Област Видин  Община Белоградчик  На 05.06.2019 Г. /08:45 - 16:00

Област Видин  Община Белоградчик  На 05.06.2019 Г. /08:45 - 16:00 ...

ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Видин за периода 3 - 7 юни 2019 г..Област Видин  

Община Белоградчик  

На 05.06.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ - Белоградчик:   Втора 17, Цоло Тодоров 39 Извън Регулция

На 05.06.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч./ - Белоградчик:   Втора 17,23,5,21,1,4,11,19,9,2, Георги С.Раковски 11,17,29,8,12,15,22,27,2,19,25,10,9,21,31,29,24,20,4,26,10,18,14,28,6,13, Здравец 6,6,8,3,16,2,13,5,1,20,10,2,9,11,14,3, Карловица 2,47,46,6,25,14,21,16,16,30,24,53,5,9,19,29,12,22,34,10,28,1,7,4,34,8,20,36,13,11,15,17,1,39,18,13, Княз Борис I , Парцел 6 Кв 3 , Съединение 20,24,5,18, Трета 7, Трети Март 87,54,90 В,72,59,86,54,60,64,63,86,62,79,84,70,67,68,78,65,70,53,71,81,55,66,58,55,56,50,48,52,61,82,69,82,8,69, Цоло Тодоров 39 Извън Регулция

На 05.06.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч./ - Крачимир:   41 , Кв.14 , Втора 2,5,4,3, Немия , Пета 1, Първа 6,36,11,22,34,26,17,30,93,2,19,10,20,27,13,24,8,29,38,44,71,62,88,65,90,52,96,53,84,64,106,39,35,94,41,86,100,112,60,54,42,46,66,68,48,55,37,98,69,70,102,92,20,58,56, Седма 1

На 05.06.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч./ - Праужда:   Втора 16,5,20,6,23,3,9,13,10,24,2,1,25,28, Девета 1, Деветнадесета 7,8,5, Единадесета 3,29,19,10,9,24,13,21,27,26,23,25,5,3, Осемнадесета 9,1,11,7, Осма 1,3, Пета 9,5,3, Първа 2,1,18,13,28,8,15,9,30,17,32,15,38,21,56,35,29,19,36,23,37,39,33,31,52, Седемнадесета 21,15,30,6,28,24,16,17,9, Седма 3,2,4,16,8,14, Трета , Четвърта 2, Четиринадесета 3,5, Шеста 2,6, Шестнадесета 6,2,16

На 05.06.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч./ - Пролазница: Втора 6,10,8, Махала Среден Рът , Махала Чуката , Осма 9,11,5, Пета 42, Първа 21,8,5,6,17,29,18,27,25,23,45,31,39,16,10,7,37, Седма 8,10,14,12,3, Трета 1

На 05.06.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч./ - Стакевци:   000502 , 2-117006 Кв 117 , Втора 4,2,3,1,10, Двадесет И Девета 6,47,45,48,18, Двадесет И Осма 1, Двадесет И Пета 9,5,6,3,9,8, Двадесет И Първа 1,3,2,5,4, Двадесет И Трета 2,1, Двадесет И Четвърта 3,5, Двадесет И Шеста 3,4,5, Двадесета 1, Дванадесета 8, Девета 7.,3,4,7,2, Деветнадесета 1,3,4,2,5, Единадесета 2,5,6,4, Осемнадесета 1,3,2, Осма 1, Пета 11, Петнадесета 3, Първа 113,18,1,100,118,23,82,102,97,10,77,84,73 Б,108,104,67,127,112,25,66,115,98,126,147,92,105,75,80,21,111,86,93,79,129,87 А,117,85,110,103,89,7,88,120,123,121,137,149,182,133,150,178,183,173,181,144,167,170,148,152,153,180,134,136,171,168,164,125,143,159,139,160,103,142,146,135,179,185,198,184,166,157,161,177,47,136,71,68,48,44,38,64,61,51,73 А,55,52,58,56,23,63,57,73,22,67,49,66,43,36,62,40,54,46,59,60,183,72,45,69, Седемнадесета 5,4,6,2,1, Трета 9,11,5,2,1,8,4, Тридесет И Осма 22,20,18,14,6,2,4,12, Тридесет И Пета 3,7, Тридесет И Първа 13,4,14,9,12,3,1,25,10,11,24,5,26, Тридесет И Седма 4,2,5,1,8,3,7,7, Тридесет И Трета 3,4, Тридесет И Четвърта 15,9,3,5,1,11, Тридесета 6,3,4,2,1,5, Тринадесета 1,3,1, Четиринадесета 19,12,15,3,11,17,13,10,16,14,90, Шеста 11,6,1,10,3,9,7,5,8, Шестнадесета 4,1,3,6,8,5,7

