Област Ловеч Община Априлци  На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00

Област Ловеч Община Априлци  На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 ...

ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Ловеч за периода 3 - 7 юни 2019 г. - 1 част.Област Ловеч

Община Априлци  

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Априлци, Общ. Априлци:   Махала Маришница 5, Събевска/Острец/ Къща, Хелевска/Ново Село/ 27,17,10,30,18,54,52,13,61,42,37,31,11,38,20,50,32,28,22,4,21,48,9,46,6,14,5,40,1,34,19,2,29

На 05.06.2019 Г. /12:15 - 16:00 Ч.; 12:15 - 12:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Велчево, Общ. Априлци:   Васил Левски 3,15,39,9,28,14,13,11,8,5,10,59,37,41,2,43,51,6,17,57,4,7,53,21,26,63,55, Местн.Джокари Къща Георги,5,Къща Тотю,Къща Румяна,Къща Пена,Къща Марин,Вила,Къща Кольо,7,Къща Тотьо,Къща Никола,Къща Мичо,Къща Иван,Къща Пею,Къща Мария,Къща Ганчо,Къща Драган,Вила,Къща Димитра,Къща Нанко,Къща Васил,Къща Къню,Къща Радоя,Къща Марин, Местн.Мачковци Тодора-Къща,Тп1,Бочо-Къща,Еню-Къща,Жилищна Сграда,Вила,Мария-Къща,Руска-Къща,Стефан-Къща,Иван-Къща,Вила,Елка-Къща,Тп2,Тата-Къща,Тота-Къща,Бочо-Къща,Къна-Къща,Йонко-Къща,Георги-Къща,Илия-Къща,Милка-Къща,Иван-Къща,Тотю-Къща,Стоян-Къща,Мария-Къща

На 05.06.2019 Г. /12:15 - 16:00 Ч.; 12:15 - 12:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Гумощник:   Вилна Зона 1 , Клиновци 18,20,9,2,44,12,48,1,7,49,19,17,4,14,51,11,21,6,53,46,3,8,5,10,15,13,23,30,45,34,24,22,26,37,35,32,47,39,33,38,27,43,31,29,28,41,36,42,40,25,48,53,55, Лакарево 1 Къща Цона, Мах.Лакарево Къща Тодора,Къща Миладин,Къща Павел,Къща Пенко,Къща Нено,Къща Красимир,23,Къща Тотка,Къща Марин,Къща Васил,39,Къща Пламен,Къща Иван,1 Вила,Къща Магдалена,Къща Марийка,Къща Мария,Къща Мая,Къща Георги,Къща Цана,Къща Ангелина,Вила, Мах.Реката 37,50,Къща Иван,Къща Мичо,2 Къща Тодор,Къща Павел,Помпа,Къща-Светлозар,Къща-Невена,Къща-Тодор,Къща-Милка,Къща-Беньо,Къща Мита,Къща Генади,Къща Ибрям,Къща-Стоян,10 Вила,Къща Божидар,Къща Любка,Къща Ганко,Къща Динка,Къща Марин,Вила,Къща Стойчо,Къща Бригита,Къща Минко,Къща-Веселин,Къща-Съба,Къща Таня,Къща-Матей,Къща,10,Къща Ганчо,Къща-Николай,Къща Марийка,Къща-Михо,Къща-Марко,Къща Симеон,Къща Нели,Къща Радка,Къща-Райко,Къща-Тота,Къща Никола,Къща Бонка,136,Къща Стефан,Къща-Петко,26,Къща Зинови,Къща Илия,Къща Александър,Къща-Димитър,Къща-Минко,Къща Васил,Къща Неда,Къща Георги,Къща Недялко,Къща-Марин,Къща Станимир,32,Къща Матей,Къща Петър,40,Къща-Минчо,Къща-Митко,Къща Петко,2, Мах.Селце Къща Марияна,Къща Недка,Къща Дойчо,Къща Беню,Къща Мария,Къща Митко,Стоп.Постройка,Къща Богдана,Къща Иван,Къща Васил,Къща Лила,Къща Марин,Църква,Вила,Къща -Татяна,Къща Невенка,1,Музей,Къща Миню,Къща Георги,Къща Милен,Къща Илия,Стоп. Постройка,Къща,Къща Григор,Къща Стефан, Упи I Кв.35 , Цанко Влаховски 8,30,13,64,14,56,10,38,37,31,66,62,19,27,16,88,11,80,70,4 2,78,72,32,58,86,44,39,25,84,20,24,54,74,60,46,82,52,34,41,33,9,76,90,75,23,12,40,18,5,21,22,35,48,28,26,7,68,17,36,15,1,97,12 Тп-4,4,6,8,12,3,2,1,6, Чакърска 100,8,37,46,40,25,110,34,108,57,24,43,12,66,44,42,35,20,36,31,38,90,26,41,49,102,13,23,123,45,18,47,17,32,39,15,30,133,78,112,33,27,10,28,29,16,21,33,67,61,64,58,92,95,91,98,60,15,83,1,56,87,19,84,97,78,52,70,62,65,85,102,74,75,11,100,63,57,6,3,72,54,90,48,5,59,94,77,73,7,55,88,76,145,50,104,68,89,69,82,86,79,71,81

