 12, 31, 10, 16, Пета 4, 3, 5, 1, Първа 19, 7, 3, 5, 33, 17, 29, 27, 13, 25, 4, 11, 9, 1, Тп-1 Ботево, 21, 152, 41, 15, Трета 7, 13, 10, 9, 8, 15, 5, 12, 3, 11, 17, Четвърта 3, 1, 4, 6, 2, 7, Шеста 4

На 10.06.2019 г. /10:30 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Цар Симеоново: 4-39 Кв 6, Втора 15, 33, 23, 9, 3, 6, 25, 19, 17, 1, 21, 5,, УПИ Хіі-42 Кв. 6, 11, 4, Тп-1, 13, 35, Пета 4, 11, 22, 6, 2, 20, 1, 14, 16, 18, 3, Първа 25, 33, 22, 45, 98, 23, 30, 94, 14, 69, 17, 32, 62, 61, 41, 86, 1, 49, 80, 43, 42, 24, 7, 26, 90, 67, 74, 8, 10, 19, 54, 35, 84, 36, 11, 63, 11а, 5, 76, 15, 60, 51, 55, 72, 78, 47, 92, 20, 66, 2, 16, 40, 65, 64, 58, 3, 27, 46, 48, 44, 34, 12, 100, 70, 18, 28, 38, 56, 57, 68, 9, 82, 31, 39, Седма 3, 1, Трета 8, 2, 4, 18, 10, 12, 6, 9, 3, 5, Четвърта 26, 7,,, 16, 17, 36, 3, 22, 34, 44, 32, 5, 2, 20, 9, 10, 4, 24, 24, 1, 30, 8, 11, 15, Шеста 7, 12, 16, 14, 10, 8, 18, 4, 1, 5

На 10.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Владиченци: Втора 4, 1, 2, 6, Пета 17, 7, 20, 6, 16, 19, 1, 15, 2, 9, Първа 27, 29, 2, 21, 12, 23, 5, 7, 4, 19, 14, 17, 24, Трета 6, 7, 3, Четвърта 18, 26, 20, 15, 4, 23, 24, 9, 17, 3, 19, 6, 10

На 10.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Държаница: Втора 13, 18, 14, 6, 2, 3, 10, 20, 8, 15, 1, 22, 17, 16, 9, 11, Девета 2, 3, Десета 5, 2, 4, Единадесета 2, 4, Осма 9, 19, 1, 3, 8, 2, 7, 6, Пета 6, 3, 4, 1, Петнадесета 4, 9, 11, 2, 7, 3, 8, 13, 6, 1, Първа 34, 4, 10, 12, 8, 3, 6, 42, 5, 24, 38, 16, 31, 9, 22, 18, 44, 40, 2, 33, 1, 20, 13, 30, 21, 46, 36, 27, 16, Седма 35, 33, 31, Трета 11, 14, 13, 24, 9, 17, 5, 22, 10, 12, 20, 8, 1, 15, 25, 6, Тринадесета 2, 1, Четвърта 6, 10, 11, 8, 1, 3, 4, 9, 2, 5, Четиринадесета 1, 11, 2, 4, 15, 3, 17, 13, 5, Шеста 6, 1, 4, 5, 3, Шестнадесета 5а, 5, 2, 1, 3, 4