На 05.06.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч./ - Чифлик, Общ. Белоградчик:   Xii-130, Кв.3 , Втора 36,38,22,18,10,12,26,17,17,Къща, Двадесет И Първа 12,16,14,32, Двадесет И Седма 41,17,43,19,1,69,15,18,23,21,14,5,6,16 Имот 053005,13,8,7,3,2,10, Двадесет И Трета 1, Двадесет И Четвърта 2,7, Двадесет И Шеста 32,34,87,43,52,39,40,32,33,22,86,31,41,21,30,54,60,38,46,85,49,73,67,81,84,68,42,45,48,63,83, Двадесета 12,6,5,18,2,8,3, Дванадесета 14, Девета 1,2, Деветнадесета 13,9,6,19,10,21,29,8,31,5,12,30,27,32,25,7,13,9,10,11 Извос Вилна Зона Мъркашница, Десета 4, Единадесета 3,7,17, Извос , М-Ст Извос Упи Vі-76 Кв.17 , Осма 3,2,8, Пета 8, Първа 54,42,46,59,64,39,62,82,26,52,58,25,29,68,66,60,41,3,38,61,44,36,49,5, Седемнадесета 2,4,8, Тридесет И Първа 4,6,2, Тридесет И Четвърта 39,13,44,17,23,19,21,5,6,10,16,14,9,4,8,13,1,7,3,11,12,15,2,20,25, Тридесета 2,11,9,13, Тринадесета 5,1,6,3,7,10,7,10, Упи Viii-88 Кв.10 , Упи-Xv-150 , Хiii-150 24 , Шестнадесета 6,4

На 05.06.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ - Чифлик, Общ. Белоградчик: Втора 17, Тридесет И Четвърта 44

Община Видин  

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Буковец, Общ. Видин:   119002 , Втора 41,47,114,108,104,132,45, Втора 24,32а,34,2,36, Втора 7, Двадесет И Девета 13, Двадесет И Осма 7, Двадесет И Първа 2, Двадесет И Седма 2, Двадесет И Трета 4,1,2, Двадесет И Четвърта 4, Двадесет И Четвърта 7а,19,13,25,23,27,9,17,35,4,2, Двадесет И Шеста 1, Двадесета 5,4,17,6,3,2, Двадесета 6, Дванадесета 23,22,24,18,10,13,17,14,20,2,7, Девета 12,8,6,2,10, Деветнадесета 6,8,1,4, Десета 10,7,11,16,21,9, Единадесета 14,24,20,18, Осма 3,23,20,28,25,16,24, Осма 1, Пета 4,2, Петнадесета 8,10,6, Пи 262 , Първа 75,Тп-3 Буковец, Първа 65,61,2,44,48,41,67,22,30,28,49,59,34,36,37,33,46,24,32,68,57,18,70,58,69,31,62,51,1,55,Тп-2 Буковец,56,8а,35,5,63,14,10,1а,42,54,47,29,20,52,26,6,3,66,40,60,45,27,43,39,50,8,16, Първа 101,115,5,123,87,91,103,92,96,34,82,116,113,119,107,98,114,74,84,78,110,106,97,75,100,79,77,125,71,80,83,76,108,86,93,109,72,89,85,90,117,73,102,99,81,118,104,111,Тп-1 Буковец, Седма 1, Седма 31,4,6,3,38,23,11,2,25,47, Стопански Двор 1, Трета 22,40,34а,36,42,5,26,28,32,30,38,52,2, Трета 12а,24,14, Тринадесета 8, Тринадесета 8, Тринадесета 2,7,5,3,4,1, Четвърта 10, Четвърта 41.,1, Четвърта 4,37,25,7,29,8,31,21,2,27,19,35,39,33,9,14,3,11,5,10,15,23, Четиринадесета 7,13,9, Четиринадесета 6,1,4,3,2,5, Шеста 1,4,   Извън Регулация,   Имот №024046 Екатте 06954