На 05.06.2019 Г. /12:15 - 12:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Дебнево:   20300.161.87 Местността Папрат, Балкан 3,1, Боровец 6,3,1,4,5,2, Буковец 1,13,5,9,6,10,8,3,4,11,2,8, Васил Драганов 1,4,3,2,5,6,7, Видима 10,21,17,19,11,13,5,1,6,4,9,27,15, Възраждане 1,4,2,3,6, Девети Септември 15,50,39,40,42,60,48,58,56,2,27,34,1,23,30,29,32,18,20,8,36,5,13,25,15,37,24,2,9,21,19,35,6,16,31,17,11,22,4,33,38,3,10,45,43, Доктор Казаков 6,13,15а,3,15,9,1,7,17,5,4,21,19, Дружба 11,2,4,6,1, Здравец 1,6,4,8,10,12,2, Златешка 5,9,3,7,4,8,2,6,1,9, Зънтаров 4,11,7,14,2,3,25,8,29,15,39,5,31,13,6,17,27, Илия Матев 9,13,5,4,14,18,16,7,6,3,1,10,11,12,2, Калето 8,6,10,15,9,8,12,1,14,3,7,4,13,2, Калчо Консулов 8,9,2,3,6,1,7,17,19, Клокотница 13,9,10,21,3,15,6,27,2,7,5,8,19,12,11, Крайбрежна 14,8,2,16,6,10,4, Липака 8,6,1,4, Лъгът 2,9,11,5,7,1,3, Люлякова 3,1,8,18,12,10,14,5,3, Мах.Беров Мост , Мир 4,2,6, Оборище 4,10,1,3,5,7,2,6, Осми Март 64,31,1,58,23,78,32,41,72,48,25,35,86,8,22,16,66,62,28,33,17,14,20,37,68,36,4,74,26,6,09,24,88,9,50,27,15,43,30,2,21,52,46,5,42,82,44,7,60,45,57,47,70,80,3,54,39,38,13,34,40,56,55,53,69, Петко Колев 24,40,53,57,16,18,34,26,46,55,12,36,47,51,49,32,14,22,30,6,10,38,43,28,20,8,46,59,44,73,42,17,7,15,1,5,2,23,25,3,13,19,9,11,4, Преспа 1,6,8,4,2, Първомайска 9,3,10,5,2,6,8,7,4,11,1, Радецки 6,2,8,4,1, Стара Планина 3,7,4,5,6, Троян 10,3,1а,4,7,5,2,1, Христо Ботев 23,4,21,3,5,13,10,7,12,15,19,6,9,27,8,25,17,11,1,2,97,92,87,72,38,82,44,88,90,137,69,34,80,83,51,53,46,59,103,057,105,49,86,139,81,2,123,56,78,42,121,79,91,66,52,109,93,74,113а,32,55,48,50,36,63,64,65,85,71,14,107,58,135,97,67,141,37,60,57,125,68,127,62,84,99,95,54,9,28,3,20,31,6,43,39,4,7,33,24,14,37,47,41,26,1,16,22, Христо Чулев 3,1,15,30,25,7,20,8,9,17,2,27,11,22,24,26,29,5,4,28,6,13,32,23,21,32,41, Червено Знаме 7,3,9,2,5, Червещица 1,9,3,5,7, Явор 2,1,2,4,   9

На 05.06.2019 Г. /12:15 - 16:00 Ч./ - Дебнево:   Мах.Беров Мост

Община Ловеч  

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Александрово, Общ. Ловеч:   Владайска 2,11,13,7,5,1,3, Габровска 1, Денчо Влайчев 11,16,9, Крайна 39,41, Покой 6,2,9,5,16,15,3,4,8,14,12,7,1,17,10, Преспа 11,12,16,13,14, Район Ж.П.Гара 1,9,11 Уо Тп 18,11,6,5,15,2,4,7,3, Трети Март 20,22,31,29, Цар Освободител 58,62,19,60,29,54,50,27,21,25,52,56,23, Цоньо Василев 9

На 06.06.2019 Г. /10:00 - 16:00 Ч./ - Брестово, Общ. Ловеч:   Александър Бойчев 20,17,11,18,12,13,21,19,15, Братя Ватеви 4,2, Влашка 1,2,4, Доктор Найден Стефанов 6,11,15,1,4,12,13,19,17,5,2,25,9,7,21,27,23, Здравец 35,16,37,33,2,54,14,56,64,13,1,26,6,12,29,25,18,48,15,19,23,31,40,62,3,50,22,52,5,11,10,58,4,9,36,46,32,24,60,39,42,44,20, Канаджийска 7,1,9,5, Могилска 2, Одрин 2, Перущица 1, Пиронковска 1, Топалска 2,15,6,4,7,9,6а,11,3,5,1,   Тп 4

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Владиня:   Александър Стамболийски 6,8, Болнична 3, Георги Бенковски 9,10,7,8, Георги Раковски 5,9,14,7,6, Дунав 2, Иван Вазов 6,1, Кирил И Методий 11,2,13,8,5,10,4,7,3,9,6, Любен Каравелов 6,10,9,1,8,12, Маршал Толбухин 19,13,15,9,23,1,11,17,27,Бюфет Кръчма,Млекосъбирателен Пункт,6,5,3,10,25,7,21,16,12,4, Мизия 13,11,9, Пирин 3,21,2,13,12,6,9,4,15,14,1,8,7, Роза 5, Септември 14,3,4,2,10, Сергей Румянцев 23, Стара Планина 8,3,2,9,7,11,1,13,15,4,6, Страцин 27, Тодор Каблешков 4,19,1,16,10,5,21,14,29,13,17,31,3,23,11,6,12,27,7,Уо Тп 1,8, Хаджи Димитър 19,4, Хан Аспарух 3,1,4,2, Христо Ботев 19,4, Христо Смирненски 7,5,4,8,6,1, Цанко Церковски 5,4,1,8,6,9,2,10,7, Черно Море 6,2,8,4,10,   4