На 10.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Извор, Общ. Димово: Вельо Бурдашки 34, 58, 38, 28, 15, 22, 16, 3, 1, 14, 50, 42, 10, 59, 35, 19, 63, 24, 27, 5, 41, 30, 11, 39, 56, 21, 6, 32, 7, 33, 57, 55, 31, 36, 51, 45, 17, 54, 20, 12, 23, 46, 9, 8, 26, 18, 53, 104, 61, 92, 105, 87, 60, 68, 117, 82, 77, 96, 100, 131, 94, 73, 78, 86, 85, 72, 89, 106, 79, 91, 66, 121, 63, 59, 103, 123, 95, 99, 69, 125, 81, 75, 108, 84, 97, 80, 119, 107, 65, 62, 101, 110, 115, 83, 71, 31, 90, 13, 64, 93, 113, 129, 98, 118, Втора 9, 3, 7, 5, 1, Двадесет и Втора 2, 1, 3, Двадесет и Девета 4, 1, 2, Двадесет и Осма 1, 2, Двадесет и Пета 45, 35, 4, 44, 40, 37, 36, 38, 2, 46, 34, 14, 20, 31, 18, 26, 8, 25, 4, 23, 27, 6, 2, 11, 16, 13, 10, 12, 28, 94, 42, Двадесет и Първа 5, 1, 3, Двадесет и Седма 2, 1, Двадесет и Трета 1, 3, Двадесет и Шеста 24, 28, 10, 30, 26, 4, 5, 20, 22, 7, 16, 12, 9, 18, 13, 15, Дванадесета 5, 1, 3, Девета 20, 10, 2, 12, 1, 14, 3, 8, 4, 18, 20, Деветнадесета 2, Десета 6, 5, 4, 2, 8, 9, 1, 7, 3, 10, Единадесета 1, 2, 26, 4, 12, 33, 28, 39, 5, 23, 10, 41, 15, 24, 49, 13, 29, 11, 9, 8, 22, 37, 7, 45, 3, 20, 6, 19, 43, 21, 35, Осемнадесета 2, 1, 8, 6, Осма 2, 25, 29, 27, 23, Пета 3, 5, Петнадесета 6, 4, 1, 2, Първа 1, Седемнадесета 1, Седма 11, 22, 28, 20, 32, 7, 10, 4, 13, 42, 12, 38, 44, 9, 15, 30, 36, 8, 2, 26, Трета 1, Тридесет и Втора 7, 5, 2, 3, 1, 3, Тридесет и Първа 1, 4, 3, Тридесета 6, 23, 12, 25, 4, 10, 4, 12, Тринадесета 3, 22, 15, 13, 14, 11, 3, 7, 1, 10, 18, 12, 2, Четвърта 2, Шестнадесета 1, 7, 5

На 10.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Лагошевци: 028024, Втора 76, 142, 52, 22, 35, Двадесет и Втора 13, Двадесет и Първа 3, Деветнадесета 4, 11, 3, 13, 6, 2, Десета 13, 19, Единадесета 20, Осма 2, Пета 1, Първа 13, 23, 8, 7, 15, 2, 5, 33, 37, 11, 21, 1, 36, 17, 20, 26, 10, Трета 32, 7, 5, 9, Шестнадесета 19, 17

На 10.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Мали Дреновец: Втора 11, 1, 15, 2, 22, 6, 5, 20, Пета 15, 7, 4, 3, 5, 11, 13, Първа 59, 45, 14, 26, 25, 12, 18, 51, 48, 24, 1, 62, 3, 28, 19, 37, 33, 54, 5, 38, 34, 8, 9, 43, Трета 7, 5, 2, 9, 8

На 10.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Шипот: Втора 3, 27, 12, 20, 11, 18, 17, 22, 13, 31, 19, 10, 1, 8, 25, 9, 16, 14, Дванадесета 1, Девета 12, 1, Единадесета 2, Екте 83239 Имот № 20018, Осма 9, 1, 4, Пета 5, 2, 3, 4, Петнадесета 5, 7, Първа 12, 4, 1, 21, 7, 20, 16, 26, 18, 24, 22, 14, 13, 32, 28, 10, 34, 19, 30, Седма 6, Трета 1, 2, 24, 17, 3, 4, 12, 16, 13, 6, 19, 20, 7, Четвърта 1, 5, 15, 12, 7, 17, 27, 3, 20, 24, 19, 11, 18, 8, Шеста 2, 1

На 13.06.2019 г. /09:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Воднянци, Общ. Димово: Безименна Фец Воднянци

На 13.06.2019 г. /09:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Карбинци: Безименна Фец Карбинци1;Фец Карбинци 2

На 13.06.2019 г. /09:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Медовница: Безименна Фец Медовница