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Буковец, Общ. Видин:   119002 , Втора 7, Втора 41,47,114,108,104,132,45, Втора 24,32а,34,2,36, Двадесет И Девета 13, Двадесет И Осма 7, Двадесет И Първа 2, Двадесет И Седма 2, Двадесет И Трета 4,1,2, Двадесет И Четвърта 7а,19,13,25,23,27,9,17,35,4,2, Двадесет И Четвърта 4, Двадесет И Шеста 1, Двадесета 5,4,17,6,3,2, Двадесета 6, Дванадесета 23,22,24,18,10,13,17,14,20,2,7, Девета 12,8,6,2,10, Деветнадесета 6,8,1,4, Десета 10,7,11,16,21,9, Единадесета 14,24,20,18, Осма 1, Осма 3,23,20,28,25,16,24, Пета 4,2, Петнадесета 8,10,6, Пи 262 , Първа 101,115,5,123,87,91,103,92,96,34,82,116,113,119,107,98,114,74,84,78,110,106,97,75,100,79,77,125,71,80,83,76,108,86,93,109,72,89,85,90,117,73,102,99,81,118,104,111,Тп-1 Буковец, Първа 75,Тп-3 Буковец, Първа 65,61,2,44,48,41,67,22,30,28,49,59,34,36,37,33,46,24,32,68,57,18,70,58,69,31,62,51,1,55,Тп-2 Буковец,56,8а,35,5,63,14,10,1а,42,54,47,29,20,52,26,6,3,66,40,60,45,27,43,39,50,8,16, Седма 31,4,6,3,38,23,11,2,25,47, Седма 1, Стопански Двор 1, Трета 12а,24,14, Трета 22,40,34а,36,42,5,26,28,32,30,38,52,2, Тринадесета 2,7,5,3,4,1, Тринадесета 8, Тринадесета 8, Четвърта 4,37,25,7,29,8,31,21,2,27,19,35,39,33,9,14,3,11,5,10,15,23, Четвърта 10, Четвърта 41.,1, Четиринадесета 6,1,4,3,2,5, Четиринадесета 7,13,9, Шеста 1,4,   Извън Регулация,   Имот №024046 Екатте 06954

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ - Гомотарци:   В Близост До Автобусната Спирка , Втора 24,47,46,62,59,54,26,32,57,30,36,49,19,34,50,52, Двадесет И Девета 10,2,4,3,1, Двадесет И Осма 3,1,6, Двадесет И Пета 8,10, Двадесет И Шеста 12, Девета 4, Имот №005015 , Кръст.М/У Осма И Тридесет И Шеста Кръст.М/У Осма И Тридесет И Шеста, Осма 15,22,24,19,20,23,21,17,25, Пета 8,34,9, Първа 25,5,29,94,20,26,31,22,Тп-1 Гомотарци,33,42,34,30,32,27, Седма 28,22,20,31,26,24,36,39, Трета 1,31,32,27,29,24, Тридесет И Втора 11,5,12,9,3, Тридесет И Девета 1, Тридесет И Първа 6,7,5,8,2,3,4, Тридесет И Четвърта 4, Тридесет И Шеста 9, Тридесета 2,4, Тринадесета 1,3,16,4,22,7,24,23, Четиринадесета 4,10,5,   Пи 018118

На 03.06.2019 Г. /13:00 - 15:00 Ч./ - Гомотарци:   Втора 14,41,19,43,18,16,2,35,45,37,27,21,20,23,39,12, Двадесет И Девета 10, Двадесет И Четвърта 10, Двадесета 8, Осма 6,5,11,8,1,12,13,9,3,7,14,16,10, Пета 14,10,6,12,3,4,1,9, Петнадесета 21, Първа 1,Тп-2 Гомотарци, Седма 5,27,9,23,14,24,8,15,7, Трета 5,2a,14,4,19,21,8,7,23, Тридесет И Пета 2, Тридесет И Четвърта 4,12,2, Тридесет И Шеста 19,9,3,7,1,5,2, Упи 99 Кв.3 , Четвърта 22,15, Четиридесет И Пета 1, Шеста 12