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Деветаки:   Васил Левски 11,5,1,4,6,3,9,8,10,7, Липовец 18,10,Уо На Тп5,3,12,4,11,8,5,20, Московска 6,1,2,8, Охрид 3,2,1, Проф.Асен Златаров 1,6,10,2, Римна 12,25,23,17,8,15,5,19,14,10,9,11,7,21, Стара Планина 4,8,6,2, Христо Ботев 1,7,9,3,13,2,5, Янтра 12,9,5,4,2,1,3,7

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Дойренци:   Александър Стамболийски 1,2,9,Улично Осветление Тп 12,17,13,7,11,19,15,21,23,5, Барата 24,6,18,20,22, Дунав 9,5,11,7, Недялко Русинов 2,6,14,10,4,12,5,7,3,1,9, Никола Й.Вапцаров 1,6,7,5,3, Софроний Врачански 3,1,11,7,9, Тодор Каблешков 14,3,16,2,8,12,10,6,1,4, Тодор Киров 2, Хан Крум 14,8,1,20,3,10,12,16,18

На 07.06.2019 Г. /12:30 - 13:30 Ч./ - Дойренци:   Гарова Технокороза

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Дъбрава, Общ. Ловеч:   Васил Левски 29,23,19,13,15,9,4,14,3,5,17,11,33,7,2,27,10,31, Горски Пътник 12,18,Уо Тп1,5,19,14,20,3,16, Илинден 3,8,1,4,14,6, Местност Каптажа Пс, Трети Март 15,21,14,1,9,7,19,17,16,2,3,5,13,11,18, Чер Недялко 1,3,5, Шести Септември 22,27,29,5,21,19,3,7,25,1,2,16,6,17,15,11,4,8,23,13,10

На 06.06.2019 Г. /10:00 - 16:00 Ч./ - Йоглав:   Александър Стамболийски 2,10,4,16,8,7,1,5,6,18,12,3,14, Бенковски 1,4,3, Васил Левски 10,8, Захари Стоянов 7,5,1,6,8,3,4,2, Иван Вазов 1,6,3,15,9,13,4,17,11,7, Кокиче 10,2,6,7,8,1,3,5,4,9, Латинка 10,8,18,16,1,14,13,5,3, Мелнишка 43, Мусала 5, Никола Василев 3,2, Осъм 21,15,19,22,17,23,13, Отец Паисий 6,10,7, Пирин 21,15,17,11,19,13,9, Рила 1,3, Стара Планина 3, Странджа 2,3,1,4,7,5, Съединение 12,13,4,6,1,5,7,11,9,3,2,10, Трети Март 33,5,45,11,19,47,10,6,Павилион,25,1,31,27,8,3,49,29,13,16,43,38,41,14,Уо Тп 3,36,7,12,4,9,26,24,37,35,32,21,15,34,39,22,17, Хан Аспарух 18,7,24,31,22,8,2а,35, Христо Ботев 4,25,11,3,1,2,5,   Местн Долно Ливаде

На 07.06.2019 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ - Ловеч:   34-Ти Пехотен Полк 2,4, Алеко Константинов 5,3,4,2,7,1, Балканска 2,3,4, Васил Левски 79,73,115,63,87,121,77,105,46,107,50,71,111,93,109,91,40,97,56,67,83,103,65,75,58,69,99,36,48,60,113,85,62,119,44,38,81,101,52,95,42, Даскал Манол 6,11,10,8,2,9, Иван Драсов 39,37,25,31,33,29, Митропол.Дионисий Ловчански 1, Николчо Терзиев 10,5,4,7,11,9,8,2,3, Плиска 10,25,8,29,23, Хаджиненчева 5,2,3, Хисарска 43,59,41,55,31,57,33,49,45,51,   Кв. Вароша На Отградата На Училището

На 03.06.2019 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ - Ловеч:   Акад.Иван Урумов 15,23,19,27,9,2,5,13,25,21,11,7,17, Ана Предич 4,6,16,1,3,2,14,23,5,12, Граф Игнатиев 3,31,26 Съзвездие,13,10,24,19,17,20,22,29,5,27,7,11,21,23,26,25,18,9,15, Доктор Никола Сяров 28,17,34,36,19,32,6,30,8,1,38,20,11,9,14,21,5,22,2,12,26,24,3,4,13,10,18,16,15, Доктор Съйко Съев 36, Младост Уо На Тп Кацарски, Отец Климент 27,31,18,37,20,35,23,22,21,24,33,25,26,29,19, Проф. Д-Р Стефан Ватев 13,23,18,12,11,14,8,16,2,22,3,17,10,9,5,7,6,20,21,25,15,19,4, Стара Планина 27,17,7,1,13,21,23,3,11,19,15,5,25,9, Уста Колю Фичето 11,2,5 Иванка Дачева,4,6,5,5 Ив.Дачева, Хан Омуртаг 4,19,10,18,15,5,8,6,12,3,9,1,20,24,13,26,22,11,14,16,17,7

На 07.06.2019 Г. /11:15 - 16:00 Ч./ - Ловеч:   Безименна Уо Крепост Хисаря, Величка Хашнова 20,24,2,18, Ген.Гембицки 5,6,8,10, Георги Бенковски 9,15,17,Асоциация Феномени Асфен, Даскал Никола 11,16,13,18,24,22,20, Марин Поплуканов 12,15,29,10,16,27,41,17,14,25,37,19,39,31,35,6,23,33, Хисарска 19,17,14, Христо Иванов-Големия 13