На 13.06.2019 г. /09:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:30 - 15:30 ч./ - Орешец, Общ. Димово: XIx - 111, Кв. 42, XV - 111, Кв. 42, XVI - 111, Кв. 42, XVII-111, Кв. 42, XVIII - Кв. 42, Бачо Киро 7, 6, 3, 2, 4, 10, 5, 8, 1, Васил Коларов 11, 40, 19, 38, 42, 27, 15, 7, 36, 17, 21, 9, 44, 46, 13, 50, 28, 34, 30, 25, 23, Васил Левски 135, Венеца 3, Втора 1, 1, 7, 4, 9, 11, Георги Бенковски 29, 38, 27, 31, 34, 36, 35, Георги Димитров 72, 70, 34, 46, 51, 26, 24, 52, 20, 36, 76, 58, 62, 42, 40, 54, 16, 60, 80, 7, 66, 22, 48, 95, 82, 97, 68, 78, 101, 99, 103, 74, 50, 38, 44, 30, 93, 82, Димитър Благоев 22, 35, 37, 24, 39, 41, 20, 34, 26, 33, 30, 31, 28, 32, 27, Ленин 8, Народен Будител 3, 1, Панайот Волов 3, 2, 48, 5, 1, 7, 6, 27, 8, Хаджи Димитър 5, 2, 4, 3, 1, Христо Ботев 32, 48, 74, 74, 50, 30, 33, 69, 61, 77, 65, 42, 66, 16, 36, 81, 57, 63, 70, 60, 24, 75, 28, 56, 26, 72, 54, 76, 71, 52, 44, 68, 46, 58, 55, 38, 67, 59, 20, 40, 87, 85, 22, Упи-I-111, Кв. 42

На 14.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Държаница: Втора 13, 18, 14, 6, 2, 3, 10, 20, 8, 15, 1, 22, 17, 16, 9, 11, Девета 2, 3, Десета 5, 2, 4, Единадесета 2, 4, Осма 9, 19, 1, 3, 8, 2, 7, 6, Пета 6, 3, 4, 1, Петнадесета 4, 9, 11, 2, 7, 3, 8, 13, 6, 1, Първа 34, 4, 10, 12, 8, 3, 6, 42, 5, 24, 38, 16, 31, 9, 22, 18, 44, 40, 2, 33, 1, 20, 13, 30, 21, 46, 36, 27, Седма 35, 33, 31, Трета 11, 14, 13, 24, 9, 17, 5, 22, 10, 12, 20, 8, 1, 15, 25, 6, Тринадесета 2, 1, Четвърта 6, 10, 11, 8, 1, 3, 4, 9, 2, 5, Четиринадесета 1, 11, 2, 4, 15, 3, 17, 13, 5, Шеста 6, 1, 4, 5, 3, Шестнадесета 5а, 5, 2, 1, 3, 4

Община Кула  

На 10.06.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Кула: 5 Кв. 76, III Кв. 45, VI - 6 . Кв. 140 УПИ 6-4 Кв. 140, Александър Стамболийски 1, 2, Безименна Завод Кула Ринг, Георги Бенковски 29, 35, 25, 20, 31, 23, Георги Градинаров 29, 23, Ид40525. 701. 1756, Майор Бухарин 2, 6, 4, 5, 3, 1, 8, Родопи 17, Средна Гора 18, Стопански Двор До Стопанския Двор, Толбухин 53, 47, 25, 31, 37, 35, 59, 41, 49, 29, 27, 39, УПИ 2 - 22 Кв 132, Хаджи Димитър 21, 25, 34, 28, 27, 23, 30, Христо Ботев 2, 12, 6, 4, 60, 27, 29 А, 68, 62, 64, 58, 56, 70, 66, 54, Южна Промишлена Зона

На 10.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Кула: Безименна Завод Кула Ринг