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Иново:   290 45, Бдин 10, Васил Левски 4,9,2,8,10, Георги Димитров 5,43,47,2,14,4, Димитровски Завет 40,15,28,56,65,1,49,34,69,39,75,60,32,73,52,47,30,57,54,53,58, Добруджа 20,22,Тп-1 Иново,18,19,43,47,28,30,39,24, Еделвайс 14,5,9,8, Имот 030008 , Индже Войвода 36,18,5а,38,6,7,40, Лозенград 8,5,6,18,14,13,11, Лозенец 9, Мангалия 8,3,4,11,7,17, Мизия 5,1,4,2,10, Михалаки Георгиев 1,5,11,2,4, Пета 4,3, Пирин 4,5,8,14,10,6,12,22,18, Първа 6,Тп-1 Иново, Рила 6,1,2, Седма 25, Славянска 3,6,7,4, Солун 2, Тракия 1,12,2,4,3, Трета 7,9, Шеста 3,4,4а,7,2,10,   Упи 9-347 Кв.45

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ - Кошава:   2 - 499 Кв 65 , 592, Кв. 65 , Ix .Кв.60 , Двадесет И Втора 5,2, Дванадесета 7,20,16,10, Девета 11, Единадесета 14, Осемнадесета 6,4,3,2, Осма 10, Пета 19, Петнадесета 8,3,10,7,14,2,6,1, Първа 37,20,19,28,23,18,17,39,25,35,24,26,22,Тп-1 Кошава,21,30, Седемнадесета 7,4,1,6, Седма-А 2, Тридесет И Втора 3,2, Тридесет И Първа 6,5,13, Тридесет И Трета 2, Тридесет И Шеста 1, Тринадесета 17,15,16, Четвърта 31,41,21,29,2,17,25, Четиринадесета 7,3,4,9,8,6,14,5, Шестнадесета 4,7,3,5

На 05.06.2019 Г. /13:00 - 15:00 Ч./ - Кошава:   249 , Втора 17,14,8,23,18,10,15,32,24,1,22,26,19,12,2,16,4,20,6,29,5,7,3,9,28, Двадесет И Втора 15, Двадесет И Девета 6,4,2,3, Двадесет И Пета 7,4,6,9,2, Двадесет И Първа 4,2, Двадесет И Трета 2,1,7,6,8, Двадесет И Четвърта 2, Двадесета 2,3, Дванадесета 7, Девета 14,4,20,5,3,16,2,6,8,1,11,12, Деветнадесета 3, Десета 1,2,4,3, Единадесета 3,13, Квартал 33 , Осма 1,3, Пета 1, Първа 86,18,Тп-2 Кошава, Седма 1,6,12,14,4,2,10, Седма-А 1,8, Трета 35,11, Тридесет И Пета 3,1, Тридесет И Четвърта 2,3, Четвърта 3,5,65,39,53,41,51,7,37,47,49,17, Шеста 8,3,9,5,6,10,1,12,7,   Пи Извън Регулация

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ - Кошава:   Двадесет И Втора 6,9,14,12,5,10,17,11,2,13, Двадесета 1, Дванадесета 10,3,5,4,12,11,6,14,2,7, Деветнадесета 15,3,7,11,5,8,6,2, Единадесета 8,14,4,17,16,6,3,9,13,2,5,7,10, Петнадесета 6, Пи 370 Кв.45 , Първа 13,3,Тп-3 Кошава,11,1,14,9,16,15,2,6,4,10,8, Седемнадесета 1, Тридесет И Пета 1,2, Тридесет И Първа 2,1,3, Тринадесета 1,11,9,6,8,3,13,5,7,2, Четвърта 35,33

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Сланотрън:   Втора 45,9,43,20,40,22,41,50,26,25,44,55,57,38,47,34,30,32,16,10,24,8,48,28,36,18,21,3,37,53,46,7,2,14,49,42, Втора 5, Двадесет И Втора 3,15,4,12,6,9,11,1,17, Двадесет И Девета 6,2,5, Двадесет И Пета 5, Двадесет И Пета 2, Двадесет И Първа 6,20,4, Двадесет И Седма 2,87, Двадесет И Трета 6,7, Двадесет И Шеста 6,2, Двадесета 1,13,9,2,4, Дванадесета 1,2,10,5,6,3,12,8, Дванадесета 10,2, Деветнадесета 5,4,14,12,8,20,2,1, Десета 5,6,3,1, Осемнадесета 5,1,6,3,2,13,11,4, Пета 56,1,3, Първа 26,19,2,30,3,15,6,59,22,17,55,18,28,9,31,41,4,Тп-2 Сланотрън,11,10,13,38,29,46,36,27,24,32,35,34,37,8,20,33,1,25,21, Първа Тп-3 Сланотрън,70,77,72,83,89,68,80,74,88,75,87,93,76,79,66,95,82,78,81,91, С.Сланотрън , Седемнадесета 4, Седма 1,10,8,4,12,2,6, Седма 43,45,53,55, Трета 5,34,11, Трета 5,55,57, Тринадесета 12,15,7,13, Четвърта 2, Четвърта 41,37, Четиринадесета 5,2,6, Шеста 6,2,4, Шеста 9,7,36,15,11,3,13, Шестнадесета 4