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Ловеч:   България 1, Васил Йонков-Гложенеца 12,Уо Касета Стара Митрополия,1,7,14,5 А, Велики Преслав 4, Димитър Пъшков 8,11,8а,6,15,13,4, Иларион Макариополски 5,4,4 Девети Септември,6, Никола Петков 1,5,10,11,8,7,15,13,1а,3,2 Пролет,9, Оборище 6, Търговска 41,43, Хан Крум 4,4-Тинко,1а,3,6,1,1а Стратеш,14,10,2,16,8,12

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Ловеч:   Вардар 8,1,2,10,7,5,3,12,9,4,6, Илинден 1,2,8,3,5,7,4,6,12,10,9, Княз Александър I Батенберг 2 Албена, Княз Имеретински 77,71 Еньо Костов,85 Албена,71 Е Костов Гараж,85,75,71,81,85 Албена,79, Панайот Хитов 1,3,7,2,5,2б,9,4,6,2, Цар Асен Първи 33,35,33

На 04.06.2019 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ - Ловеч:   Дикисанска 14,11,Уо Тп Дикисан,4,6,13,8,2,9, Иларион Ловчански 32,15,14,13,34,26,21,18,28,16,30,10,11,9,17,18а,8,19, Княгиня Невинна 7,12,13,8,14,19,11,17,10,9, Тракийска 8,13,4 Ст Едрев,9,11,15,4 Стоян Едрев, Цар Иван Шишман 24,23,22,26,27,25,17,19,21,20, Чаталджа 7,2,1,3,5,9

На 05.06.2019 Г. /11:15 - 16:00 Ч./ - Ловеч:   Доктор Съйко Съев 31,Уо Касета Бл. 209, Жб 209 Жб 209,В,Гараж

На 06.06.2019 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ - Ловеч:   Дунав 21,30,32, Панайот Волов 6,3,8,4,6 Кв,2,1, Тодор Каблешков 10,3,8,6,9,4,5, Търговска 93,101 Благоев,89,183 Димитър Благоев,95,99,101,101,91,93 Таван,97

На 08.06.2019 Г. /10:00 - 16:00 Ч./ - Ловеч:   Осъмска 2 Мир,1 Дружба, Свобода Станция На Подземна Кабелна Мр,Дом На Техниката, Търговска 26,26,24,30

На 05.06.2019 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ - Ловеч:   Търговска 80,84,82,Касета Уо

На 07.06.2019 Г. /14:15 - 14:45 Ч./ - Ловеч:   Хан Кубрат 9 Завод

На 07.06.2019 Г. /11:30 - 12:30 Ч./ - Малиново, Общ. Ловеч:   Георги С.Раковски 65

На 07.06.2019 Г. /14:00 - 14:30 Ч./ - Пк Елтос

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Радювене:   Александър Стамболийски 1,12,2,10,6, Балчик 6,10,3,1, Ботев Връх 3,1,5,7,8,6,4,11,9,9а, Бранковска 12,6,10,4,2,1, Бузлуджа 8,14,7а,12,10,9,7,6, Васил Левски 12,2,13,21,27,25,4,17,8,9,14,6,13а,32,24,19,15,3,11,10,22,30,10а,1,20,18,16, Веслец 5,7,32,17,19,12,13,6,8,10,30,3,25,11,15, Горномалянска 3,1, Горча 1,3,4,10,2,6,7, Гробарска 3,4,5,1, Димитър Благоев 8,6,10,7,5,4, Драва 5,2,1,8, Дългуша 12,10,6,4,2,14, Козл0дуй 1,2, Козя Стена 3,1,5, Никола Д. Петков 12,6,3,2,1,17,14,4,23,21,10,11,9,5,15,7, Перущица 7,1,4,3, Петко Д.Петков 2,5,6,4, Полето 8,2,10,4,1, Първа 2, Реката 10,9,11,14,8,7, Рила 5,7, Стоян Едрев 122,65,43,49,95,92,67,97б,71,97,Уо Тп 4,94,41,47,73,87,112,53,63,77,103,109,99,134,86,51,111,114,120,118,69,96,79,107,83,90,97а,75,55,102,136,130,108,106,132,61,88,104,89,59,100,105,126,93,45,124,116,101,57,96а,110, Тодор Маринов 10,10б,7,5,8,11,9,14,12, Тополница 7,4,9,14,8,2,12,16, Христо Вълков 6,7,15,13, Христо Смирненски 5,3,   Уо Тп 7

На 03.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ - Слатина, Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски 1,11,8,2,3,18,5,4,12,Уо Тп 6,10,9,13,7, Бойчо Огнянов 10,2, Васил Левски 5,32,19,13,10,26,12,18,6,4,17,34,11,20,15,16,9,7,24,8,28,2,30, Гоце Делчев 4,3, Паисий 6,4,10,69,3, Петко Р.Славейков 2,5,1,3,4, Първи Май 23,14,19,15,20, Рила 12,14,6,25,10,8,4, Родопа 1,3, Свети Климент Охридски 2,22,18,17,30,3,12,8,16,14,7,6,4,28,10,11,9,26,13,19,15,20,1, Стара Планина 1,2,4,22, Янтра 20,22,19,11,15,13,28,26,   8