На 10.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ - Кула

На 10.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ - Цар Петрово: Втора 29, 12, 20, 18, 39, 25, 11, 1, 16, 35, 8, 21, 9, 10, 19, 39, 13, 33, 5, 14, 7, 15, 17, 18, Двадесет и Втора 21, 26, 31, 22, 14, 27, 12, 30, 19, 5, 23, 17, 37, 15, 3, 18, Двадесет и Девета 2, Двадесет и Пета 1, 6, 4, 8, 15, Двадесет и Седма 4, 2, Двадесет и Трета 7, 9, 1, 3, 5, 14, 2, Двадесет и Четвърта 7, 9, Двадесет и Шеста 3, 4, 6, 8, 3а, Дванадесета 2, 4, 6, 2, 1, Девета 13, 15, Деветнадесета 14, 20, 16, 18, 10, 8, Единадесета 1, 6, Осемнадесета 1, 5, 4, 2, 3, Осма 4, 2, Пета 6, 1, 4, 2, Петнадесета 18, 29, 23, 14, 16, 1, 12, 31, 5, 6, 21, 25, 27, 1, Първа 15, 1а, 35, 2, 14, 8, 25, 30, 13, 5, 57, 29, 23, 17, 1, извън регулация, 28, 32, 4, 11, 26, 55, 6, 19, 15, 27, 24, 33, 22, 16, 21, 7, Седемнадесета 16, 2, 9, 1, 11, 12, 24, 20, 18, 16, 3, 6, 14, Седма 1, 2, 9, Трета 14, 1, 12, 13, 6, 8, 21, 7, 23, 11, 16, 2, 5, 17, 19, 31, 27, 23, 22, 28, 24, 33, 25, 9, 29, 26, 39, Тридесет и Втора 7, 1, 2, 6, Тридесет и Девета 13, 8, 6, 2, 14, 18, 16, 11, 22, 4, 20, Тридесет и Осма 3, Тридесет и Пета 58, 54, 48, 26, 29, 25, 31, 27, 44, 2, 64, 5, 3, 22, 7, 62, 34, 20, 15, 13, 42, 10, 15а, 58, 60, 50, 52, 36, 24, 56, 40, 16, 46, Тридесет и Седма 7, 3, 30, Тридесет и Трета 4, Тридесет и Четвърта 5, 1, 3, Тридесет и Шеста 3, 4, 18, 2, 34, 24, 10, 26, 20, Тридесета 46, 41, 24, 55, 36, 16, 60, 42, 48, 7, 4, 28, 22, 43, 26, 35, 27, 56, 30, 15, 54, 74, 44, 37, 10, 2, 3, 50, 38, 31, 46, 58, 66, 40, 52, 39, 14, 34, 68, 21, 72, 62, 32, 6, 25, 12, Тринадесета 1, 6, 3, 5, Четвърта 7, 1, 9, 5, 3, Четиридесет и Втора 1, 5, Четиридесет и Пета 2, 3, Четиридесет и Първа 3, 7, 5, 2, 6, 3, Четиридесет и Трета 5, 8, 10, 2, Четиридесет и Четвърта 47, 3, Четиридесета 1, 3, 4, 2, Четиринадесета 8, 6, 1, 5, 11, 2, 13, 3, Шеста 15, 1, 16, 12, 9, 14, 7, 18, 8, 6, 10, Шестнадесета 8а, 15, 14, 7, 5, 3, 22, 9, 26, 8, 17, 20, 10, 50, 54, 9, 32, 38, 30, 21, 19, 34, 25, 3, 33, 52, 44, 28

Община Чупрене  

На 10.06.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Долни Лом: Асен Живков 9, 21, 17, 15, 1, 23, 2, 19, 13, 7, 3, 6, 8, Васил Левски 6, 15, 7, 4, 3, 8, 5, 11, 9, 23, 25, Десета Партизанска 1, 9, 5, 7, Димитър Благоев 25, 23, 1, 21, 15, 13, 19, 8, 11, 18, 6, 9, 10, 7, 5, 3, 12, 46, 23, 49, 41, 16, 38, 37, 40, 33, 32, 25, 22, 44, 52, 55, 47, 34, 50, 36, 27, 24, 39, 30, 35, 42, 29, 20, Еделвайс 11, 25, 4, 20, 8, 13, 6, 7, 23, 14, 31, 17, 15, 35, 33, 1, 27, 2, 10, 3, Лиляна Димитрова 37, 22, 43, 31, 19, 20, 13, 4, 15, 23, 17, 35, 1, 14, 25, 29, 3, 51, 12, 11, 5, 10, 24, 8, 41, 21, 9, 16, 20, 26, 59, 28, 1, Миджур 7, 8, 15, 13, 19, 12, 29, 9, 27, 6, 4, 17, 16, 20, 11, 1, 22, 2, 3, 5, 10, 14, 34, 28, 55, 49, 36, 31, 77, 69, 61, 43, 38, 44, 63, 73, 81, 40, 59, 42, 32, 57, 51, 79, 30, 45, 24, 75, 71, 53, 26, Петър Петров 6, 20, 12, 10, 2, 22, 8, 14, 18, 16, 4, Плиска 1, 20, 11, 15, 23, 13, 5, 9, 10, 19, 29, 16, 27, 3, 21, 2, 4, 14, 6, 18, УПИ 1 Кв 47, Чайка 12, 7, 33, 40, 26, 35, 42, 43, 6, 36, 20, 38, 3, 5, 44, 2, 27, 46, 21, 41, 32, 10, 4, 14, 19, 18, 8, 23, Шипка 6, УПИ ХХVІІ Кв. 11