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Сланотрън:   Втора 5, Втора 45,9,43,20,40,22,41,50,26,25,44,55,57,38,47,34,30,32,16,10,24,8,48,28,36,18,21,3,37,53,46,7,2,14,49,42, Двадесет И Втора 3,15,4,12,6,9,11,1,17, Двадесет И Девета 6,2,5, Двадесет И Пета 2, Двадесет И Пета 5, Двадесет И Първа 6,20,4, Двадесет И Седма 2,87, Двадесет И Трета 6,7, Двадесет И Шеста 6,2, Двадесета 1,13,9,2,4, Дванадесета 10,2, Дванадесета 1,2,10,5,6,3,12,8, Деветнадесета 5,4,14,12,8,20,2,1, Десета 5,6,3,1, Осемнадесета 5,1,6,3,2,13,11,4, Пета 56,1,3, Първа Тп-3 Сланотрън,70,77,72,83,89,68,80,74,88,75,87,93,76,79,66,95,82,78,81,91, Първа 26,19,2,30,3,15,6,59,22,17,55,18,28,9,31,41,4,Тп-2 Сланотрън,11,10,13,38,29,46,36,27,24,32,35,34,37,8,20,33,1,25,21, С.Сланотрън , Седемнадесета 4, Седма 43,45,53,55, Седма 1,10,8,4,12,2,6, Трета 5,55,57, Трета 5,34,11, Тринадесета 12,15,7,13, Четвърта 41,37, Четвърта 2, Четиринадесета 5,2,6, Шеста 9,7,36,15,11,3,13, Шеста 6,2,4, Шестнадесета 4

На 06.06.2019 Г. /12:00 - 15:00 Ч./ - Сланотрън:   Втора 9,50,49,59,53, Двадесет И Втора 17, Двадесет И Пета 2,4,14,3,15,5,11,13,12, Двадесет И Седма 3, Двадесет И Четвърта 2,9,13, Двадесет И Шеста 22,2, Двадесета 9, Дванадесета 7, Осемнадесета 2, Първа 54,40,70,64,41,50,57,63,53,71,52,68,51,59,67,66,36,49,46,56,73,38,Тп-1 Сланотрън,43,42,44,62,48,77,69,45,47,15, С.Сланотрън , Седемнадесета 7,6,1,3,2,10,4, Седма 74,27,8,60,37,62, Трета 24,26,31,35,18,45,16,22,Тп-1 Сланотрън,37,11,39,19,3,13,1,14,20,28,33,12,2,21,47,15,23, Четвърта 33,12,18,31,13,14,25,23,3,17,1,16,20,15,11,5,22, Четиринадесета 1,5,8,2, Шеста 12,10,1,8,24,7,29,13,20,5, Шестнадесета 5,3,11,4,7,2