Община Луковит  

На 06.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ - Бежаново, Общ. Луковит:   Xxіі Кв.138, Алеко 7,11,9, Александър Стамболийски 3,8,2,11,1,4,9,6,13,7,18,5, Ангел Кънчев 4,2,3, Асен Златаров 5,4,8,9,3,7,6,10, Аско Махмудов 3,14,8,4,15,7,17,2,6,5,21, Бачо Киро 2,1,8,3, Беласица 2,12,9,11,7,17,18,28,51,20,6,27,47,15,14,10,19,4,53,3,30,1,13,26, Боровец 3,2, Бръшлян 12,11,7,18,4,3,1, Васил Левски 50,8,26,40,21,3,5,10,11,1,38,4,18,9,24,22,34,12,2,42,7,44,17,16,46,28,15,20,30,36,19,13,14,1,8,4,6, Вежен 2,8,4, Вит 16,49,22,28,23,25,45,34,8,37,18,31,12,30,24,13,41,11,47,21,32,26,38,33,15,6,19,5,29,33а,10,4,43,35,1,2,39,40,14,3,20,7,9,17,55,59,51,36,57,46 Свинеферма, Гео Милев 2,3,8,7,10,6,14,9,5,4,1,16,12,11, Георги Бенковски 21,5,1,32,11,33,37,14,20,15,17,30,12,7,9,22,2,4,3,13,18,10,19,8, Георги С.Раковски 6,8,3,5,10,4,1,2, Димитър Дяков 1,3,1,10,20,6,5,8,9,11,7,4,13,2,12,14,18,16, Димитър Полянов 1,10,2,8,3,11,4,12,5,6,11, Добри Комитата 16,1,25,6,27,14,10,3,12,5,23,4, Дунав 3,1,8,22,17,10,16,7,18,14,20, Иван Вазов 2,1,4, Иван Иванов 7,14,9,5,11,12,2,1,3,4,10,13,8, Иван Роснев 9,3,7,13,1, Искър 44,33,46,41,29,23,6,31,42,35,39,43,16,17,8,14,3,1,4,22,38,28,34,11,6,21,15,26,2,20,36,40, Йордан Йовков 1,3, Калето 5,2,1,7, Клокотница 7,12,21,9,15,19,2,8,1,17,3, Козлодуй 5,15,11,21,17,13,7,19,1, Кокиче 6,4,2,1,8,12, Любен Каравелов 2,4, Местност Куньовското Пс, Мир 2,1, Никола Йонков Вапцаров 9,10,7,2,4,14,16,12,3,18,8,13,6,5,11, Никола Цоцов 2,22,15,25,1,10,20,6,8,14,12,Уо Тп 8,24,3,5,29,34,9,16,4, Опълченска 4,2,1,7, Орелец 2,1, Осми Март 2,10,1,3,14,5,6,4,8,7, Осогово 10,1,13,12,11,3,5,2,9,16,4,6,14,7, Отец Паисий 1, Панайот Волов 1, Патриарх Евтимий 6,4,1,3,2,7,5, Пейо К.Яворов 10,14,7а,8,9,18,5,20,2,7,16,3,6,4,12, Плевен 82,84,94,75,61,71,90,63,74,77,76,67,65,66,86,92,78,73,69,88,72,70,66а,57,68,55,108,103,83,102,99,132,136,91,120,119,124,134,89,115,96,93,104,95,107,81,111,109,87,100,126,104а,140,105,142,85,98,97,79,130,110,116,121,101,148,150,28,4,74,22,35,20,3,17,13,9,1а Казанка,32,19,14,1,46,41,18,39,25,6,44,26,2,21,51,15,16,36,30,56,12,43,23,48,33,54,29,11,5,58,31,45,42,62,27,38,7,34, Първи Май 6,3,5,8,2,10,1, Сергей Румянцев 1,15,9,13,19,16,3,6,5,4,8,7,2,12,17,21, Сини Вир 12,14,8,11,13,15,4, Сливница 1,2,4, Стара Планина 11,25,34,69,47,16,63,6,1,22,67,53,58,23,15,4,49,27,33,29,41,46,10,12,3,5,39,35,13,54,31,61,9,32,8,14,26,21,38,51,71,44,65,7,56,36,30,42,28,24,75,19,37,48,59,2,60, Стефан Караджа 3,6,1,2,9,4,5, Стублата 35,59,61,41,26,45,64,55,63,67,38,74,49,17,32,62,13,70,58,47,16,76,15,29,28,19,36,40,46,27,72,51,53,20,24,68,31,18,60,57,56,25,50,23,43,52,34,14,21,66,54,48,65,42,41,2,6,7,1,5,8,3,9, Филип-Тотю 8,2,1,5,3,4,6, Христо Ботев 3,8,7,10,9,4,2,13,11,5,1,6, Христо Смирненски 16,5,20,3,22,17,14,6,28,10,8,9,12,26,24,2,1, Христо Татарлийски 5,17,3,15,7,19,29,8,14,11,13,16,9,10,12, Юрий А.Гагарин 1,4,6,2,3,5,18,21,2,22,25,1,12,17,24,19,9,15,16,10,11,   Стоп.Двор,8,Вила