На 11.06.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 10:00 - 12:00 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ - Яньовец: махала Фалковец Къща, 1

На 11.06.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ - Търговище, Общ. Чупрене: 129005, Безименна 6, Втора 5, 1, 7, 11, 13, 3, 6, 2, 9, 4, 8, 8, 7, Девета 4, 15, 3, 17, 8, 2, 6, 5, 10, 14, 13, 11, 1, 3, 16, 9, 12, 7, 17, 20, Десета 3, 1, 2, 4, 7, 9, 5, до УПИ 24, Единадесета 15, 10, 20, 19, 5, 4, 3, 7, 6, 16, 2, 1, 13, 14, 18, Осма 12, 18, 17, 2, 5, 6, 7, 1, 11, 16, 10, 3, 8, 4, 14, 9, Пета 13, 15, 11, 2, 1, 3, Първа 14, 50, 55, 47, 10, 24, 34, 29, 5, 25, 46, 76, 20, 11, 48, 27, 3, 6, 21, 16, 22, 12, 7, 23, 44, 32, 17, 8, 31, 19, 45, 9, 38, 26, 41, 18, 33, 78, 80, 90, 64, 91, 4, 65, 63, 88, 62, 70, 2, 60, 3, 76, 59, 67, 73, 11, 77, 84, 61, 48, 68, 72, 82, Седма 20, 8, 7, 6, 14, 31, 24, 9, 22, 25, 5, 27, 16, 44, 26, 10, 30, 52, 3, 18, 28, 23, 34, 38, 45, 21, 40, 17, 36, 43, 42, 32, 48, 46, Трета 2, 5, 3, 4, 1, 8, 15, 11, 13, Тринадесета 2, Четвърта 10, 1, 3, 7, 2, 14, 9, 6, 5, Шеста 9, 6, 7, 1, 11, 12, 4, 3, 8, 10, 5

На 11.06.2019 г. /10:00 - 12:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ - Боровица, Общ. Белоградчик: Втора 2, Двадесет и Девета 11, 9, 38, 36, Двадесет и Пета 2, 6, 4, Двадесет и Трета 2, 8, 10, 4, 5, Двадесет и Четвърта 2, 1, Двадесет и Шеста 2, 5, 3, 8, 15, 11, Девета 18, 8, 10, 4, 12, 6, 14, 16, 2, Деветнадесета 1, Единадесета 8 А, 17, 7, Осемнадесета 2, 1, 4, Осма 9, 2, 6, 18, 8, 11, 17, Първа 21, 73, 5, 35, 60, 32, 20, 38, 25, 11, 16, 53, 56, 19, 62, 61, 50, 18, 29, 17, 2, 41, 59, 34, 37, 49, 57, 52, 27, 55, 3, 13, 43, 112, 78, 72, 80, 69, 14, 67, 68, 103, 74, 71, 63, 70, 101, 91, 73, 114, 39, 110, 79, 65, 106, 95, 66, 81, 118, 64, 92, 99, 86, 97, 89, 75, 105, 77, 84, 82, Седемнадесета 1, Тридесет и Трета 1, 7, 5, 2, Тридесет и Четвърта 19, УПИ 17 Кв 47, УПИ XXVII-394, Кв. 14, УПИ Х, Кв. 12, Четвърта 8, 3, 11, 6, 1, 2, 13, 15, Шеста 9, 6, 8, Шестнадесета 20, 22, 28, 23, 21, 1, 8, 10, 19, 32, 26, 25, 13, 12, 2, 30, 24, 5, 21, местност Равнище

Източник: 3e-news.net