Община Димово  

На 03.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ - Арчар:   000021 , 242 Кв.29 , Археологическа 3,1, Арчарица 34,33 Упи V-403 Кв.26,27,48,41,33,2,31,44,25,12,36,32,23,73,22,6,10,17,21,9,11,16,1,24,5,8,26,13,3,20,2,28,7,58,95,63,61,55,73,51,65,59,57,53,2,91, Бабуя Имот 054008 , Бдин 5, Бързарци 76,8,10,6,4,2, Бързица 7,4,3, Валентина Терешкова 43,53а,13,29,20,4,55,6,28,18,25,30,1,31,7, Васил Левски 8,7,2,5,6,71,110,73,138,112,91,63,124,130,126,102,61,10,122,148,27,37,11,47,49,28,20,32,40,43, Вида 2,1, Вилна Зона Рациария 12,30,21,5,6,13,4,3,7,10,2,16а,18,8,9,1,17,15,19, Вит 2,8,10,14,2, Витоша 8,10,3,2,1,9,6,7, Волга 3,4,1,2,5,9,7, Георги Бенковски 13,9,10,5,5, Добрич 9,5,15, Дузлука 65,33,45,29,12,2,24,5,17,8,30,57,16,67,1, Дунав 40,4,40,56,3,61,37,55,2,53,8,51,65,26,12,16,23,4,46,18,69,32,4,54,44, Дъб 9,13,8, Елада 8,11,6,4,5,19,2,1, Захари Стоянов 3,7,4,1,2,6, Иван Вазов 26,10,31,16,30,12,18,1,11,14,17,7,33,37,4,36,8,34,5,28,21,35,3, Искър 5,7,11,5, Калето 8,10,15,37,27,1,25,19,28,18,7,24,4,12,20,26,22,9,2,11,21,13, Кирил И Методий 3,10,14,7,8,5,6,2,30,39,40,8,34,7,21,16,48,58,1,99,7,63,22,80,61,98, Кокиче 18,12,11,8, Крайбрежна 3,1, Марица 9,14,4,3,13, Осъм 1,8а,18,10, Отец Паисий 26,35,9,10, Панайот Волов 4,20,24,35,9,19,38,18,21,32,13,15,23,5,25, Петър Берон 16,13,14, Пирин 33,2,10,31,20,11,33,14,1,16,35,3,37,25, Разлог 17, Райна Княгиня 7,13,9,1,3,81,50,75,54,61,71,77,25,27,40,23,11,8,29,24, Рациария 27,4,15,29,6,36,49,51,43,28,31,22,30,52,68,33,24,61,20,55,39,41,2,16,37,13,9,42,56,86,32,78,14,8,72,10,46,50,26,38,1,18,5.,13,21,19,18-6,10,3, Рациария Блок 8 Кв.13 Парцел.5 , Рибарска 8,9,1,11,23,12,3,6,4,7, Рила 6,13,9,15,7,11,3,5, Спортист 3,11,17,13, Тинтява 32,18,9,2,26,3,8,32, Тодор Каблешков 9,2,12,9,20, Търлите 21,19,1,5,7,15,13, Упи 7-631 Кв 51 , Упиiii Кв.100 , Хемус 19,6,12,3,4,13,28,14, Христо Ботев 12,5,6,4,8,2,1, Христо Смирненски 2,15,6, Цар Калоян 3, Цар Шишман 1,29,27,14,7,25, Черковна 5,24,3,20,14,7,4,2,5,16,28а

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч./ - Арчар:   Георги Бенковски 13

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Ботево, Общ. Видин:   Viii-74 . Кв.8 , В Сервитута На Дунавска Дига , Втора 35,11,28,25,8,17,4,21,37,5,24,17a,30,9,14,20,29,26,19,27,22,7,3,33,39,1,12,31,10,16, Пета 4,3,5,1, Първа 19,7,3,5,33,17,29,27,13,25,4,11,9,1,Тп-1 Ботево,21,152,41,15, Трета 7,13,10,9,8,15,5,12,3,11,17, Четвърта 3,1,4,6,2,7, Шеста 4

На 03.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ - Владиченци:   Втора 4,1,2,6, Пета 17,7,20,6,16,19,1,15,2,9, Първа 27,29,2,21,12,23,5,7,4,19,14,17,24, Трета 6,7,3, Четвърта 18,26,20,15,4,23,24,9,17,3,19,6,10

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 17:00 Ч. По Искане На "ЕСО" ЕАД/ - Воднянци, Общ. Димово:   Безименна Фец Воднянци

На 06.06.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./ - Долни Лом:   Фец Долни Лом

На 03.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ - Държаница:   Втора 13,18,14,6,2,3,10,20,8,15,1,22,17,16,9,11, Девета 2,3, Десета 5,2,4, Единадесета 2,4, Осма 9,19,1,3,8,2,7,6, Пета 6,3,4,1, Петнадесета 4,9,11,2,7,3,8,13,6,1, Първа 34,4,10,12,8,3,6,42,5,24,38,16,31,9,22,18,44,40,2,33,1,20,13,30,21,46,36,27,16, Седма 35,33,31, Трета 11,14,13,24,9,17,5,22,10,12,20,8,1,15,25,6, Тринадесета 2,1, Четвърта 6,10,11,8,1,3,4,9,2,5, Четиринадесета 1,11,2,4,15,3,17,13,5, Шеста 6,1,4,5,3, Шестнадесета 5а,5,2,1,3,4