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Беленци:   Батак 2,6,3,14,5,1, Беласица 6,1,4, Боровец 4,6,2, Бузлуджа 12,2,10,9,11,8,6,17,1,4,15,3,13, Васил Левски 22,23,27,20,3, Втори Юни 4,2, Георги Бенковски 6а,9,11,6,1,2,5,4,3,7,26,15,12,14,10,16,20,17,23,13,24,18,21, Главна 12,36,9,23,28,21,13,8,11,7,17,25,32,22,10,19,14,20,1,34,24,5,26,62,83,50,31,27,75,59,41,65,49,79,82,40,44,57,53,63,78,42,37,56,52,5,70,51,76,38,45,80,48,68,84,43,73,39,54,46,29,33,4,79а, Деница 3,2,1,4,5, Изгрев 1,3,2,4, Каноското 14,20,19,21,22,10,13,29,15,9, Кошута 4,8,2,6, Местност Селския Връх Пс, Могилата 6,8,10,12,5, Обзор 11,10,7,13,12,8,3,6,2,1, Оборище 8,11,5,1,2,6,3, Пазара 5,7,3, Първи Май 2,1, Ратица 1,3,7,5,2, Рила 2,4,1,3, Свети Илия 4, Синчец 8,3,6, Стара Планина 8,32,4,6,14,12,7, Тодоришка 10,3,8,6,7,4,14,5,2,13,9,11, Христо Ботев 3,1,2,4, Чавдар 8,16,15,10,21,12,4,11,18,9,13,14,1,19, Чуканска 8,6,1,4,3,5, Шипка 5,7,3

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Горник:   Делницата 096005

На 03.06.2019 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - Дерманци:   Александър Стамболийски 22,24,35,33,37,29,31, Васил Левски 20,32,30,1,10,15,25,34,26,7,4,12,38,19,11,36,13,5,28,6,27,29,21,2,40,16,14,8,18,9,31,35,33,3,17, Вит 13, Георги Раковски 40,10,26,23,32,8,12,9,36,19,28,16,5,20,1,11,30,6,34,18,24,7,14,38,13,25,3,15, Гоце Делчев 5,19,17,9,12,25,3,14,8,7,1,29,2,21,23,4,27,6,31, Дърман 7,3,1,6,4,8,5, Любен Каравелов 35,42,40,44,46, Мизия 22,19,28,5,23,8,18,1,2,13,16,14,20,6,17,3,21,22а,12, Оборище 9,3,5,7,1, Околовръстна 9,3,5,7,10,1,20,6,4,16,8,18,14,12,11,22, Петко Д.Петков 5,6,4,1,2,3,7, Подполковник Калитин 8,9,6,3,2, Райна Княгиня 24,15,20,22,18, Хан Аспарух 2,5,7,4,6,3,1, Яне Сандански 1,3,6,2,5,   Уо Тп 10

На 06.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ - Дерманци:   Александър Стамболийски 51,36,41,49,43,39, Васил Левски 22, Георги Бенковски 21,15,12,16,24,25,27,29,22,11,5,13,7,19,10,14,23,20,17,9, Георги Раковски 29,48,64,33,50,52,39,35,62,60,31,56,40а,46,37,41, Крайна 4,5,10,12,3,6,8,11,17,13,1, Куделин 14,11,1,9,13,10,8,12,7, Любен Каравелов 47,38,41,37,56,25,54,43,27,36,52,29,45,31,48,50, Мизия 34,36,32,27,29, Околовръстна 44,48,42,Уо Тп 14,54,34,35,40,21,27,30,15,32,26,37,25,33,19,28,23,46,29,56,45,36, Скобелев 16,15,7,27,23,3,19,13,8,32,34,26,25,29,12,22,24,18,20,4,30,17,6,9,11,28,5, Цар Борис 1 54,32,37,34,36,31,45,46,47,43,38,42,49,41,29,48,40,50,35,39,33,52,51

На 06.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ - Драгана:   V-114 Кв.9, V-114, Кв, 9 Пи-230060.500.114, Александър Стамболийски 17,2в,18,10,2б,5,4,2,15,14а,6,3,12,11,13,1,19,14,9,16,2а, Беклемето 10,6,3,7,14,12,8,2,5,1а,4,1,9,11, Васил Коларов 32,9,3,14,1,4,2,8,11,10,16,5,12, Васил Левски 4,13,11,8,5,10,6,14,12,3,1,16,2,9,18, Гео Милев 2,4,1 А,3,1, Георги Бенковски 8,9,10,17,7,13,6,3,19,21,11,2,1,15,2а,5,25,35,44,37,39,34,12,36,16,65,14,28,52,67,46,42,49,29,33,22,45,26,43,48,20,27,31,47,32,53,30,61,38,63,41,18,40,59, Горник 5,3, Гороглед 10,18,1,8,6,20,2,3,12, Гоце Делчев 16,15,1,2,10,8,17,18,13,6,9,11,12, Иван Вазов 8,3,10,12,4,14,6, Изгрев 7,32а,8,19,15,3,14,36,32,1,20,23,22,17,25,27,34,10,11,21,24,9,18,13,12,34а,29,2,28,16,26, Калето 16,14,1,6,4, Каменица 22,8,12,14,18,10,26,6,4,2,24,16, Коларска 23,10,7,22,2,18,29,1,27,15,24,35,4,25,20,5,19,13,31,9,17,6, Ловешка 2,25,12,5,19,8,29,27,Упи Vii, Кв.42,3,21,13,31,1,4,11,15,23,33, Любен Каравелов 22,13,24,14,20,34,9,36,16,11,18, Местност Езерото Пс, Оборище 6,2,2б,8,4, Освобождение 6,5,7, Отец Паисий 5,1,20,11,3,14,2,13,30,22,8,26,15,4,7,24,34, Панайот Волов 10,34,22,15,8,13,26,20,24,23,32,14,12,28,25,17,16,4,2,7,11,3,21,30,38, Пенчо Славейков 1,5, Раковска 2,11,1,13,7,9, Сан Стефано 2,3,1,4,32,48,10,7,45,34,55,36,15,50,27,11,42,23,17,31,18,13,28,38,16,21,40,37,6,9,19,26,51,49,52,25,22,53,30,58,44,60,46,14,35,5,20,24,64,54,12,56,57,42, Стефан Караджа 3, Стоян Заимов 1, Тинтява 13,1,11,8,4,9,2, Хаджийска 1,3,2, Христо Ботев 8,10,18,21,16,12,2,4,20,6,22, Христо Смирненски 4,10,12,14,1,8,6,2,16, Шаферска 3,10,4,7,13,15,11,7а,9,2,6,5,1,19,24,25,12, Яне Сандански 12,17,11,16,19,5,10,6,9,23,1,14,7,3

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Карлуково:   36511 , 44327 , Александър Стамболийски 1,37,16,2,11,9,18,25,5,29,8,21,13,4,3,39,6,1,12,23,15, Ален Мак 2,5,7, Ангел Кънчев 4,3,6,5, Баба Тонка 2,4, Байкал 8,6,3,12,10,1,2, Бачището 2,6,4,1, Бачо Киро 11,5,3,12,14,4,7,2,6, Бор 6,4,7,3,5а,1,5, Бузлуджа 13,6 /Ул. Хаджи Димитър1,4,7,3,2,8, Васил Левски 18,13,7,15,14,17а,5,2,11,17,12,21,6,16,19,3, Вежен 8,1,6,3,3а,5,1а,6а, Георги Бенковски 2,3,6,5,1,4,7, Георги Иванов 13,5,9,6,1а,2,3,7,12,16 Къща,14,10, Георги Раковски 5,12,2,10,6,4,3,14,16,1, Градище 5,2,17,8,3,15,9,4,13,6,10, Девети Май 2,5,3,10,8,4,1, Детска Песен 3,6,1,4а,4, Дико Илиев 5,10,4,9,8,7,13,2а,3,1,20,21,14,24,18,15,2,17, Дунав 5,3, Железничарска 8,6,10,14,1, Желю Войвода 3,6,2,4, Здравец 24а,24,21,23,28,27,26,17,4,13,22,14,20а,7,10,6,16,5,11,15,8,9,12,18,3,1, Иван Ангелов 10,6,3,8,5,16,14,18,19,11,20,21,24,22,28,15,13,26,17, Изгрев 1,3,5,7, Искър 2,1,5,7,3,8,12,17, Искъра-Сладината 64, Кап Петко Войвода 9,1,5,2,3,13,17,15, Кирил И Методий 1,3,5, Кокиче 5,4,8,6,10,1,3, Лале 2,5,12,10,1,6, Латко Лилов 5,2,1,3,10,7,6, Местност Григора Пс,Пс, Младост 10,26,11,20,23,16,24,18,21,14,12,8,1,5,2,7,4,9,6,3, Оборище 6,1,4, Орляк 4,21,11,13,1,15,2,19,3,6,10,14,12,17, Отец Паисий 2,23,3,1, Петко Петков 5,2, Петър Берон 1,2, Петър Трантеев 2,3,11,6,5,8,1,4,9,13,7, Пи-018035 , Пролет 24,22а,18,8,1,12,22, Проходна 1,4,2,3,5,1а, Първи Май 2,4,13,6,11,1, Работническа 13,11,7,1,2,3,5,4, Райна Княгиня 3,5,7,4,2, Сергей Румянцев 10,4,15,13,1,3,8,12,6,2,7, Софроний Врачански 4,1,6,2, Стара Планина 16,9,7,5,11,1,2,12,14,17,15,10,3,8,20,13,18, Стефан Караджа 6,9,1,4,5, Трети Март 1,4, Хаджи Димитър 7, Христо Андреев 7,3,5, Христо Ботев 1,2,7,9,7а,6,12,16,2а,3,10,18,14,4,5,8, Юрий А.Гагарин 2,4,1,5,3,8,10,6,   Хижа,Къща Местност Садината

На 03.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ - Луковит:   Бор 1,2, Кокиче 42,25,35,21,46,19,47,39,27а,37,22,34,41а,17,41,24,20,43а,48,27,29,36а,30,28а,18,40,16,23,26,36,32,44,28,31,33,38,50, Лале 39,24,33,35,43,37,47,31,25,28,26,17,8,27,22,13,19,41,30,20,38,21,11,16,24а,14,29,10,12,15,18, Лилия 2,1, Лозарска 27,35,15,25,10,4а,22,14,21,20,28,33,31,12,36,20а,39,8,45,23,50,19,46,6,20б,18,42,16, Мак 3а,4,6,3,2,1,59, Местност Голия Връх , Начална 10,43,18,37,23,42,22,17,19,32,36,30,27,28,24,21,33,38,31,16,20,41,14,26,25,35,12,29, Пролет 27,25,17,15,46,38,28,36,40,21,19,13,26,42,30,44а,23,34,32, Теменуга 23а,29,25,10,57,18,22,41,19,4,33,8,45,14,27,23,35,6,31,16,21,   Тп57

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Луковит:   Бяло Поле , Възраждане 1,139, Местност Бяло Поле Стрелбище, Местност Искъра Свинарник,Пчелин,Вила,Уо Тп 6,Овощ.Градина,Помпа,Хижа, Стопански Двор