На 03.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ - Извор, Общ. Димово:   Вельо Бурдашки 34,58,38,28,15,22,16,3,1,14,50,42,10,59,35,19,63,24,27,5,41,30,11,39,56,21,6,32,7,33,57,55,31,36,51,45,17,54,20,12,23,46,9,8,26,18,53,104,61,92,105,87,60,68,117,82,77,96,100,131,94,73,78,86,85,72,89,106,79,91,66,121,63,59,103,123,95,99,69,125,81,75,108,84,97,80,119,107,65,62,101,110,115,83,71,31,90,13,64,93,113,129,98,118, Втора 9,3,7,5,1, Двадесет И Втора 2,1,3, Двадесет И Девета 4,1,2, Двадесет И Осма 1,2, Двадесет И Пета 45,35,4,44,40,37,36,38,2,46,34,14,20,31,18,26,8,25,4,23,27,6,2,11,16,13,10,12,28,94,42, Двадесет И Първа 5,1,3, Двадесет И Седма 2,1, Двадесет И Трета 1,3, Двадесет И Шеста 24,28,10,30,26,4,5,20,22,7,16,12,9,18,13,15, Дванадесета 5,1,3, Девета 20,10,2,12,1,14,3,8,4,18,20, Деветнадесета 2, Десета 6,5,4,2,8,9,1,7,3,10, Единадесета 1,2,26,4,12,33,28,39,5,23,10,41,15,24,49,13,29,11,9,8,22,37,7,45,3,20,6,19,43,21,35, Осемнадесета 2,1,8,6, Осма 2,25,29,27,23, Пета 3,5, Петнадесета 6,4,1,2, Първа 1, Седемнадесета 1, Седма 11,22,28,20,32,7,10,4,13,42,12,38,44,9,15,30,36,8,2,26, Трета 1, Тридесет И Втора 7,5,2,3,1,3, Тридесет И Първа 1,4,3, Тридесета 6,23,12,25,4,10,4,12, Тринадесета 3,22,15,13,14,11,3,7,1,10,18,12,2, Четвърта 2, Шестнадесета 1,7,5

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 17:00 Ч. По Искане На "ЕСО" ЕАД/ - Карбинци:   Безименна Фец Карбинци1 ;Фец Карбинци 2

На 03.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ - Лагошевци:   028024 , Втора 76,142,52,22,35, Двадесет И Втора 13, Двадесет И Първа 3, Деветнадесета 4,11,3,13,6,2, Десета 13,19, Единадесета 20, Осма 2, Пета 1, Първа 13,23,8,7,15,2,5,33.,37,11,21,1,36,17,20,26,10, Трета 32,7,5,9, Шестнадесета 19,17

На 03.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ - Мали Дреновец:   Втора 11,1,15,2,22,6,5,20, Пета 15,7,4,3,5,11,13, Първа 59,45,14,26,25,12,18,51,48,24,1,62,3,28,19,37,33,54,5,38,34,8,9,43, Трета 7,5,2,9,8

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 17:00 Ч. По Искане На "ЕСО" ЕАД/ - Медовница:   Безименна Фец Медовница

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 17:00 Ч. По Искане На "ЕСО" ЕАД; 09:30 - 15:30 Ч./ - Орешец, Общ. Димово:   Xix - 111,Кв.42 , Xv - 111,Кв.42 , Xvi - 111,Кв.42 , Xvii-111, Кв.42 , Xviii - Кв.42 , Бачо Киро 7,6,3,2,4,10,5,8,1, Васил Коларов 11,40,19,38,42,27,15,7,36,17,21,9,44,46,13,50,28,34,30,25,23, Васил Левски 135, Венеца 3, Втора 1,1,7,4,9,11, Георги Бенковски 29,38,27,31,34,36,35, Георги Димитров 72,70,34,46,51,26,24,52,20,36,76,58,62,42,40,54,16,60,80,7,66,22,48,95,82,97,68,78,101,99,103,74,50,38,44,30,93,82, Димитър Благоев 22,35,37,24,39,41,20,34,26,33,30,31,28,32,27, Ленин 8, Народен Будител 3,1, Панайот Волов 3,2,48,5,1,7,6,27,8, Хаджи Димитър 5,2,4,3,1, Христо Ботев 32,48,74.,74,50,30,33,69,61,77,65,42,66,16,36,81,57,63,70,60,24,75,28,56,26,72,54,76,71,52,44,68,46,58,55,38,67,59,20,40,87,85,22,   Упи-I-111,Кв.42