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Петревене:   045009 , Александър Стамболийски 11,6,3,12,8а,17,5,16,1,13,21,4,2,15,8,20,25,23,24,22,39,24а,33,26,35,2а,31,27, Бор 1,2, Бреза 3,5,1, Васил Левски 5,2,1, Витиня 6,8,5,4,7,1,3, Ген.Гурко 21,27,10,18,15,13,20,9,29,22,25,19,17,8,5,3, Георги Иванов 5,1,2,7,4,6,3, Георги Сава Раковски 7,54,52,4,18,6,8,3,30,20,15,10,46,12,1а,22,24,28,1,5,16,36,48,2,40,14,44,58,26,13,50,70,68,72,76,64,60,84,62, Здравец 1,7,3,10,2, Златна Панега 1,2, Иван Вазов 10,7,3,1,6,10, Иван Стефанов 2,1, Изгрев 7,3,1,10,5,2,6,6 А,8,4, Местност Жп Спирка Катодна Станция,Пс, Местност При Панега 034042, Опълченец Стоев 2, Отец Паисий 11,3,6,1,9,4,5,7,2, Радецки 2,6,1,8, Райна Княгиня 9,2,5, Рила 7,10,15,20,6,2,14,3,8, Розова Долина 17,11,25,27,15,29,8,5,1,31,7,6,19,9,21,13,39,36,37,20,28,35а,22,41,35,26,16,37а,38,34,24,33, Сергей Румянцев 5,1,3,2, Синчец 1, Софроний Врачански 22,24,11,15,18,10,4,17,2,13, Стара Планина 8,1,7,2,6,9,10,4,5,11,3, Хаджи Димитър 67,56,57,48а,66а,68,70,71,65,64,54,63,62,60,69,52,50,98,74,83,90,94,95,110,99,76,79,77,78,89,92,88,82,114,97,105,100,91,103,87,116,75,84,80,84а,102,108,106,81,73,96,86,14,33,38,51,27,42,46,17,8,55,19,2,44,48,12,20,9,37,31,24,53,41,5,13,49,23,29,15,47,16,22,7,21,3,35,40,1,43,4,39,28,36,6, Хан Аспарух 7,14,10,26,12,5,4,3,24,18,28,16,6 А,6,30,34, Христо Ботев 8,18,6,14,13,1,32,16,21,10,11,4,19,5,3,17,2,9,15, Цар Освободител 15,2,14,1,4,12,3,16,8,13,6,11, Шипка 3,8,5,11,4,2, Юрий А.Гагарин 2,4,5,7,1, Явор 1,3,   Обор

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч./ - Румянцево:   069012 М. Лъките , 088074 , Бела Лъка 8,1а,6,4,8а,3,2,1, Божур 4, Бузлуджа 2,3,1, Веслец 2,9,5,10,4,1,8,6,7,3, Гергана 9,10,8,1,7,12,5,3,2,6,4, Гробарска 8а,6,2,4, Дунав 1, Златинска 13,7,17,16,12,25,10,5,20,4,18,19,14,21,24,1,6, Златна Панега 24,36,26,16,1 Павилион,10,44,14,8,18,32,1,8а,4,28,2,2а,30,40,22,6,12,20,38,3, Искър 2,11,9,3,1,5,7, Йоловска 7,1,3,5,11, Йорговска 1, Капитан Стефан Павлов 44,26,54,51,35,20,34,19,47,23,18,30,33,41,60,17,36,29,49,25 A,13,56,31,50,43,45,39,21,27,25,37,42,38,15,28,48,40,53,4а,14,2,9,16,4,7,6,8,11,5, Карлуковска 14,12,5,13,3а,1,7,17,18,16,5а,20,10,9,15,2, Кокиче 3,4,5,2,9,6,7, Коларска 3,6,5,7,2,4, Крайще 12,7,4,10,1,2, Кракра 5,10,9,8,2,4, Лозарска 2,5,4,10,7, Люлин 2,1, Маркони 14,22,8,38,1а,26,28,12,2,36,1б,34,32,18,24,2а,10,4, Милин Камък 3,2,1, Момин Проход 2,1,8, Петър Берон 4,5,3,19,8,17,15,7,16,13,5а,2,29,12,21,14,10,31, Пирот 1,11,15,17,6,2,19,7,5,9,21,8, Предел 14,2,4,8,1,10, Разделна 6,8,1,2,10,7,11,3, Рила 1, Родина 5,8,1,10,4,12, Родопа 5,7,1, Росица 2, Сергей Румянцев 6,5,1,4,2,7,3,8,19,56,38,23,30,9,70,40,16,60,76,59,55 А,27,44,36,32,52,42,46,15,43,51,48,11,53,21,10,28,41,58,24,17,12а,47,20,74,26,54,29,63,45,14,57,33,18,31,78,22,37, Сливница 4,2,3а,18,4а,10,11,25,13а,1,23,6,16,21а,5,15а,7,15,17,8, Стара Планина 6,25,3,12,9,20,5,2,8, Странджа 1,9,2,4,8,6,3,5, Страцин 48,43,72,1,70,30,78,34,24,45,5,4,13,19,15,28,22,60,32,58,46,20,40,38,49,41,26,23,21,62,36,11,84,16,3,52,18,17,68,56,50,50, Съединение 1,5,7,11,3,12,13, Тутракан 2,15,13,4,1,7, Цачевска 4,6,11,3,9,8,7, Централна 3,1 A,7,3 А,1,1в,1б,25,15,20,23,7,37,35,11,45,21,51,12,14,19,16,39,10,53,18,9,4,2,31,33,6,43,25а,49,27,17,61,73,38,57,32,65,50,67,63,109,79,95,113,72,115,36,59,30,62,89,69,53,97,26,40,28,81,71,22,68,91,24,105,52,87,58,42,64,101,60,34,44,75, Чукара 4, Шипка 2,5,1,3,11,9,   1 М. &Quot;Кичера&Quot; Пи № 2010034,М-Т Зад Камъка

/Следва/

Източник: 3e-news.net