На 05.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./ - Средогрив:   Безименна 1 Стоп.Двор, Втора 27,1,10,2,14,23,3,12,16,18,5,20,7,25,17, Дванадесета 4,2,8,24,10,1,3,5,36,7,38,11,48,34,12,44,42,30, Девета 8,7,12,6,3,5,10,11,13, Десета 2,7,4,3,5,9,10, Единадесета 2,8,22,1,25,16,6,23,9,29,4,24,14,3,21,5,27,12,18,20,15,21, Осма 2,3,1,6,8,12, Пета 1,2,5,3, Първа 51,61,31,57,32,5,19,18,11,37,33,17,65,6,71,4,16,69,12,53,55,43,8,10,45,2,63,59,20,25,21,27,14,47,49,30,24,28,13,41,39,26,67,9,83,85,93,79,58,97,42,95,36,73,40,103,87,99,77,46,54,91,81,48,60,38,75,34,50,89,39,56,52,101, Седма 13,17,14,5,16,25,31,32,26,1,29,11,4,6,19,3,15,7, Трета 1, Тринадесета 6,1,9,4, Четвърта 5,3,7, Четиринадесета 8,4,3,10, Шеста 1,3,4,5

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 09:00 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Цар Симеоново:   4-39 Кв 6 , Втора 15,33,23,9,3,6,25,19,17,1,21,5,, Упи Хіі-42 Кв.6,11,4,Тп-1,13,35, Пета 4,11,22,6,2,20,1,14,16,18,3, Първа 25,33,22,45,98,23,30,94,14,69,17,32,62,61,41,86,1,49,80,43,42,24,7,26,90,67,74,8,10,19,54,35,84,36,11,63,11а,5,76,15,60,51,55,72,78,47,92,20,66,2,16,40,65,64,58,3,27,46,48,44,34,12,100,70,18,28,38,56,57,68,9,82,31,39, Седма 3,1, Трета 8,2,4,18,10,12,6,9,3,5, Четвърта 26,7,,,16,17,36,3,22,34,44,32,5,2,20,9,10,4,24,24.,1,30,8,11,15, Шеста 7,12,16,14,10,8,18,4,1,5

На 03.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ - Шипот:   Втора 3,27,12,20,11,18,17,22,13,31,19,10,1,8,25,9,16,14, Дванадесета 1, Девета 12,1, Единадесета 2, Екте 83239 Имот № 20018 , Осма 9,1,4, Пета 5,2,3,4, Петнадесета 5,7, Първа 12,4,1,21,7,20,16,26,18,24,22,14,13,32,28,10,34,19,30, Седма 6, Трета 1,2,24,17,3,4,12,16,13,6,19,20,7, Четвърта 1,5,15,12,7,17,27,3,20,24,19,11,18,8, Шеста 2,1

Община Чупрене  

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Долни Лом:   Асен Живков 9,21,17,15,1,23,2,19,13,7,3,6,8, Васил Левски 6,15,7,4,3,8,5,11,9,23,25, Десета Партизанска 1,9,5,7, Димитър Благоев 25,23,1,21,15,13,19,8,11,18,6,9,10,7,5,3,12,46,23,49,41,16,38,37,40,33,32,25,22,44,52,55,47,34,50,36,27,24,39,30,35,42,29,20, Еделвайс 11,25,4,20,8,13,6,7,23,14,31,17,15,35,33,1,27,2,10,3, Лиляна Димитрова 37,22,43,31,19,20,13,4,15,23,17,35,1,14,25,29,3,51,12,11,5,10,24,8,41,21,9,16,20,26,59,28,1, Миджур 7,8,15,13,19,12,29,9,27,6,4,17,16,20,11,1,22,2,3,5,10,14,34,28,55,49,36,31,77,69,61,43,38,44,63,73,81,40,59,42,32,57,51,79,30,45,24,75,71,53,26, Петър Петров 6,20,12,10,2,22,8,14,18,16,4, Плиска 1,20,11,15,23,13,5,9,10,19,29,16,27,3,21,2,4,14,6,18, Упи 1 Кв 47 , Чайка 12,7,33,40,26,35,42,43,6,36,20,38,3,5,44,2,27,46,21,41,32,10,4,14,19,18,8,23, Шипка 6,   Упи Ххvіі Кв.11

Източник: 3e-news.net